سایت در حال بارگذاری است ...

آرشیو مطالب

نمودار DFD هتل دی اف دی در سه سطح،با نرم افزار ویزیو visio

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی کارگاه نجاری با ارنا arena

35000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی کارگاه تولید پارچه با ارنا arena

45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی کارگاه تولید روسری پردیس با ارنا arena

45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی کارخانه تولید صابون با ارنا arena

45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بهینه سازی همزمان چندهدفة فرایند دادرسی کیفری به کمک شبیه سازی کامپیوتری گسسته پیشامد و طراحی آزمایش ها با ارنا arena

45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی دستی آرایشگاه در اکسل Excel

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی فرایند ساخت قطعه با ارنا arena

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی خدمتدهی به مشتری با ارنا arena

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی خدمتدهی به مشتری با ارنا arena

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

شبیه سازی تولید تجهیزات پزشکی با ارنا arena

35000 تومان
توضیحات محصول / خرید

طراحی یک مدل شبیه سازی برای یک مرکز درمانی (بخش اورژانس بیمارستان ) با ارنا arena

45000 تومان
توضیحات محصول / خرید