سایت در حال بارگذاری است ...

آخرین مطالب دسته بندی : پایان نامه مدیریت

پایان نامه بررسي پاياني و رواني عملكرد نظام ارزيابي عملكرد نيروي انساني از ديدگاه كارشناسان ستاد گمرك، مدیریت

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسي رابطه بين نگرش اقتضايي مديران با عملكرد دبيران مدارس راهنمايي پسرانه شهر تهران، مدیریت

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسي ارزيابي كار و زمان برج تقطير شركت بهفام شيمي تهران، مدیریت

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

مديريت در نظام آموزش، مدیریت

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

مديريت شهري و كنترل آلودگي هوا، مدیریت

12500 تومان
توضیحات محصول / خرید

مدیریت سرمایه و ایمنی جهت ساختارهایی زیر بنایی با جلوه تر، مدیریت

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

اصول مديريت پروژه و ساخت، مدیریت

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه مديريت بحران، مدیریت

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه مديريت انگيزش در سازمانها و اهميت آن در جهت ارتقاي بهره وري،مدیریت

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ميزان مهارتهاي مديريتي (انساني، ادراكي و فني) مديران دوره متوسطه شهرستانهاي استان تهران ،مدیریت

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه مديريت اسلامي، مدیریت

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسي پاياني و رواني عملكرد نظام ارزيابي عملكرد نيروي انساني از ديدگاه كارشناسان ستاد گمرك ،مدیریت

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید