سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی، مهندسی برق

عنوان پروژه: پایان نامه مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی، مهندسی برق

رشته: مهندسی برق،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 112

مقدمه:
از آنجایی که امروزه راه اندازی موتورهای الکتریکی یکی از مسائل و دغدغه های بزرگ کارخانه های صنعتی و شرکت های تولیدی و نیز تولید کنندگان نیروی برق و شرکت های وابسته میباشد در این پروژه به بررسی برخی از این راه اندازها می پردازیم و محاسن و معایب آنها را مورد بررسی علمی قرار میدهیم.
از دلایل اهمیت موضوع شوک های الکتریکی و مکانیکی شدیدی می باشد که در زمان راه اندازی به شبکه برق رسانی و موتور وارد و سبب استهلاک شدید دستگاه های موجود و بالا بردن هزینه های اقتصادی می شود . بنابراین استفاده از راه انداز های مناسب بخصوص در مورد موتورها با توان های بیش از چندین اسب بخار در کاهش هزینه های برق مصرفی و نیز هزینه های نگهداری و تعمیر تاثیر بسزایی دارد.

فهرست:
1 ) کلیات موتور آسنکرون سه فاز : ………………………………………………………….1
1 – 1 ) ساختمان موتورهاي القايي سه فاز :………………………………………………………….2
1-1 – 1 ) استاتور : …………………………………………………………………………………….2
1-1 – 2 ) رتور : ………………………………………………………………………………………….3
1-1 -3 ) حلقه هاي لغزان : ………………………………………………………………………….4
1 – 1 -4 ) جاروبک ها : ……………………………………………………………………………….4
1 – 1- 5 ) ياتاقان و بدنه : …………………………………………………………………………..4
1 – 2 ) عملکرد موترهاي القايي سه فاز : ……………………………………………………………..5
1 – 2 – 1 ) موتور ساکن ……………………………………………………………………………..5
1 – 2 -2 ) مکانيزم توليد گشتاور در موتور القايي ( آسنکرون ) : …………….9
1 – 2 – 3 ) موتور گردان : …………………………………………………………………………14
1 – 2 – 4 ) موتور در شرايط ماندگار : …………………………………………………….22
1 – 3 ) موتور فقس سنجابي : ……………………………………………………………………………25
2 ) انواع روشهاي راه اندازي موتور القايي سه فاز: ……………………………….28
2 – 1 ) روش راه انداي مستقيم : ……………………………………………………………………….30
2 – 2 ) روش راه اندازي توسط افزايش مقاومت رتور : ……………………………………31
2 – 2 – 1 ) موتورهاي رتور سيم پيچي شده : …………………………………………31
2 – 2 – 2 ) Liquide starter : ……………………………………………………………….37
فهرست:
2 – 2 – 3 ) درايور راه انداي کرامي : ………………………………………………………..38
2 – 2 – 4 ) راه اندازي موتورهاي قفس سنجابي با توجه
به جريان و مقاومت رتور : …………………………………………………….40
الف – کلاس A : ……………………………………………………………………………………40
ب – کلاس D : ………………………………………………………………………………………41
ج – کلاسهاي C , B : ……………………………………………………………………………41
د – رتورهايي با ميله هاي عميق : ………………………………………………………..41
ه – موتورهاي قفس سنجابي دوبل : ……………………………………………………..42
2-3) انتخاب ولتاژ موتور :…………………………………………………………………………………43
2-3-1) راه اندازي موتور قفسه اي با کاهش ولتاژ استاتور :……………………43
2-4 ) راه اندازي با استفاده از کليد ستاره مثلث : …………………………………………….46
2-5) روش کلاج گريز از مرکز :………………………………………………………………………….49
2-6) پيک جريان حين راه اندازي :……………………………………………………………………..50
2-7) ديناميک راه اندازي :………………………………………………………………………………….51
موتور با بار خالص : ……………………………………………………………………………….53
گرم شدن رتور : ………………………………………………………………………………………..53
2-8) راه اندازي موتورهاي بزرگ به کمک خازن :………………………………………………54
2-8-1) مشکل راه اندازي موتورهاي القايي بزرگ : ………………………………….55
فهرست:
2-8-2) عملکرد يک سيستم راه اندازي خازني :…………………………………………56
3) راه اندازي تريستوري موتورهاي القايي :…………………………………………..57
مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………….58
3-2 ( مدهاي كنترل:……………………………………………………………………………………………62
3-2-1( كنترل راه اندازي:………………………………………………………………………….63
3-2-2( كنترل شتاب راه اندازي:………………………………………………………………..63
3-3) مشخصات راه اندازهاي تريستوري:………………………………………………………….67
3 -4( شرح مدارهاي متداول راه اندازهاي تريستوري:………………………………………68
3- 5) مدار قدرت:…………………………………………………………………………………………………68
3-5-1( معرفي تريستور:…………………………………………………………………………..69
3-5-1-1) مدل دو ترانزيستوري تريستور:………………………………………..70
3-5-1-2) روش هاي روشن شدن تريستور:………………………………………71
3-6) مدار فرمان:…………………………………………………………………………………………………72
3-6-1) مدار آتش كننده:…………………………………………………………………………….74
3-6-2 ) مدار تقويت كننده: ……………………………………………………………………….75
3-6-3) مزيت عمده راه اندازي موتور به شيوه تريستوري و
انتقال زاويه آتش:…………………………………………………………………………76
3-6-4 ) مدار خطاي جريان:………………………………………………………………………..77

فهرست:
3-7) طراحي و بررسي مدارعملي و ساده راه انداز نرم موتور
آسنكرون (القايي):…………………………………………………………………………………….77
3-7-1) كنترل:…………………………………………………………………………………………….79
3-7-2) نوسانساز موج دندانه اره اي:……………………………………………………….84
3-7-3 ) كنترل زاويه آتش :……………………………………………………………………….86
3-7-4 ) مقايسه كننده:……………………………………………………………………………….88
3-7-5) ايزوله كننده مدار قدرت و مدار فرمان:…………………………………………89
3-7-6) رلة اضافه ولتاژ و افت ولتاژ:………………………………………………………..90
3-7-7) رلة اضافه جريان (Over Current) :………………………………………….92
3-8) نظام هماهنگ و :………………………………………………………………………….93
3-8-1) لزوم استفاده از نظام ثابت:…………………………………………………….95
3-8-2) توضيح دربارة PWM :……………………………………………………………….97
3-8-3) مدارات اينورتر:…………………………………………………………………………..100
3-8-4) ركتيفايرها:………………………………………………………………………………….102
3-9 ) مقایسه قیمت تمام شده انواع راه اندازها : ……………………………………………..111

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...