سایت در حال بارگذاری است ...

آخرین مطالب دسته بندی : پایان نامه حقوق

عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده، رشته حقوق

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

حقوق مالکیت معنوی تجارت، رشته حقوق

رایگان!
توضیحات محصول / خرید

كار تحقيقي جـرم سيـاسـي، كارشناسی حقوق قضايي

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

كار تحقيقي ماده 22 قانون ثبت، رشته حقوق

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي، رشته حقوق

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني، رشته حقوق

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني، رشته حقوق

15000 تومان
توضیحات محصول / خرید

کار تحقیقی بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام، رشته حقوق

18000 تومان
توضیحات محصول / خرید

کار تحقیقی بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي،رشته حقوق

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

کار تحقیقی قاچاق جنسي زنان از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي

14000 تومان
توضیحات محصول / خرید

کار تحقیقی آشنایی با قانون اعاده حیثیت در ايران، رشته حقوق

13000 تومان
توضیحات محصول / خرید

کار تحقیقی تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران، رشته حقوق

16000 تومان
توضیحات محصول / خرید