no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

می, 2014 | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

مطالب

آرشیو می, 2014 | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
DOC
نمودار ER هتل
8000 تومان

نمودار ER هتل


موضوع پروژه: نمودار ER هتل همراه با فایل ER در microsoft visio document Entity Relationship Diagram-ٍER پروژه ER شامل موجودیتهای زیر می باشند : 1-لیست مشتریان 2-مشخصات مشتریان 3- لیست کارمندان 4-مشخصات کارمندان 5-رزرو اتاق 6- اضافه کردن مشتری 7-اضافه کردن کارمند 8-... رابطه یک به یک و یک به چند بین موجودیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / مه / 2014   بازدید : 4512   نویسنده : admin
DOC
نمودار ER کتاب فروشی بهمراه پایگاه داده sql server
12000 تومان

نمودار ER کتاب فروشی بهمراه پایگاه داده sql server


موضوع پروژه: نمودار ER کتاب فروشی بهمراه پایگاه داده sql server همراه با فایل ER در microsoft visio documentوپایگاه داده sql server Entity Relationship Diagram-ٍER پروژه ER شامل موجودیتهای زیر می باشند : 1-لیست مشتریان 2-مشخصات مشتریان 3- لیست کتاب 4-مشخصات کتاب 5-فروشنده 6- اضافه کردن مشتری 7-اضافه کردن کتاب 8-... رابطه یک به یک و یک به چند بین موجودیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / مه / 2014   بازدید : 3409   نویسنده : admin
DOC
نمودار ER آژانس تاکسی سرویس بهمراه پایگاه داده sql server
12000 تومان

نمودار ER آژانس تاکسی سرویس بهمراه پایگاه داده sql server


موضوع پروژه: نمودار ER آژانس تاکسی سرویس بهمراه پایگاه داده sql server همراه با فایل ER در microsoft visio documentوپایگاه داده sql server Entity Relationship Diagram-ٍER پروژه ER شامل موجودیتهای زیر می باشند : 1-لیست مشتریان 2-مشخصات مشتریان 3- لیست رانندگان 4-مشخصات رانندگان 5-منشی 6- اضافه کردن مشتری 7-اضافه کردن راننده 8-مدیر آژانس 9-اطلاعات سرویس رابطه یک به یک و یک به چند بین موجودیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / مه / 2014   بازدید : 3473   نویسنده : admin
DOC
نمودار ER درمانگاه بهمراه پایگاه داده sql server
12000 تومان

نمودار ER درمانگاه بهمراه پایگاه داده sql server


موضوع پروژه: نمودار ER درمانگاه بهمراه پایگاه داده sql server همراه با فایل ER در microsoft visio documentوپایگاه داده sql server Entity Relationship Diagram-ٍER پروژه ER شامل موجودیتهای زیر می باشند : 1-لیست بیماران 2-مشخصات بیماران 3- لیست پزشک 4-مشخصات پزشک 5-منشی 6- اضافه کردن بیمار 7-اضافه کردن پزشک 8-تعیین وقت ویزیت 9-اضافه کردن وقت ویزیت رابطه یک به یک و یک به چند بین موجودیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / مه / 2014   بازدید : 3558   نویسنده : admin
DOC
نمودار ER رزرو آنلاین بلیط قطار
8000 تومان

نمودار ER رزرو آنلاین بلیط قطار


موضوع پروژه: نمودار ER رزرو آنلاین بلیط قطار همراه با فایل ER در Microsoft Visio Document Entity Relationship Diagram-ٍER پروژه ER شامل موجودیتهای زیر می باشند : 1-لیست مشتری 2-مشخصات مشتری 3- لیست قطار 4-مشخصات قطار 5-ایستگاه 6- اطلاعات واگن 7- لیست کارمندان 8-مشخصات کارمندان 9-پرداخت هزینه 10-رزرو قطار رابطه یک به یک و یک به چند بین موجودیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / مه / 2014   بازدید : 2488   نویسنده : admin
DOC
رشنال رز خوابگاه دانشجویی با rational rose، مهندسی نرم افزار uml
15000 تومان

رشنال رز خوابگاه دانشجویی با rational rose، مهندسی نرم افزار uml


موضوع: رشنال رز خوابگاه دانشجویی با rational rose، مهندسی نرم افزار uml همراه با سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case - نمودار همکاری Collaboration diagram - نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram - نمودار فعالیت Activity Diagram و… rational rose این پروژه دارای یک سناریو به فرمت Word است که نحوه اجرای سیستم را به طور مختصر نشان میدهد. این سیستم دارای یوزکیس های زیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / مه / 2014   بازدید : 2558   نویسنده : admin
DOC
رشنال رز خرید و فروش اینترنتی با rational rose، مهندسی نرم افزار uml
20000 تومان

رشنال رز خرید و فروش اینترنتی با rational rose، مهندسی نرم افزار uml


موضوع:  رشنال رز خرید و فروش اینترنتی با rational rose، مهندسی نرم افزار uml همراه با سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case - نمودار همکاری Collaboration diagram - نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram - نمودار فعالیت Activity Diagram و… rational rose این پروژه دارای یک سناریو به فرمت Word است که نحوه اجرای سیستم را به طور مختصر نشان میدهد. این سیستم دارای یوزکیس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / مه / 2014   بازدید : 2911   نویسنده : admin
DOC
رشنال رز بیمارستان با rational rose، مهندسی نرم افزار uml
20000 تومان

رشنال رز بیمارستان با rational rose، مهندسی نرم افزار uml


موضوع: رشنال رز بیمارستان با rational rose، مهندسی نرم افزار uml همراه با نمودار ER و سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case - نمودار همکاری Collaboration diagram - نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram - نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و… rational rose   Use Case دیاگرام در ساده‌‌ترین حالتUse Case ها بوسیله مصاحبه با کاربران و انتظاراتی که آنها از سیستم دارند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / مه / 2014   بازدید : 4406   نویسنده : admin
DOC
رشنال رز کارخانه تولیدی با rational rose، مهندسی نرم افزار uml
15000 تومان

رشنال رز کارخانه تولیدی با rational rose، مهندسی نرم افزار uml


موضوع: رشنال رز کارخانه تولیدی با rational rose، مهندسی نرم افزار uml همراه با سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case - نمودار همکاری Collaboration diagram - نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram - نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و… rational rose این پروژه دارای یک سناریو به فرمت Word است که نحوه اجرای سیستم را به طور مختصر نشان میدهد. این سیستم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / مه / 2014   بازدید : 2573   نویسنده : admin
DOC
رشنال رز هتل با rational rose، مهندسی نرم افزار uml
15000 تومان

رشنال رز هتل با rational rose، مهندسی نرم افزار uml


موضوع: رشنال رز هتل با rational rose، مهندسی نرم افزار uml همراه با سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case - نمودار همکاری Collaboration diagram - نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram - نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و… rational rose این پروژه دارای یک سناریو به فرمت Word است که نحوه اجرای سیستم را به طور مختصر نشان میدهد. این سیستم دارای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / مه / 2014   بازدید : 3738   نویسنده : admin
DOC
رشنال رز عابر بانک atm با rational rose، مهندسی نرم افزار uml
15000 تومان

رشنال رز عابر بانک atm با rational rose، مهندسی نرم افزار uml


موضوع: رشنال رز عابر بانک atm با rational rose، مهندسی نرم افزار um همراه با سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case - نمودار توالیsequence diagram - نمودار فعالیت Activity Diagram- rational rose این پروژه دارای یک سناریو به فرمت Word است که نحوه اجرای سیستم را به طور مختصر نشان میدهد. این سیستم دارای یوزکیس های زیر میباشد: 1-ورود کاربر 2-دریافت صورت حساب 3-پرداخت قبض 4-خرید شارژ 5-دریافت وجه 6-انتقال وجه 7-راه اندازی سیستم 8-شارز دستگاه 9-تراکنش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / مه / 2014   بازدید : 3451   نویسنده : admin
DOC
رشنال رز آژانس تاکسی تلفنی با نرم افزار rational rose، مهندسی نرم افزار uml
15000 تومان

رشنال رز آژانس تاکسی تلفنی با نرم افزار rational rose، مهندسی نرم افزار uml


موضوع: رشنال رز آژانس تاکسی تلفنی با نرم افزار rational rose، مهندسی نرم افزار uml  همراه با سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case - نمودار همکاری Collaboration diagram - نمودار توالیsequence diagram – نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram - نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram و… rational rose این پروژه دارای یک سناریو به فرمت Word است که نحوه اجرای سیستم را به طور مختصر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / مه / 2014   بازدید : 3398   نویسنده : admin
Secured By miniOrange