سایت در حال بارگذاری است ...

آرشیو مطالب

تحلیل فروشگاه اینترنتی با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تحلیل آموزشگاه رانندگی با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تحلیل شهرداری با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تحلیل سیستم حسابداری با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تحلیل سیستم انبار داری و حسابداری با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تحلیل سیستم ماشین آلات جهاد کشاورزی با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تحلیل سیستم مدیریت بیمارستان با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایگاه داده دانشگاه در اس کیو ال سرور SqlServer

18000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایگاه داده کارگزینی دانشگاه در اس کیو ال سرور SqlServer

18000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تحلیل کارگزینی دانشگاه با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تحلیل اداره ثبت احوال با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تحلیل اداره پست با uml توسط نرم افزار اینترپرایز آرشیتیکت Enterprise Architect

30000 تومان
توضیحات محصول / خرید