سایت در حال بارگذاری است ...

شبیه سازی ارنا arena رستوران با آرنا

موضوع پروژه:  شبیه سازی رستوران با ارنا arena آرنا|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:13.5|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

Arena Simulation

صورت مسئله:

A restaurant has two sections , that is ,meals section and tiffin section .customers arrive at the restaurant at the rate of one every 60±30 seconds. Of the arriving customers, 50% take only tiffin and 50% take only meals. Immaterial of the type of the customer, it takes 75±40 seconds to provide service. Assuming that there are sufficient number of servers available, determine the time taken to serve 100 customers

 

یک رستوران دارای دو بخش است. یعنی بخش وعده های غذایی{برای بردن} و بخش ناهارخوری. هر مشتری با نرخ یک نفر در  30+- 60 در ثانیه وارد رستوران می شود. از مشتریان وارد شده 50%فقط درداخل غذا میخورند و50% فقط غذا میگیرند.فارغ  ازاهمیت  نوع مشتری، 75+- 40 ثانیه طول می کشد تا خدمت دهی انجام شود.بافرض اینکه تعداد کافی خدمت دهنده وجود دارند زمان لازم برای خدمت دهی به 100 مشتری را محاسبه کنید.

 

شبکه نرم افزار ارنا

 restrunt

 

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

restrunt1

restrunt2

restrunt3

restrunt4

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...