سایت در حال بارگذاری است ...

تمرین 4 فصل 4 (4-4) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، قطعه

موضوع پروژه: تمرین 4 فصل 4 (4-4) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، قطعه

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

سوال چهار فصل چهار کتاب دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

شبيه سازي با نرم افزار ارنا-ديويد كلتون-رندال سادوسكي-ديويد استارك

صورت مسئله

دو نوع قطعه‌ي متفاوت جهت پردازش وارد مي‌شوند. زمان بين دو ورود قطعات نوع اول بر طبق توزيع نرمال لگاريتمي با ميانگين 5/11 ساعت و انحراف معيار لگاريتمي 2 ساعت مي‌باشد. (توجه داشته باشيد كه اين مقادير، ميانگين و انحراف معيار استاندارد خود اين متغير تصادفي لگ نرمال مي‌باشد) اولين ورود نيز در زمان صفر به وقوع مي‌پيوندد. اين قطعات در صفي كه تنها متعلق به قطعات نوع اول مي‌باشد منتظر مي‌مانند تا اين كه اپراتور (انساني) جهت پردازش بر روي آنها آزاد شود (تنها يك اپراتور در سيستم وجود دارد) در ضمن زمان‌هاي پردازش نيز از توزيع مثلثي با پارامترهاي 5 و 6 و 8 ساعت پيروي مي‌كند. قطعات نوع 2 داراي زمان بين دو ورود نمائي با ميانگين 15 ساعت‌اند. اولين ورود نيز در زمان صفر مي‌باشد. اين قطعات در يك صف ديگري منتظر مي‌مانند (اين صف مخصوص قطعات نوع 2 مي‌باشد) تا اين كه اپراتور موجود در دسترس شود و آنها را پردازش كند.  زمان‌هاي فرآيند از توزيع مثلثي با پارامترهاي 2 و 7 و 8 ساعت پيروي مي‌كنند. پس از انجام اين فرآيند، تمام قطعات (نوع 1 و 2) جهت پردازش توسط يك دستگاه اتوماتيك (كه اپراتوري ندارد) با توزيع مثلثي و پارامترهاي 4 و 6 و 8 ساعت به قسمت بعدي فرستاده مي‌شوند. سيستم صف تمامي قطعات بر اساس FIFO مي‌باشد. پس از اتمام اين فرآيند قطعات از سيستم خارج مي‌شوند. فرض كنيد كه زمان حركت تمامي قطعات در مسيرها ناچيز و قابل صرف نظر است. شبيه سازي را به مدت 5000 ساعت اجرا كنيد تا ميانگين كل زمان حضور در سيستم (كه گاهي اوقات سيكل زماني نيز ناميده مي‌شود.) تمامي قطعات (صرف نظر از نوع قطعه و به صورت تجمعي) و ميانگين تعداد قطعات موجود درد صف‌ها (همان قطعات ورودي) را تعيين كنيد و با كارگيري اشكال مناسب براي قطعات مختلف و نيز حالت بيكار و مشغول منابع، انيميشن مد را ايجاد كنيد.

شبکه شبیه سازی با ارنا:

 

اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...