سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه مطالعه روش های مختلف سیستم خنک سازی توربین گازی، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه مطالعه روش های مختلف سیستم خنک سازی توربین گازی، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 157

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: انتقال جرم و حرارت
1-1- خنك سازي توربين بعنوان يك تكنولوژي كليدي براي بهینه سازی موتورهاي توربين گازي
1-2- چالش هاي خنك سازي براي دماهاي پيوسته در حال افزايش گاز و نسبت فشار كمپرسور
1-3- تكنيك هاي خنك سازي استفاده شده متداول
1-4- تاثير خنك سازي
1-5- مشكلات خنك سازي
1-5-1- اثر تزریق فیلم خنک کننده بر راندمان توربین
1-6- تركيب پوشش هاي حصار حرارتي و خنك سازي
1-7- فرايند بهبود خنك سازي ايرفويل
1-8- تعريف پارامترهاي شباهت انتقال جرم و حرارت اصلي
1-9- كنش متقابل انتقال جرم – حرارت در لايه مرزي ايرفویل
1-10- نقش تشابه در رقابت تجربي حرارت ايرفويل توربين و انتقال جرم
فصل دوم: انتقال حرارت گذرا و پايدار در بخش داغ موتور
2-1- موضوعات و کلیات
2-2- دماي فلز و تاثير آن روي عمر اجزای توربين
2-3- موضوعات تغيير مكان هاي دمایی گذرای روتور به استاتور و كنترل فاصله نوك آزاد
2-4- خنك سازي نازل توربين
2-5-تقابل با محفظه احتراق
2-6- انتقال حرارت پره
2-6-1- خميدگي
2-6-2- تاثيرات ناهمواری
2-6-3- اغتشاش
2-7- خنک سازی فیلم پره
2-7-1- نسبت دمش
2-7-2- انحناي سطح
2-7-3- گراديان فشار
2-7-4- آشفتگي جريان اصلي
2-7-5- شيارهاي خنك سازي فيلم
2-7-6- تجمع فيلم
2-7-7- تاثير تزريق هواي خنك سازي فيلم روي انتقال حرارت سطح
فصل سوم: خنک سازی دیواره نهایی
3-1- موضوعات و کلیات
3-2- خنك سازي تيغه توربين
3-3- تاثیرات سه بعدی ودورانی روی انتقال حرارت تیغه
3-3-1- نیروهای دورانی
3-3-2-تاثيرات سه بعدي
3-4-پروفایل دماي گاز شعاعی
3-5- تاثيرات ناپيوستگي
3-6- تكنيك هاي خنك سازي دروني تيغه
3-6-1- گذرگاههاي دروني هموار
3-6-2- تيرك ها/فین ها (نوارهاي زاويه دار يا طولي)
3-6-3- پین فین ها
3-6-4-تاثير جت
3-6-5- جريان گردابي
3-6-6- خنك سازي فيلم
فصل چهارم: خنك سازي سكو و راس
4-1- موضوعات و کلیات
4-2- خنك سازي ساختارهاي روتور و استاتور
4-2-1- منبع خنك سازي و سيستم هاي هواي ثانويه
4-3- بافر كردن مجموعه ديسك و روشهاي خنك سازي ديسك
4-4- خنك سازي ساختار حفاظتی نازل و جایگاه توربين
4-5- خنك سازي محفظه احتراق
4-5-1- تاثير تحول طراحي محفظه احتراق روي تكنيك هاي خنك سازي
4-6- خنك سازي تعريق
4-7- خنك سازي نشتي
4-8- همرفتي بخش پشتي افزوده
4-9- پوشش دهي با حصار حرارتي
4-10- انتقال حرارت تجربي پيشرفته و معتبر سازي خنك سازي
4-11- ارزیابی انتقال حرارت بيروني و تكنيك هاي معتبر سازي خنك سازي
4-11-1- رنگ حساس به فشار
4-11-2- ارزيابي غير مستقيم آشفتگی
4-12- ارزيابي هاي انتقال حرارت و جريان داخلي
4-13- شبيه سازي انتقال حرارت مزدوج و معتبر سازي در يك آبشار داغ
4-13-1- معتبر سازي تاثير خنك سازي تيغه در آبشار داغ
4-14- شرايط مرزي تجربي ديسك توربين
4-15- تائيد خنك سازي در يك آزمون موتور
4-15-1- ابزار بندي متعارف
4-15-2- پيرومتر درج شده درگاه بروسكوب
4-15-3- رنگ هاي حرارتي دما بالا
4-16- بررسي هاي چند نظامي در انتخاب سيستم خنك سازي توربين
نتیجه گیری
مراجع
پیوست ها

 

فهرست اشکال
عنوان
شکل 1-1: تاريخچه اخير افزايش پيوسته TRIT و نسبت هاي فشار كمپرسور
شکل 1-2: بخش داغ نوعی توربين با عوامل اصلي توربين و سيستم خنك سازي محفظه احتراق
شکل 1-3: خنك سازي دروني ایرفویل براي بارهاي حرارتي با توازن معكوس و حفظ دماهاي فلز در يك سطح قابل قبول
شکل 1-4: تاثير تركيبات مختلف تكنيك هاي خنك سازي تيغه را مقايسه مي كند
شکل 1-5: یک داده بدست آمده براي جريان هاي خنك سازي و مشكلات مرتبط با جايگاههاي متفاوت تخليه خنك سازي در طول پره نازل و تيغه توربين
شكل 1-6: فرايند بهبود متداول خنك سازي ايرفويل
شكل1-7: توزيع انتقال حرارت نسبي در يك تيغه توربين متداول
شكل 2-1: مثالي از الگوي كامپيوتري عامل استاتور توربين كامل را نشان ميدهد
شكل 2-2: كاربرد خنك سازي فيلم
شكل 2-3:توزيع شار –حرارت نسبي در يك ايرفويل توربين فشار بالاي متعارف
شکل 2-4: الگوهاي سينك حرارتي براي جريان غيرقابل كمپرس سازي دوبعدي درتزريق خنك سازي فيلم
شکل 3-1: پديده ديناميك سيال
شکل 3-2: پيكر بندي خنك سازي فيلم
شکل 3-3: تحول اين تغييرات از يك تيغه اوليه
شکل 3-4: ديواره هاي آشفته شده كامل
شکل 3-5: تعریف هندسه پین باله
شکل 3-6: تعریف هندسه پین باله
شکل 3-7: جريان گردابي پيچی شكل سه بعدي القاء شده توسط جت هاي شياري مماسي
شکل 3-8 جريان عرضي و از طريق سطح كانال ارتقاء يافته نواري تخت
شکل 4-1: كاربرد نازل هاي گردابي، هوا را در راستاي مماسي شدت ميدهد و دماي نسبي هوا را كاهش داده و افتهاي سايشي در سيستم را به حداقل مي رساند
شکل 4-2: نازل هاي گردابي
شكل 4-3: خلاصه خوبی از ويژگي هاي جريان براي درزهاي لابيرنت
شکل 4-4- شماتیک دیسک استاتور
شكل 4-5: حرارتي روي ديواره در يك شرايط انتقال حرارت معين
شكل 4-6: خنك سازي تعريق
شكل 4-7: تاثيرات روي جريان هواي خنك سازي موجود
شكل4-8: دوربين CCD در جلوي اين پنجره ها براي ديدن سطوح پره در4وضعيتي
شکل 4-9: شماتیک هیتر ترانسفر
شکل 4-10: شماتیک آبشاری گرم
شکل 4-11: تاثير تيغه هاي جريان پایین در ورود گاز داغ
شکل 4-12: فاکتور های تاثیر گذار در طراحی خنک کننده توربین
شکل 4-13: جریان خنک سازی TRIT
شکل 4-14: دیاگرام انتخاب تیغه خنک کننده

مقدمه

اين پایان نامه عمدتاً روي موضوعات انتقال جرم و حرارت تمركز مي يابد چون آنها براي خنك سازي اجزاي دستگاه توربين بكار مي روند و انتظار مي رود كه خواننده با اصول مربوطه در اين رشته ها آشنايي داشته باشد. تعدادي از كتابهاي فوق العاده (1-7) در بررسي اين اصول توصيه مي شوند كه شامل Streeter، ديناميك ها يا متغيرهاي سيال Eckert و Drake، تجزيه و تحليل انتقال جرم و حرارت، Incropera و Dewitt، اصول انتقال حرارت و جرم، Rohsenow و Hartnett، كتاب دستي انتقال حرارت، Kays، انتقال جرم و حرارت همرفتي، Schliching، تئوري لايه مرزي، و Shapiro، ديناميك ها و ترموديناميك هاي جريان سيال تراكم پذير.
وقتي يك منبع جامع اطلاعات موجود باشد. مولف اين فصل خواننده را به چنين منبعي ارجاع ميدهد. با اين وجود وقتي داده ها در صفحات يا مقالات گوناگون پخش شده باشند، مولف سعي مي كند كه اين داده‌ها را در اين فصل بطور خلاصه بيان نمايد.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...