سایت در حال بارگذاری است ...

كنترل توان در ‏CDMA، مهندسی برق

عنوان پروژه: كنترل توان در ‏CDMA، مهندسی برق

رشته: مهندسی برق،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 10

 

 مقدمه
يكي از مفاهيم سوال انگيزي كه غالباً توسط محققين ‏مطرح مي شود، “كنترل بهينه قدرت” مي باشد. كنترل ‏قدرت يكي از فاكتورهاي اساسي در سيستمهاي سلولي ‏CDMA‏ مي باشد كه ارتباط مستقيمي و پاياپايي با ‏ظرفيت و نگهداري سيستم دارد. با مطالعاتي كه در ‏مورد تكنيكهاي تخصصي كنترل بهينه توان صورت گرفته، ‏ملاحظه شده كه دست يافتن به اين امر بخصوص در ‏محيطهاي داراي تضعيف ‏‎(fading inu)‎‏ امري بسيار مشكل مي ‏باشد.‏
در اين فصل ما به معرفي و بيان مفاهيم كنترل ‏توان خواهيم پرداخت، همچنين به نقش آن در ‏reverse- link, ‎forward- link‏ و تاثيرات كنترل توان در ارتباط با ظرفيت ‏و نگهداري سيستم سلولي.‏
همچنين به آناليز كانالهاي مختلف راديو براي ‏اينكه طرح كنترل قدرت امكان رديابي صحيح را به ما ‏بدهد خواهيم پرداخت. سپس، تكنيكهاي قابل قبول ‏كنترل قدرت معرفي خواهد شد و معايب اين روشها نيز ‏بيان خواهد شد. يك تكنيك جديد كنترل قدرت بر مبناي ‏برآوردهاي ‏ ‏ مطرح خواهد شد و نقش آن در محيطهاي ‏با افت سريع ‏‎(fast fading)‎‏ بررسي خواهد شد.‏
قابل ذكر است كه تكنيكهاي كنترل توان مورد بحث ‏در اينجا، مفاهيمي هستند كه هم درسيستمهاي ارتباط ‏ماهواره اي ‏CDMA‏ و هم مخابرات سيار مي توان مطرح ‏كرد. مدارات حلقه بسته كنترل توان در محيطهاي ‏موبايل ماهواره اي در مقابل تاخيري كه ايجاد مي ‏كند، خيلي تاثير گذار نمي باشد.‏
‏2-3- مفهوم كنترل توان
كنترل قدرت در سيستمهاي سلولي ‏CDMA‏ يك وسيله مهم ‏براي كاهش دادن اثرات تداخل دسترسي چندگانه و در ‏نتيجه، افزايش ظرفيت سيستم مي باشد.
‏2-2- كنترل توان غير بهينه (نامطلوب)‏
در عامل، طبيعتاً رسيدن به يك كنترل توان كامل و ‏بهينه غير ممكن مي باشد. اين موضوع يك اثر مستقيم ‏در ظرفيت در سيستم ‏CDMA‏ كه مورد بحث قرار خواهد ‏گرفت دارد.
3-3- دلايل تغييرات توان
قبل از توصيف تكنيكهاي كنترل توان براي مقابله ‏با تغييرات دامنه سيگنال دريافت شده؛ ‏
‏3-2-1- انتشار چند مسيري (‏Rayleiyh‏)‏
چون ارتفاع آنتن موبايل از محيط اطراف آن پايين ‏تر است و طول موج كارير بسيار كوچكتر از اندازه ‏اشياء اطراف مي باشد. امواج چند ‏
‏-3-1-1- نرخ فيدينگ
نرخ فيدينگ، نرخي است كه در آن سيگنال دريافتي ‏دچار تغييرات فيدينگ عميق مي شود. ‏
‏3-3-1-2- نرخ عبور از سطح
نرخ عبور از سطح ‏ ‏ نرخ ميانگيني است كه در آن ‏سيگنالهاي با شيب مثبت از يك سطح آستانه داده شده ‏R‏ عبور مي كنند و به صورت زير بيان مي شود:‏
‏3-3-1-3- متوسط طول زمان فيدينگ
متوسط طول زماني فيدينگ ‏ ، متوسط طول زماني هر ‏فيد زير سطح داده شده ‏R‏ را نشان مي دهد و مقدار آن ‏از رابطه زير بدست مي آيد:‏
‏3-3-2- سايه ‏‎(log-normal)‎
فيدينگ ‏log-normal‏ مربوط مي شود به فيدينگ در مقياس ‏طولاني كه از برخوردهاي زميني، ساختار محيط اطراف و ‏‎…‎‏ نشات مي گيرد.

‏3-3-3- افت مسير
در فضاي آزاد، دلايل افت مسير انتشاري فركانس ‏f‏ و ‏فاصله ‏d‏ مي‌باشند. همانطور كه در معادله زير نشان ‏داده شده است.‏

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...