سایت در حال بارگذاری است ...

آخرین مطالب دسته بندی : مهندسی برق

پایان نامه عایق هاي مایع در برق قدرت، مهندسی برق

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه نقش توان راكتيو در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع، مهندسی برق

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن، مهندسی برق

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه ضبط دیجیتال با کنترل رادیویی، مهندسی برق

12500 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسي تاثير اعمال هزينه اجتماعي آلاينده ها در شاخصهاي اقتصادي نيروگاههاي برق آبي، مهندسی برق

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی، مهندسی برق

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم، مهندسی برق

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

آزمايشگاه معماري، معماری کامپیوتر

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

ترجمه كنترل الكترونيكي موتور ديزل EDC Diesel – engine management،مهندسی برق

16000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه طراحی و ساخت مدار محافظ وسایل برقی، مهندسی برق

16000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهاي احتراق داخلي،مهندسی برق

17000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه مقادیر لزجت در سیالات مختلف، مهندسی برق

16000 تومان
توضیحات محصول / خرید