سایت در حال بارگذاری است ...

آرشیو مطالب

چرخش عکس بصورت افقی در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

نگاتیو عکس رنگی در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

لبه یابی از تصویر در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

هیستوگرام عکس رنگی در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

هیستوگرام عکس خاکستری در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

انتگرال گیری از تصویر-انتگرال 25 در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

انتگرال گیری از تصویر-انتگرال 9 در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

چرخش عکس در دلفی Delphi بصورت عمودی، 180 درجه، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی arena صف نانوایی با ارنا آرنا

40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی arena کارگاه چاپ و انتشار کتاب، چاپخانه با ارنا

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بیمارستان با Enterprise Architect -اینترپرایز-آرشیتکت بهمراه مستندات و پیاده سازی در سی شارپ#C

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

نمودار ER بیمارستان با پایگاه داده Sql Server و مستندات کامل

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید