سایت در حال بارگذاری است ...

آخرین مطالب دسته بندی : پردازش تصویر

چرخش عکس در دلفی Delphi بصورت عمودی، 180 درجه، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

لبه یابی از تصویر به روش روبرت و سوبل و انتگرال گیری و مشتق گیری با سی شارپ #C، پردازش تصویر

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تبدیل عکس رنگی به خاکستری و خاکستری به باینری با سی شارپ #C، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تبدیل عکس خاکستری به رنگی با سی شارپ #C، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پنهان سازی متن در تصویر با سی شارپ #C، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

هیستوگرام تصویر رنگی در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

هیستوگرام تصویر خاکستری در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

فلیپ افقی عکس، چرخش افقی در ویژوال بیسیک visual basic، پردازش تصویر

18000 تومان
توضیحات محصول / خرید

فلیپ عمودی، چرخش عمودی عکس در ویژوال بیسیک visual basic، پردازش تصویر

18000 تومان
توضیحات محصول / خرید

لبه یابی، مشتق گیری از تصویر در ویژوال بیسیک visual basic، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تبدیل عکس خاکستری به باینری (سیاه و سفید) در ویژوال بیسیک visual basic، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تبدیل عکس رنگی به خاکستری در ویژوال بیسیک visual basic، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید