سایت در حال بارگذاری است ...

آرشیو مطالب

منچ با سی شارپ #C،سورس بازی منچ

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

زمانبندی پردازنده با الگوریتم spn یا sjf زمانبندی اولین کوتاهترین کار به زبان ++C

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

زمانبندی پردازنده با الگوریتم FIFO-FCFS به زبان ++C

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

لبه یابی از تصویر به روش روبرت و سوبل و انتگرال گیری و مشتق گیری با سی شارپ #C، پردازش تصویر

25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تبدیل عکس رنگی به خاکستری و خاکستری به باینری با سی شارپ #C، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

تبدیل عکس خاکستری به رنگی با سی شارپ #C، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پنهان سازی متن در تصویر با سی شارپ #C، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

هیستوگرام تصویر رنگی در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

هیستوگرام تصویر خاکستری در دلفی Delphi، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید

فلیپ افقی عکس، چرخش افقی در ویژوال بیسیک visual basic، پردازش تصویر

18000 تومان
توضیحات محصول / خرید

فلیپ عمودی، چرخش عمودی عکس در ویژوال بیسیک visual basic، پردازش تصویر

18000 تومان
توضیحات محصول / خرید

لبه یابی، مشتق گیری از تصویر در ویژوال بیسیک visual basic، پردازش تصویر

20000 تومان
توضیحات محصول / خرید