سایت در حال بارگذاری است ...

ترجمه مقاله (CWNA) فصل 8، راهنمای مطالعه گواهی مدیر شبکه بیسیم

عنوان اصلی مقاله: (Certified Wireless Network Administrator Official Study Guide (CWNA

|تعداد صفحات انگلیسی:16(از صفحه 310-326)|تعداد صفحات ترجمه فارسی:15|فـرمت ترجمه : word

فصل 8
CWNA

از صفحه 310-326
تکسیر دینامیکی درجه تغییرات ( DRS )
تطابق اندازه گزینش (ARS) ودینامیکی اندازه درجه تغییر (DRS) هر دو از ضوابطی استفاده میکنند تا روش سریع دینامیکی توصیف کنند که باعث تنظیم کار استفاده کننده های شبکه بی سیم LAN گردد . این تطبیق سریع مکانی از لحاظ افزایش مسافت میان استفاده کننده و نقطه دسترسی و یا از طریق افزایش واسط می باشد . این امری ضروری است که در آن رئیس شبکه درمی یابد چگونه این توابع کار می کنند و ترتیب طرح برای یک شبکه خروجی را می فهمد و سایز خانه ها و قدرت خروجی میان نقاط ایستگاه ها و امنیت میان آنها را درمی یابد .
انتشار طیف سیستم های مدرن فقط مخصوص ساختن اجزای گسسته است تا داده ها ی معینی بعنوان مثال 1و2و5و5و11 مگابایت بر ثانیه . این افزایش در اثر مسافت میان نقطه دسترسی و ایستگاه سیکنالهای مقاومت باعث کاهش انتقال داده های رایج می شود . وقتی این سیگنالهای مقاومتی باعث کاهش تبادل می شود واحد انتقال راه دور مقدار معینی از داده ها را بر حسب درجه رو به پایین معین می کند مثل 1و2و5و5و11 مگابایت بر ثانیه . شکل 8.3 نشان میدهد که افزلیش مسافت نقطه دستیابی باعث کاهش سرعت داده می شود .

یک شبکه بی سیم LAN هرگز نمیتواند از 11مگابایت بر ثانیه تا 10مگا بایت بر ثانیه را تحمل کند بعنوان مثال از آنجائیکه 10 مگابایت بر ثانیه نمی تواند درجه مشخصی باشد .
یک روش که ناپیوستگی ها را درست میکند تا کنار هم بمانند ARS یا DRS نامیده میشود . هر FHSS و DSSS ابزار DRS و یک IEEE و ایستگاه فضائی آزاد آنرا تجهیز می کند .

توصیف هماهنگی فعالیت
توصیف هماهنگی فعالیت DCF یک روش دسترسی معین استاندارد 802.11 است که در آن پایگاه بی سیم LAN اجازه می دهد تا با واحد ارتباطات میانی ارتباط پیذا کنید (RF ) که از پرتکل CSMA/CA استفاده می کند . در این روش ارسال میانی جزئی از فرکانس رادیوئی است که شبکه بی سیم LAN برای ارسال داده از ان استفاده می کند . گروه سرویس مرکزی BSS و گروه سرویس ثانویه ESS و گروه سرویس مستقل IBSS می تواند از تمام مدل های DCF استفاده کنند . نقطه دسترسی در این گروه سرویس ها به روش مشابهی عمل میکنند مانند IEE 802/3 که مبنی بر هاب سیم کشی شده برای انتقال داده و DCF برای انتقال نقاط دسترسی بکار میرود .

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...