سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه مدلسازی اجزاء نهرکن با استفاده از نرم افزار SolidWorks، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه مدلسازی اجزاء نهرکن با استفاده از نرم افزار SolidWorks، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 60

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: طراحی شاسی
1-1- ورود به محیط ترسیم وانتخاب صفحه ترسیم
1-2- ایجاد ترسیمه مرجع واعمال قید
1-3- حجم دادن به ترسیم
1-4- ایجاد قطعه دوم از شاسی
1-5- حجم دادن به ترسیمه دوم
1-6- ایجاد قطعه سوم ازشاسی
1-7- حجم دادن به ترسیمه سوم
1-8- ایجاد میله برای نصب به متحرک
1-9- حجم دادن به میله
1-10- ایجاد ستون های کناری برای استحکام شاسی
فصل دوم: مقاوم سازی شاسی با استفاده از میله های کناری
2-1- ایجاد ترسیه به کمک دستورplane
2-2- ترسیم جای نصب نهرکن به تراکتور
2-3- ایجاد سوراخ بروجه کناری (جای پیچ)
2-4- ایجاد جای پیچ درشاسی برای نصب تیغه ها
فصل سوم: ترسیم تیغه های نهرکن
3-1- ترسیم قطعات وصل کننده تیغه ها به هم
3-2- ترسیم میله مورب تیغه ها
3-3- پخ زدن میله مورب
3-4- ترسیم میله افقی برای حفظ زاویه تیغ ها
3-5- پخ زدن میله مورب
3-6- ترسیم تیغه ها
3-7- برش اضافی لبه ی تیغه ها
3-8- پرکردن جاهای خالی بین اتصال میله ها
نتیجه گیری:
منابع :
فهرست اشکال
عنوان
شکل1-1: نمایش مکان part
شکل1-2: برزبانه sketch و سپس بردستور sketch کلیک میکنیم
شکل1-3: معین نمودن صفحات(right,top,front)
شکل1-4: مکان یابی دستور center Rectangle
شکل1-5: شانگررا در راستای عمودی وافقی حرکت میدهیم
شکل1-6: ترسیم مستطیل
شکل 1-7: مکان یابی دستور Extrude
شکل 1-8: حجم دادن به مستطیل
شکل 1-9: نحوه انتخاب صفحه بالایی
شکل 1-10: مکان یابی normal to
شکل 1-11: مکان دادن اندازه حجم به ترسیمه
شکل 1-12: نهوه رشد ترسیمه
شکل 1-13: ایجاد محل مناسب Sketchجدید
شکل 1-14: ترسیم مربع
شکل 1-15: حجم دادن به مربع رسم شده
شکل 1-16: مکان یابی دستورcircle,وترسیم دایره
شکل1-17: حجم دادن به دایره
شکل 1-18: شکل کلی از میله های کناری
شکل 1-19: رسم مستطیل با دستورcenter Rectangle
شکل 1-20: حجم دادن به ترسیمه
شکل 2-1: مکان دستورplane
شکل 2-2: انتخاب صفحه ترسیم
شکل 2-3: دوخط در برخورد با نقاط نشان داده شده رسم میکنیم
شکل 2-4: برای حجم دادن به ترسیمه از دستور Extrude
شکل 2-5: انتخاب صفحه ترسیم با استفاده از دستورPlane
شکل 2-6: انجام ترسیم
شکل2-7: حجم دادن به ترسیم
شکل2-8: ایجاد صفحه ترسیم
شکل2-9: با استفاده از دستور smart dimension اندازه ها را ورد وشکل را مقید میکنیم
شکل 2-10: نمایش حجم دادن به ترسیمه
شکل 2-11: یک خط با استفاده از دستور line رسم میکنیم
شکل 2-12: نحوه حجم دادن
شکل2-13: خطی در طرف دیگر مربع ایجاد میکنیم
شکل 2-14: نمایش حجم دادن
شکل 2-15: رسم دایره بروجه کناری
شکل2-16: جایابی دستورExtruded cut
شکل 2-17: ایجاد سوراخ به وسیله دستور Extruded cut
شکل 2-18: ترسیم دایره
شکل 2-19: ایجاد سوراخ به وسیله دستور Extruded cut
شکل 2-20: رسم دایره
شکل 2-21: نحوه اندازه گذاری
شکل 2-22: شکل نهایی
شکل 3-1: انتخاب محل مناسب برایSketch جدید
شکل3-2: ترسیم مربع
شکل3-3: حجم دادن به مربع
شکل3-4: انتخاب محل مناسب برای Sketchجدید
شکل3-5: ترسیم خط زاویه دار
شکل3-6: حجم دادن به خط
شکل3-7: جایابی دستور Chamfer,واندازی گذاری
شکل3-8: شکل نهایی پخ زدن
شکل3-9: ایجاد Sketch جدید وترسیم مستطیل
شکل3-10: حجم دادن به ترسیمه
شکل 3-11: پخ زدن به میله افقی
شکل 3-12: پخ زدن به میله افقی
شکل 3-13: نحوه انتخاب صفحه ترسیم
شکل 3-14: رسم شکل برروی صفحه انتخاب شده
شکل3-15: حجم دادن به ترسیمه
شکل3-16: نحوه انتخاب صفحه ترسیم
شکل 3-17: رسم شکل برروی صفحه انتخاب شده
شکل 3-18: حجم دادن به ترسیمه
شکل 3-19: مشخص نمودن لبه های اضافی
شکل 3-20: اندازه گذاری
شکل 3-21: حذف لبه ها
شکل3-22: مشخص نمودن لبه اضافی
شکل3-23: حذف لبه اضافی
شکل 3-24: پرنمودن لبه های اتصال
شکل 3-25: اندازه گزاری پرکردن فضای خالی
شکل 3-26: شکل نهایی

مقدمه

نهرکن :به منظور هدایت آب به مزرعه ، لازم است جویها یا نهرها یی در سطح زمین ایجاد شود. برای حفراین جویها ونهرها باعرض وعمق مورد نیازدرمزارع و باغات از وسیله ای به نام نهرکن استفاده می شود. این دستگاه ترکیبی از دو خیش برگرداندار می باشد که در پیشانی به هم متصل شده و خاک را همزمان به راست و چپ برمی گردانند و نهر بزرگی در زمین ایجاد میکنند. از این دستگاه برای ایجاد نهرهای اصلی و فرعی لازم برای آبیاری مزارع استفاده می شود . در انواعی از نهرکن ها فاصله عرضی بین دو صفحه برگندار قابل تنظیم بوده و می توان عرض نهر را برحسب مورد نیاز یا سبکی و سنگینی خاک تغییر داد .نهرکن ها در انواع کوچک و بزرگ و به صورت سوار و نیمه سوار ساخته می شوند و تنظیمات و تراز عرضی و طولی همانند ادوات سوار و نیمه سوار انجام می شود. در نوع نیمه سوار عمق کار با تغییر وضعیت اتصال عمودی چرخ ها یا از طریق جک هیدرولیک قابل تنظیم است کار در مزرعه با این دستگاه نیاز به الگوی خاصی ندارد و فاکتورهای چون میزان آب ، نوع خاک و نوع کشت در جهت انجام کار مؤثر خواهد بود .
ساختمان نهر کن: شاسی : قطعات فولادی است که به نقاط اتصال تراکتور متصل می شود. ساق : تنه یا ساق صفحه ای فولادی است که عامل خاک ورز را به شاسی وصل می کند. عامل خاک ورز : همانند شیارکش از دو خیش گاوآهن برگردان تشکیل شده که از ناحیه تیغه به یکدیگر متصل شده باشند . تیغه مثلثی شکل بوده و از وسط انحنا دارد . صفحات خاک برگردان نسبت به هم ثابت و یا قابل تنظیم می باشد . در برخی نهرکن ها خاک برگردان ها به تنه اتصال لولایی دارند و می‌توان با یک پشت بند قابل تنظیم فاصله آنها را نسبت به هم زیاد و کم کرد . در این صورت عرض جوی تغییر می کند . با تغییر وضعیت بازوی هیدرولیکی تراکتور میتوان عمق نهر را تنظیم نمود. این دستگاه به منظور ایجاد کانال برای آبیاری و زهکشی در زمین های کشاورزی(باغها و مزارع) طراحی شده و قابل نصب بر روی انواع تراکتورهای سبک، متوسط و سنگین با سرعت 0/8 تا 1/2 کیلومتر در ساعت می باشد.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...