سایت در حال بارگذاری است ...

آرشیو مطالب

پایان نامه خودروهاي هيبريدي و انواع سوخت های پیشرفته، مهندسی مکانیک

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه تعيين بهينه ميزان عايق حرارتي براي اجزاي پوسته‌اي ساختمانهاي مسكوني در ايران ،مهندسی شهرسازی

رایگان!
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه تعویض دنده در گیر بکس ها، مهندسی مکانيک

18000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه سيستمهاي ترمز ضد قفل ‏A.B.S، مهندسی مکانيک

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه تحليل كمانش ورقهاي مدورمركب ارتوتروپ با ‏استفاده از نرم افزار المان محدود، مهندسی مکانيک

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه تبادل انرژي گرمايي به صورت پيوسته و عمودي از ‏صفحات عمودي فلز به طريق مكش يا تزريق، مهندسی مکانيک

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه تاثير ات اينرسي در جريان يك سيال غير ‏نيوتني تحت فشار پايا بين دو سطح منحني ‏خطي انتقالي، مهندسی مکانيک

35000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسی و تحلیل عملی توربو شارژر و سوپر شارژ، مهندسی مکانيک

18000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی سوخت گاز و تاثیر و عملکرد آن بر روی خودروهای دوگانه سوز و خودروهای پایه گاز سوز، مهندسی مکانيک

18000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی مخازن ‏CNG‏ و مقایسه آنها با یکدیگر، مهندسی مکانيک

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسی فرآیندهای جوشکاری و بازرسی جوش، مهندسی مکانيک

35000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسی طراحی یخچال های خورشیدی، مهندسی مکانيک

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید