سایت در حال بارگذاری است ...

آخرین مطالب دسته بندی : رشنال رز و er

نمودار ER و رشنال رز rational rose بیمه، مهندسی نرم افزار uml

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

رشنال رز رادیولوژی بیمارستان با نرم افزار rational rose، مهندسی نرم افزار uml

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید

رشنال رز مجتمع مسکونی با نرم افزار rational rose، مهندسی نرم افزار uml

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

نمودار ER فدراسیون فوتبال fotball ferdation

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

رشنال رز داروخانه با نرم افزار rational rose، مهندسی نرم افزار uml

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

نمودار ER بیمارستان با پایگاه داده Sql Server و مستندات کامل

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید

نمودار ER بانک با پایگاه داده Sql Server، مدل ادراکی

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید

نمودار ER بیمه

18000 تومان
توضیحات محصول / خرید

نمودار ER انبار کالا و پایگاه داده SQL SERVER

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

نمودار ERD، پایگاه داده sql server و Query بانک

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بنگاه مشاور املاک با رشنال رز بهمراه نمودار ER

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید