سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه استفاده از محيط متخلخل در توربين گاز به منظوره کاهش توليد آلاينده ها، مهندسي مکانیک

عنوان: پایان نامه  استفاده از محيط متخلخل در توربين گاز به منظوره کاهش توليد آلاينده ها، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 60

 

چكيده
عمل تهويه مطبوع عبارت است از انجام عملياتي روي هوا تا بتوانيم شرايط هواي محل مورد نظر را براي زيستن،کار کردن يا عمليات صنعتي راحت و مناسب کنيم .اين شرايط عبارتند از کنترل درجه حرارت، رطوبت وحرکت هوا بطور همزمان که طبق روش معيني بطور اتوماتيک ثابت يا تغيير کند .
شرايط محيط زيست انسان تاثير مستقيمي برچگونگي حالات رواني ،وضعيت فيزيکي،نحوه ي انجام کار وبطور کلي تمام شئون زندگي او دارد . از انجائيکه بخش عمده زندگي بشر امروزي در داخل ساختمان مي گذرد ، ايجاد شرايط مطلوب زيست محيطي در ساختمان،خواه محل کار باشد يا منزل و غيره ،واجد اهميت بسياري است که مهمترين بخش ان تهويه هوايي مطبوع براي ساکنين ساختمان با توجه به نوع فعاليت انهاست.
در اين پروژه بعد از تعيين نوع سيستم گرمايشي وسرمايشي شروع به محاسبه کردن بارهاي حرارتي و برودتی سالن، با توجه به نوع فعاليت و شرايط جغرافيايي محل ميکنيم، سپس سعي ميشود مناسب ترين نوع وتعداد تجهيزات مربوط به ان سيستم را انتخاب کرده و نقشه هاي تاسيسات مکانيکي پروژه را رسم کنيم.

 

فهرست مطالب
فهرست اشکال
فهرست جداول

مقدمه
فصل ۱ کاربردمحيط متخلخل در بهينه سازي سيستمهاي احتراقي 
مقدمه .
کاربرد در سيستم گرمايش خانگي.
کاربردهاي صنعتي
کاربردهاي مشعل متخلخل در سيستمهاي گرمايش هوا
استفاده از مشعل متخلخل در سوخت غني شده با اکسيژن .
کاربرد مشعل متخلخل در خودرو ها
کاربرد در گرمايش اطاقک خودرو ها
موتور احتراق داخلي با محفظه احتراق متخلخل
کاربرد مشعل متخلخل در محفظه احتراق توربين گا ز
نتيجه گيري
فصل ۲ خصوصيات محيط متخلخل و مشعل متخلخل
خصوصيات محيطهاي متخلخل و معادلات حاكم
تاريخچه مشعلهاي متخلخل
عملکرد مشعلهاي متخلخل
مزاياي مشعل هاي متخلخل
فصل ۳ مدلسازي مشعل متخلخل يک بعدي
مقدمه
معادلات حاکم
شرايط مرزي
روش حل عددي
نتايج
پروفيل دما در طول حركت جريان سيال
پروفيل ذرات در طول حركت جريان سيال
سرعت اشتعال
تاثير ضريب انتقال حرارت حجمي بر سرعت شعله و محصولات احترا ق
تاثير ضريب انتقال حرارت جابه جايی بر سرعت شعله و محصولات احترا ق
مراجع
فهرست اشکال

شماتيک مشعل متخلخل خانگي
بويلر ۱۰ کيلو واتي گاز طبيعي بر پايه تکنولوژيPMB٤
مشعل متخلخل ۳۰ کيلو واتي به همراه مبدل حرارتي براي کاربردهاي خانگي
مشعل متخلخل نفتي
شروع به کار مشعل متخلخل نفتي
سيستمهاي گرمايش هوا براي صنايع خشک کن
سيستم تابشي متخلخل براي صنايع خشک کن
مشعل متخلخل با سوخت غني شده با اکسيژ ن
١٥ سيستم گرمايش خودرو بر پايه تکنولوژيP MB
شماتيک محيط متخلخل مورد استفاده در سيلندر خودر و
شماتيک مشعل متخلخل مورد استفاده در توربين گازي
نماي توربين گاز و جا نمايي مشعل متخلخل
انواع سراميکهاي به کار گرفته شده در مشعلهاي متخلخل
دو نمونه متداول احتراق در مشعلهاي متخلخل
اجزاي مختلف يک نمونه مشعل متخلخل به همراه پروفيل دمايي يک بعد ي
تعريف مختصات فضايي
شار تشعشعي در برخورد با المان حجمي از ماده متخلخل
توزيع شدت تشعشع الف) حالت واقعي ب) روش جهت هاي تفكيك شد ه .
تغييرات جزء مولي NO از شرط مرزي در نظر گرفته شده براي معادله بقاي گونه هاي شيميايي .
اثر افزايش شبكه محاسباتي بر دقت نتايج بدست آمده از حل عددي
فرم عمومي تقريب اوليه
شماتيك مشعل متخلخل مورد نظر در محاسبات
تغييرات دما در طول مشعل متخلخل
مقايسه ترم گراديان شار تشعشعي در پوفيل دما
تغييرات شار تشعشع در طول مشعل
تغييرات پروفيل دما با افزايش درصد هواي اضافي
تغييرات جزء مولي تركيبات در طول مشعل متخلخل مدل
مقايسه ميزان انتشار مونوكسيد كربن با نتايج تجربي
. مقايسه ميزان انتشار مونوكسيد نيتروژن با نتايج تجربي.
تغييرات نسبت مولي مونوكسيد كربن با هواي اضافي
تغيير سرعت سوختن مخلوط احتراقي با افزايش درصد هواي اضافي و مقايسه با نتايج تجربي و محاسبات انجام گرفته در مرجع (۱٦).

فهرست جداول

(جدول ۳-۱) رژيمهاي مختلف انتشار شعله درون محيط متخلخل
(جدول ۳-٢) ضرايب وزني و جهت هاي منفك شده در تقريب هاي مختلف روش  DOM
(جدول ۳-۳) خواص ترموفيزيكي ماتريس متخلخل مورد استفاده در مدل
(جدول ۳-٤) مقايسه سرعت اشتعال حل عددي با نتايج تجربي
تاثير استفاده از ضريب انتقال حرارت حجمي متفاوت بر سرعت اشتعال و غلظت CO در خروجي مشعل
(جدول ۳-٥)
تاثير استفاده از ضريب انتقال حرارت هدايت متفاوت بر سرعت اشتعال و غلظت CO در خروجي مشعل
(جدول ۳-٦)

 

 

مقدمه
تعريف مواد متخلخل, موادي هستند كه داراي خلل و فرج يا حفره هستند. اين مواد با توجه به اندازه و مقدار حفره ها كاربردهاي مختلفي در صنايع مختلف دارند . اندازة تخلخل اين مواد معمولاً بين ٢/٠ تا ٩٥ /٠ است. اين تخلخل به صورت نسبت حجم حفره ها به حجم كل تعريف مي شود.
حفره ها در مواد متخلخل به دو دسته تقسيم مي شوند : ۱) حفره هاي باز ۲) حفره هاي بسته. در كاربرد مواد متخلخل در صنايع مختلف , عمدتاً حفره هاي باز حايز اهميت هستند در شكل ۱ ريخت حفره هاي مختلف نشان داده شده است.

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...