سایت در حال بارگذاری است ...

آرشیو مطالب

رشنال رز انتخاب واحد دانشگاه با rational rose، مهندسی نرم افزارuml

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

نمودار ER و رشنال رز بنگاه مشاور املاک، مهندسی نرم افزار uml

رایگان!
توضیحات محصول / خرید

نمودار ER فروشگاه اینترنتی بهمراه پایگاه داده Sql Server

رایگان!
توضیحات محصول / خرید

رشنال رز داروخانه با نرم افزار rational rose، مهندسی نرم افزار uml

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

الگوریتم فلوید- وارشال در #c سی شارپ csharp، طراحی الگوریتم

رایگان!
توضیحات محصول / خرید

ضرب اعداد صحیح بزرگ در #c سی شارپ csharp، طراحی الگوریتم

رایگان!
توضیحات محصول / خرید

ضرب اعداد صحیح بزرگ در vb6 ویژوال بیسیک visual basic، طراحی الگوریتم

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پردازش تصویر چرخش افقی و عمودی عکس در سی شارپ C # csharp

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

هیستوگرام تصویر رنگی در سی شارپ C # csharp، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

هیستوگرام تصویر خاکستری در سی شارپ C # csharp، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

لبه یابی از تصویر به روش سوبل در دلفی Delphi، پردازش تصویر

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

لبه یابی از تصویر به روش روبرت در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید