سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهاي احتراق داخلي،مهندسی برق

عنوان پروژه: پایان نامه بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهاي احتراق داخلي،مهندسی برق

رشته: مهندسی برق،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 144

فهرست مطالب

 

بخش اول : نحوه تأمين انرژي و عملكرد خودروي برقي
مقدمه
فصل اول: خصوصيات خودرو برقي
1-1 تعريف خودرو برقي
1-2 تاريخچه توليد خودرو برقي
1-3 انواع موتورهاي الکتريکي و مقايسه آن
1-3-1 موتورهاي الکتريکي جريان مستقيم
1-3-2 موتورهاي الکتريکي جريان متناوب
1-4 باتري هاي قابل استفاده در خودروي برقي
1-5 سيستم هاي توليد و انتقال نيروبراي خودرو هاي الكتريكي توليد انبوه
1-5-1 خودرو برقي با موتورجريان مستقيم dc
1-5-2 خودروي برقي با موتورجريان متناوب ac
1-5-3 خودروهاي دو منظوره
1-6 مشکلات تحقيقاتي و نتيجه گيري

فصل دوم: سيستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نياز
2-1 تأثير وزن در خودروي برقي
2-1-1 تأثير وزن بر شتاب
2-1-2 تأثير وزن در شيب ها
2-1-3 تأثير وزن بر سرعت
2-1-4 تأثير وزن بر مسافت طي شده
2-1-5 توزيع وزن
2-2 نيروي مقاومت هوا
2-3رانندگي در جاده
2-3-1 توجه به تاير هاي خودرو
2-3-2 محاسبه نيروي مقاومت غلتشي يک خودرو
2-4 تجهيزات انتقال قدرت
2-4-1 سيستم هاي انتقال قدرت
2-4-2 تفاوت مشخصات موتور الکتريکي وموتور احتراقي
2-4-3 بررسي دنده ها
2-4-4 جعبه دنده اتوماتيک و دستي
2-4-5 سيستم هاي انتقال قدرت و سيال هاي سبك يا سنگين براي روان كاري
2-5 مشخصات خودروهاي برقي
2-5-1 توان و گشتاور
2-5-2 محاسبه گشتاور لازم خودرو
2-5-3 محاسبه گشتاور خروجي موتور
2-5-4 مقايسه منحني هاي گشتاور لازم وگشتاورخروجي موتور
فصل سوم: طراحي سيستم انتقال قدرت پيکان برقي تبديلي
3-1مشخصات کلي خودروي درون شهري پيكان برقي
3-1-1 شتابگيري مناسب
3-1-2 سرعت ميانگين پيشينه
3-1-3 تأثير شيب
3-1-4 برد
3-2 محاسبه توان مورد نياز خودرو
3-2-1 محاسبه نيروي شتابگيري
3-2-2 نيروي حرکت در شيب
3-2-3 نيروي مقاومت غلتشي
3-2-4 نيروي مقاومت هوا
3-2-5 نيروي مقاومت وزش باد
3-2-6 رسم منحني گشتاور و توان
3-3 طراحي قطعات مورد نياز سيستم انتقال قدرت

3-3-1 فلايول
3-3-2 بوش نگهدارنده فلايول
3-3-3 محاسبه فلنج پوسته
3-3-4 طراحي شاسي زير موتور
بخش دوم: نحوه تأمين انرژي و عملکرد خودروي خورشيدي
مقدمه
فصل اول : سلولهاي خورشيدي
1-1 توضيحات کلي
2-1 بازدهي سلول
3-1 انواع سلولهاي سيليکوني
4-1 فناوريهاي توليد
1-4-1 Screen printed
5-1 مکانيزم کارکرد سلولهاي خورشيدي
1-5-1 نحوه كاركردن سلولهاي خورشيدي(فتوولتاييكpv)
2-5-1 سيليكون در سلولهاي خورشيدي
3-5-1هنگامي كه نور به سلولهاي خورشيدي برخورد مي كند
فصل دوم: طراحي بدنه و شاسي
1-2 مقدمه
2-2 بارهاي وارده به شاسي
1-2-2 بارهاي استاتيكي 83
2-2-2 بارهاي ديناميكي(مربوط به سيستم تعليق)
3-2-2 نياز منديها
4-2-2 انواع شاسيها
5-2-2 فرم فضايي
6-2-2 مواد به كار رفته در شاسيها
7-2-2 مونوكوكهاي كامپوزيتي
8-2-2 جاي راننده
فصل سوم: ناحيه خورشيدي
1-3 مقدمه
2-3 بررسي عوامل گوناگون
1-2-3 خنك نگهداشتن ناحيه
2-2-3 چيدن سلولها
3-2-3 اتصال داخلي سلولها
4-2-3 پوششها
3-3 حفاظ سلولها
1-3-3 فناوريها
4-3 تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR
5-3 طراحي ناحيه سلولهاي خورشيدي و زير ساخت آن براي يک مدل کوچکتر
1-5-3 وضعيت الكتريكي ناحيه پانل خورشيدي
2-5-3 نكات استنتاجي
6-3 نتايج بدست آمده براي يک نمونه ناحيه خورشيدي
1-6-3 مشخصات ناحيه
فصل چهارم: تحليل آيروديناميکي
1-4 مقدمه
2-4 طراحي پيکره اصلي
1-2-4 قوانين مسابقه
3-4 نحوه طراحي با توجه به قوانين مسابقه
4-4 نحوه طراحي براي دراگ پايين
5-4 نحوه طراحي براي يک پايداري مناسب
6-4 نيازهاي اضافي توان خورشيدي
7-4 نحوه طراحي ناحيه خورشيدي
8-4 ساختن شکل اصلي به صورت تجربي
9-4 تحليل طراحي
10-4 خواندن نقشه ها براي CFD
11-4 نتايج CFD
12-4 طراحي دوباره براساس CFD
13-4 نتايج CFD از تحليل دوم
14-4 نتايج بدست آمده در مورد شکل و ترکيب بدنه
فصل پنجم : سيستم هاي مکانيکي
1-5 مقدمه
2-5 سيستم رانش
1-2-5 بررسي عملكرد سيستم رانش
2-2-5 انواع مكانيزمها
3-2-5 انواع سيستمهاي انتقال قدرت
3-5 سيستم تعليق
1-3-5 معايب
2-3-5 مزايا
3-3-5 رفتارهاي دلخواه از تعليق
4-3-5 اجزا
5-3-5 انواع سيستم تعليق
4-5 ترمزها
1-4-5 انواع ترمزها
2-4-5 مشكلات
3-4-5 توضيح
5-5 چرخ ها و تايرها
1-5-5 انواع چرخها
2-5-5 تايرها
3-5-5 تأثير عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تايرها
فصل ششم : موتور
1-6 انواع موتور
1-1-6 القاييAC
2-1-6 مقاومت متغير
3-1-6 DC جارو بك شده
4-1-6 DC بدون جاروبك
5-1-6 موتورهاي چرخ
غزال ايراني
چكيده غير فارسي
منابع

چكيده :
اين پروژه بر اساس تحقيق و طراحي يكي از برنامه هاي اصلي صنعت در چند ساله اخير در مورد خودروهاي برقي تهيه و تدوين شده است واين پروژه به بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهاي احتراق داخلي مي پردازد .
سالهاي ابتدايي ساخت خودروهاي برقي به سال 1900 ميلادي بر مي گردد كه در آن زمان از يك طرف به علت مشكلاتي كه موتورهاي الكتريكي دارا بودند و از طرف ديگر اكتشاف جديد نفت و توليد فراوان آن در پيشرفت چشمگير موتورهاي احتراق داخلي ساخت اين خودروها مورد توجه قرار نمي گرفت . ولي با به وجود آمدن جنگهاي جهاني و كشمكش هاي بر سرنفت باعث شد اين ماده ارزش بيشتري پيدا كند و توجه ها بيشتر به خودروهاي برقي جذب شود و اين بود كه از سال 1990 ميلادي توليد خودروهاي برقي به طور جدي تري مورد توجه قرار گرفت .
در خودروهاي برقي سيستم تأمين قدرت شامل يك موتور الكتريكي ، كنترلر ، باتريها و شارژر آن مي باشد مجموعه محرك برقي خودروي برقي وظيفه دارد جريان مستقيم توليد شده توسط باتري را به انرژي مكانيكي تبديل نمايد كه منظور از مجموعه محرك كليه قطعاتي است كه جريان مستقيم باتري ها را به نيروي كششي و گشتاور لازم براي حركت چرخها تبديل مي كنند از مهمترين ويژگيهاي خودروي برقي برد و قدرت حركت (‌شتاب ، سرعت ، شيب روي ، و بارگيري و انعطاف پذيري) و مدت شارژ و قيمت بالاي باتريها در اغلب خودروهاي برقي موجود مجموعه محرك است .

Abstract
This project is prepared on the basis of research and design of on the main industry program during the past years about the electric cars. This project studies the power transmission system in electric cars and compares it with the power system used in combustion cars.
Manufacturing of electric cars goes back to 1900. In those years due to the problems concerned with electric cars in one hand and new oil exploration and large production on the hand caused more interest and development of combustion engines, lead to less interest in manufacturing of electric cars. But with the advent of world wars and contests over oil caused an increase in oil prices, consequently the electric cars caught more attention.
In electric cars, the power supply system consists an electromotor, controller, butteries and their charge. The electric drive of the electric car converts the direct current of the battery into mechanical energy, the complete electric drive includes all the parts involved in converting the direct, eurrent of the batteries into mechanical and rotation power which cause rotation of the wheels. One of the most important features of electric cars is their moving power such as speed, loading and flexibility along with expensive batteries and long charging time.

فهرست مراجع و منابع
1.Rajasekare . k, History of Electric Vehicles in General Motors,IEEE Transactions on industry applications, Vol 30,No.4,August 1994
2. Brant.B,Build your own Electric Vehicle,TAB Books,UASA,1994
3. Rowland ,E.A, Schwarze K.W, System Design of the Electric Test Vehicle one (ETV-1),international congress & Exposition ,Detroit ,MI February 1980
4- طرح و بررسي ساخت خودروي برقي ، شرکت ايران خودرو
5- طراحي خودروي پيکان برقي ، دانشگاه علم و صنعت ايران
6. http://www.physics.ubc.ca/~solarcar/index.html
7.http://scg.levels.unisa.edu.au/solar_commuter/index.html
8.http://www.formulasun.org/education
9.http://tcfreenet.org/org/mres/carmanual
10.http://www.personal.umich.edu/~eliask/writing/Scarecrow.
11.http://www.umr.edu/~dougc/solar/sun.html
12.http://sclence.howstuffworks.com/solar-cell1.htm
13.http://www.umich.edu/~bhl/elecrec/s/solarcar/Howltworks
14.university of new Brunswick solar car project
15.crystalline Sillicon Solar Cells-Martin A.Green Wales
outhunlversity of New

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...