سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه سيستمهاي ترمز ضد قفل ‏A.B.S، مهندسی مکانيک

عنوان: پایان نامه سيستمهاي ترمز ضد قفل ‏A.B.S، مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 46

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                    ‏
سيستم بنديكس مكاترونيك ‏II‏ ‏
سيستم بوش 2 ‏    ‏
نيپوندسو (تويوتا) ‏    ‏
سيستم تويوتا ‏    ‏
سيستم ‏ABS‏ چهارچرخ تويوتا ‏    ‏
كنترل قدرت سوپرا ‏TRAC‏ ‏    ‏
كنترل قدرت كمري ‏    ‏
سيستم دولفي ‏ABS VI‏ ‏    ‏
كلسي- هايز ‏EBC4‎‏ ‏    ‏

بنديكس مكاترونيك ‏II
سيستم بديكس مكاترونيك ‏II‏ ‏ برروي فورت كانتور و ‏مركوري ميستيك ‏ مدل 1995 نصب گرديد. انتخاب سيستم ‏كنترل قدرت ‏ موجود بر روي اين سيستم اختياري ‏ است ‏و به سفارش مشتري انجام مي‌شود.‏
مكاتورونيك ‏II‏ يك سيستم غير مجتمع چهاركاناله مي ‏باشد و از روي سيستم ترمز اصلي معمولي و يك واحد ‏هيدروليكي نصب شده در بين سيلندر اصلي و ترمزهاي ‏چهارچرخ تشكيل شده است. ‏
ناپايداري خودرو شود.‏
سيستم بوش
بوش (2)‏
سيستم ترمز ضد قفل بوش ‏S‏2‏ ، سيستم غير مجتمعي است ‏كه در سال 1978 براي نخستين بار، در اروپا و در ‏سال 1985، در آمريكاي شمالي (توسط شركتهاي بي‌.ام.و‏ ‏ ‏و مرسدس ‏ ) مورد استفاده قرار دگرفت. اين سيستم ‏توسط بسياري از خودروسازان از قبيل آئودي ، ‏بي.ام.و كرايسلر ، فورود ‏ ، جنرال موتورز ، ‏ايسوزو ، نيسان ، پورشه ، سوبارو ، سوزوكي ‏ و ‏تويتا ‏ به كارگرفته شد. سيستم بوش2، در نمونه هاي ‏سه و چهاركاناله عرضه مي‌شود كه عبارتند از: ‏S‏2، ‏E‏2، ‏U‏2، و ‏S‏2 ميكرو ‏.‏
اجزاي سيستم
به شكلهاي 1-2 و 2-2 مراجعه شود.‏
اجزاي سيستم ‏ABS‏ بوش عبارتند از: واحد كنترل ‏الكترونيك، تنظيم كننده هيدروليكي ، شيرهاي ‏سلونوئيدي ، پمپ و آكومولاتور (كه در تنظيم كننده ‏هيدروليكي قرار دارند). سنسور سرعت چرخ و چرخهاي ‏تن، رله شير سلئنوئيدي، رله پمپ، سوييچ چراغ ترمز ‏و چراغ هشدار ‏ABS‏ به (شكل مراجعه شود). سيستم هاي ‏بوش ‏S‏2 را ميتوان به واسطه تنظيم كننده هيدروليكي ‏شان شناسايي كرد (به شكل مراجعه شود).‏
واحد كنترل الكترونيكي
به شكلهاي 3-2 و 4-2 مراجعه شود.‏
واحد الكترونيكي در واقع سيستم بوش 2، مي باشد كه ‏با توجه به مدل سيستم، در محلهاي متفاوتي نصب ‏مي‌شود. اجزاي اين واحد كنترل عبارتند از: يك مدار ‏ورودي، دومدار ديجيتالي  ‏LSI‏ ‏ ‏ يكسان، يك حافظه ‏مركب تثبيت كننده ولتاژ ‏‎–‎‏ كد نقض ، دو مدارخروجي و ‏يك راه‌انداز اداز شير سلنوئيدي. هر كدام از ‏مدارهاي ‏LSI، سيگنال هاي ورودي از يك جفت ازچهار ‏سنسور را دريافت مي كنند (به شكل مراجعه شود). ‏تقسيم سيگنال ها در بين دو مدار، باعث افزايش سرعت ‏پردازش مي گردد.‏
سنسورهاي سرعت چرخ
سنسورهاي سرعت در سيستم بوش2، در دونوع اصلي ‏DS2‎‏ و ‏DS3‎‏ موجودند. (به شكل مراجعه شود.) شكل وطريقه نصب ‏سنسورها با توجه به نوع وسيله نقليه متفاوت است. ‏نوك سنسور مي‌تواند به صورت گرد ، لوزي ‏ يا قلمي ‏ ‏شكل بوده و طريقه نصب سنسور نيز مي‌تواند به صورت ‏محوري (خارج ازمحيط چرخ تن) يا به صورت شعاعي(در ‏امتداد محيط خارجي چرخ تن)  باشد.‏
سوييچ چراغ ترمز
سوييچ چراغ ترمز به ‏CAB‏  اعلام مي كند كه تركز گفته ‏شده است.‏
سوييچ شتاب منفي
گاهي اوقات  اين سوييچ، سوييچ ‏g‏ نيز ناميده مي‌شود ‏و در برخي از خودروهاي تويوتا براي اعلام نرخ كاهش ‏سرعت (شتاب منفي ) به ‏ECU‏ به كار مي رود و بدين ‏ترتيب ‏ECU‏  به ميزان ضريب اصطكاك چرخها با سطح جاده ‏پي برده و با توجه به آن، زمان بازوبسته شدن ‏شيرهاي سلوئونيدي را تعيين مي كند. سيگنالهاي ‏ارسالي از سنسورهاي سرعت چرخ، فقط زمان به كارگيري ‏ABS‏ را اعلام مي نمايند كه سيگنال هاي  ارسالي از ‏سوييچ ‏g، اطلاعاتي در رابطه با چگونگي اصطكاك سطح ‏جاده را مي دهند.‏

سوييچ شتاب جانبي
اين سوييچ در بني سالهاي 1986 وو 1989 در خودروي ‏كوروت به‌ كار گرفته شد. اين سوييچ، مشابه سوييچ ‏شتاب منفي مي باشد با اين تفاوت كه دو سوييچ جيوه ‏اي از پهلو به بدنه سوييچ متصل شده وهنگام گردش ‏سريع و تند خودرو به راست (بيش ازg‏6/0)، يكي از ‏اين سوييج هاي درحال عادي بسته،باز و در يك گردش ‏سريع به چپ (بيش ازg‏6/0) ديگري باز مي‌شود. ‏ECU‏ هر ‏دو سيگنال را به منظور تطبيق عملكرد سيستم ‏ABS‏ با ‏شرايط رانندگي، به كار مي گيرد.‏
شتاب جانبي سنج
اين سنسور در خودروهاي كوروت مجهز به سيستم ‏ASR‏/‏ABS‏ ‏به كار مي رود و شامل يك ميله از جنس سيليكون با ‏تراشكاري فوق العاده ظريف مي باشد كه درانتهاي آن ‏وزنه اي تعبيه شده است. برروي ميله مزبور يك ‏آهنرباي دائمي نيز نصب شده و مستقيما به طرف يك ‏سنسور «اثر هال»‏ نشانه گيري شدهاست. در هنگام گردش ‏سريع خودرو به يك طرف، ميله در اثر نيروي ‏g‏ ، از ‏محل استقرار اوليه خود منحرف شده و آهنربا را از ‏گردش سريع خودرو به يك طرف، ميله در اثر نيرويg، ‏از محل استقرار اوليه خود منحرف شده و آهنربا را ‏از سنسور هال دوركرده و بنابراين ظرفيت الكتريكي ‏را تغيير مي دهد. سنسور از ‏ECU‏ ولتاژ 5 ولتي اي را ‏به عنوان سيگنال مبنا دريافت كرده سپس آن را به يك ‏ترمينال ‏ اتصال بدنه در ‏ECU‏  ارسال مي‌دارد. مقدار ‏اين سيگنال، با حركت ميله و تغيير فاصله آن از ‏سنسور هال، تغيير پيدا مي كند.‏
نحوه عملكرد سيستم
درهنگام راه اندازي و همچنين خاموش بون سوييچ ‏استارت، ‏ECU‏ به منظور عيب يابي سيستم خود را آزمايش ‏مي كند. بدين منظور، مدار ناظر (مونيتورينگ) ‏ECU‏ ، ‏نقايص را شبيه سازي كرده و پاسخ مربوطه را كنترل ‏مي كند.‏
هنگام ترمز گرفتن‎ ABS، ‏EUC‏ با توجه به شرايط،  باز ‏بازوبسته كردن شيرهاي سلونوئيدي (بين 4 تا 10 بار ‏در ثانيه) . فشار هيدروليكي در ترمزها را كنترل مي ‏كند. اين مراحل عبارتند از سه مرحلة نگهداري (يا ‏تثبيت ‏) كاهش‏ ‏ وافزايش ‏ فشار.‏
مرحله نگهداري
در ترمز گيري معمولي ، شير سلونوئيدي موجود در ‏كانال، باز بوده و از طريق سيلندر اصلي، فشار پدال ‏را به كاليپرها وسيلندرها چرخ، ارتباط مي دهد (به ‏شكل مراجعه شود).‏
وقعي چرخي در آستانه قفل دارد، ‏ECU‏ به آن پي برده و ‏جريان نگهدارنده اي را به شير سلونوئيدي  ارسال مي ‏دارد (50 درصد جريان كامل)  دريچه ورودي كانال ‏هيدروليكي چرخ را بسته و فشار پدال را از چرخ قطع  ‏مي كند. همچنين،  در اين حالت دريچه  خروجي شير ‏بسته مي ماند. در نتيجه فشار هيدروليكي در چرخ ‏افزايش يا كاهش نيافته و ثابت مي ماند. اين مرحله ‏را، دورة نگهداري ‏ يا جداسازي ‏ مي‌نامند.‏
مرحله كاهش
اگر چرخ همچنان در وضعيت قفل باقي بماند، ‏ECU‏ جريان ‏كامل را به شير سلونوئيدي ارسال مي كند تا دريچه ‏خروجي را باز و فشار هيدروليكي آزاد شود. با اين ‏عمل  روغن به آكومولاتور يا مخزن سيلندر اصل باز مي ‏گردد. از آنجايي كه دريچه ورودي دراين حالت همچنان ‏بسته است. فشار هيدروليكي در چرخ كاهش مي يابد.‏
مرحله افزايش
به محض به پايان رسيدن شرايط قفل و گردش چرخ با ‏سرعت مجازي كه ‏CAB‏  براي آن در نظر گرفته  ‏ECU‏ ‏دوباره شير سلونوئيدي را به موقعيت باز، بر مي ‏گرداند. سپس پمپ، روغن را از آكومولاتور به سيلندر ‏اصلي بازگردانده و پدال ترمز را به موقعيتي كه قبل ‏از مرحله كاهش فشار داشته، باز مي گرداند.‏
كنترل قدرت به شكل مراجعه شود.‏
خودروهاي كوروت و برخي از كاديكلاك هاي مدل سال ‏‏1986 و بد از آن به سيستم ‏ABS‏ بوش 2 مجهزند و ‏همچنين از سيستم كنترل قدرتي استفاده مي كنند كه ‏بوش، آن را كنترل لغزش ناشي از شتاب (‏ASR‏) مي نامند‏.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...