سایت در حال بارگذاری است ...

آخرین مطالب دسته بندی : پایان نامه مدیریت

پایان نامه استانداردهاي ISO پروژه مربوط به درس كنترل كيفيت آماري، مدیریت

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسي رابطه بين نگرش اقتضايي مديران با عملكرد دبيران مدارس راهنمايي پسرانه شهر تهران، مدیریت

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسي ارزيابي كار و زمان برج تقطير شركت بهفام شيمي تهران ،مدیریت

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه مدیریت منابع ضایعات شهری، مدیریت

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر يزد ،مدیریت

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي استان يزد جهت اجراي سيستم ERP ،مدیریت

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

مقاله گزارش از عملکرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه،مدیریت

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

مقاله مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها، مدیریت

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

مقاله تهيه خط مشي وجلوگيري ازاتلاف وقت، مدیریت

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسي رابطه و همبستگي بين سبكهاي رهبري و رضايت شغلي كاركنان، مدیریت

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی، مدیریت

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان، مدیریت

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید