سایت در حال بارگذاری است ...

پاور پوینت بررسی سیستم کنترل الکتریکی پایداری خودرو ESP، مهندسي مکانیک

عنوان:  پاور پوینت بررسی سیستم کنترل الکتریکی پایداری خودرو ESP، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک 

درس:  تكنولوژي پيشرفته درصنعت خودرو 

تعدد اسلاید پاورپوینت : 40

(فایل به صورت POWER POINT  قابل  ارائه )

 

معرفی سيستم های ايمنی فعال در خودروها

سيتم ABS يا سيستم ترمز قفل چرخها
منظور : حفظ كنترل هدايت خودرو
نقش : جلوگيرى از قفل شدن چرخها در هنگام ترمزگيرى

سيستم توزيع نيروى ترمزى يا EBD
منظور : جلوگيرى از قفل شدن چرخهاى عقب
نقش : بطور الكترونيكى فشار مدار ترمز چرخهاى عقب را تنظيم مي كنيد

سيستم كنترل گشتاور موتور ياMSR
منظور : حفظ كنترل فرمان خودرو
نقش : جلوگيرى از قفل شدن چرخهاى محرك در هنگام كاهش شتاب

سيستم ترمز اضطرارى يا EBA
منظور : امكان بكارگيرى حداكثر ظرفيت ترمزگيرى توسط كليه رانندگان
نقش : انتقال به وضعيت تنظيم ABS در كوتاهترين زمان

سيستم كنترل الكترونيكى پايدارى خودرو يا ESP
منظور : حفظ وضعيت حركت عادى خودرو
نقش : اصلاح مسير حركت خودرو، با بكارگيرى ترمز چرخها و تغيير گشتاورموتور (در محدود قوانين فيزيكى)

سيستم كنترل كم دور زنى USC
منظور : بهبود كنترل كم دور زنى
نقش : بكارگيرى ترمز چند چرخ بطور همزمان

سيستم كنترل كشش يا ASR
منظور : جلوگيرى از بكسواد كردن چرخهاى محرك
نقش : بكارگيرى ترمز و تغيير گشتاور موتور به جهت محدود كردن عمل بكسواد

Electronic stability control

سيستم توزيع نيروي ترمزي الكترونيكي EBD

اين سيستم در واقع يك قابليت اضافي در سيستم ABS ميب اشد. به جاي استفاده از سيستمهاي معمولي جبران كننده
(توزيع كننده نيروي ترمز) اين سيستم تعادل در حين ترمزگيري را با استفاده از اجزاء زير انجام مي دهد:
– واحد هيدروليكي
– سنسورهاي چرخ
برنامه تكميلي در خصوص تنظيم فشار (تنظيم فشار)

Electronic stability control2

اصول عملكرد

برنامه EBD بطور دائم سرعت چرخهاي جلو و عقب يك طرف خودرو را مقايسه مي كند.
چنانچه سرعت چرخهاي عقب بيشتر يا مساوي سرعت چرخهاي جلو باشد، فشار ترمز در جلو و عقب يكي است. چنانچه
سرعت چرخهاي عقب كمتر از سرعت چرخهاي جلو باشد ( در محدوده تعريف شده)، برنامه EBD شيرهاي برقي ورودي را
به منظور حفظ فشار دو چرخ عقب مربوط فعال مي كند.
چنانچه سرعت چرخ عقب بيشتر كاهش يابد، برنامه يك افت فشار كنترل شده را از طريق فعال كردن شير برقي خروجي
مربوطه، اعمال مي كند.
چنانچه سرعت چرخ عقب مجدداً بيشتر از چرخهاي جلو گردد ( در محدوده تعريف شده) برنامه EBD يك افزايش فشار
كنترل شده را بر روي چرخ عقب اعمال مي كند.
تمامي اين اقدامات تا انتهاي زمان ترمزگيري يا تا شروع اولين عمليات تنظيم فشار ABS بر روي چرخهاي جلو، تكرار مي گردد.

Electronic stability control22

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...