سایت در حال بارگذاری است ...

آرشیو مطالب

شبیه سازی ارنا arena مدل زمانبندی (کوتاهترین زمان باقیمانده)‏SRT‏ با آرنا

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی ارنا arena سیستم‎ ‎دارای‎ ‎یک صف و دو وب سرور ‏با آرنا

35000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی ارنا arena سیستم بسته بندی با آرنا

35000 تومان
توضیحات محصول / خرید

نمودار DFD دی اف دی کارگزینی در سه سطح، مهندسی نرم افزار ssadm

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی سیستم های تعلیق فعال (‏ABC‏)‏، مهندسی مکانیک

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه سیستم خنک کاری موتور، مهندسی مکانیک

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه سیستم خنک کاری موتور، مهندسی مکانیک

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه هيدروليك و معرفي المانهاي هيدروليكي، مهندسی مکانیک

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

روش المان محدود در طراحي قالبهاي فلزي، مكانيك گرايش طراحي كاربردي، سمينار كارشناسي ارشد

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

سوختهای گياهی و بيو ديزل، مهندسی مکانیک

16000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه ریکوپراتورها و بررسی مشخصات آن‌ها، مهندسی مکانیک

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه راه اندازی دستگاه دینامومتر دانشگاه شهید رجایی ‏مدل ‏MPA 130‎، مهندسی مکانیک

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید