سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی کارگاه با دو مرکز سفارش گیری با ارنا arena

موضوع پروژه: شبیه سازی کارگاه با دو مرکز سفارش گیری با ارنا arena

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

 

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبیه سازی آسانسور با ارنا arena

شرح کلی سیستم:

کارگاهی دو مرکز سفارش گیری دارد که درمرکز اول با فواصل زمانی 8 و در مرکز با فواصل زمانی12دقیقه سفارش دریافت میشود و سفارشات به ماشینی میرود که زمان سرویس آن چنانچه از مرکز اول کار در بیاید دارای توزیع نمایی با مرکز  7و اگر از مرکز دوم بیاید با توزیع نمایی و میانگین 10دقیقه می آید.

خطای تخصیص زمان سرویس برای تمامی کارها با توزیع نرمال و با میانگین صفر و انحراف معیار1میباشد. حداکثرکار دریافتی ازمرکز اول 100سفارش و از مرکز دوم50 سفارش میباشد.

مدل شبیه سازی ارنا:

مدل شبیه سازی ارنا:

 

نمودار هیستورام نتایج شبیه سازی

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...