سایت در حال بارگذاری است ...

ترجمه مقاله برنامه های آکادمی شبکه های سیسکو فصل 3: سال دوم ،راهنمای نسخه دوم

عنوان اصلی مقاله: Cisco Networking Academy Program:Second-Year Companion Guide Second Edition

تعداد صفحات انگلیسی:17(از صفحه 54-71)|تعداد صفحات ترجمه فارسی:31|فـرمت ترجمه : word

اهداف کلی
بعد از مطالعه این فصل شما می‌توانید:
– توصیف کنید که VLANS چیست؟
– دلایل ایجاد VLANS را توضیح دهید و نیز مزایای آن را بشمارید.
– نقش switch ها را در ایجاد VLANS توضیح دهید.
– اصلاح بسته‌ی VLANS ، شناسایی بسته و اتصال بسته را توضیح دهید.
– توضیح دهید که چگونه switchها می‌توانند با hub (مراکز) مورد استفاده قرار گیرند.
– سه روش اجرای VLAN را نام برده و توضیح دهید.

VLAN
در فصل 2 (LAN switch) و نیز مسائل LAN و راه حلهای ممکن برای عبور عملکرد LAN توضیح داده شد و شما مطالبی را درباره‌ی مزایا و معایب استفاده از switch tche , sbridge و نیز srouter برای طبقه بندی کردنLAN و تاثیر این ابزار روی شبکه فرا گرفتید و بالاخره به طور مختصر درباره‌ی مزایایEthernet سریع و VLANS مطالبی را فرا گرفتید.
VLAN
همانگونه که در شکل 1-3 نشان داده شده است VLAN عبارت است از گروهبندی منطقی ابزار و یا کاربران این ابزار و یا کاربران را می‌توان با توجه به عملکرد، بخش و کاربر و غیره و بدون توجه به موفقیت فیزیکی بخشها گروهبندی کرد. شکل و طرح VLAN در switch و آن هم از طریق نرم افزار ترسیم می شود طرح S و شکل های LAN مشترک و واحد موجود.
LAN اساسً، طبق ساختارهای فیزیکی که آنها را به هم متصل میکند، ترسیم و طراحی می شود. کاربران بر اساس موقعیتشان در رابطه با oshub در داخلشان قرار گرفته اند و نیز عملکرد کابلها، گروهبندی می شوند.Srouter یکی از مراکز مشترک را به هم متصل می کنند می‌توانند باعث ایجاد بخشهایی در شبکه شوند که می‌توانند به عنوان کنترل کننده بسته ها عمل کنند، در حالی که بخش‌های ایجاد شده توسط switch قادرند به انجام چنین کاری. بخش‌های LAN سابق و متداول. کاربران را بر اساس وابستگی کاری و یا نیاز برای گستره‌ی باند، گروهبندی نمی کند. بنابراین آنها در یک بخش واحد سهیم شده و به یک گستره‌ی باند یکسان نیز قانع هستند علیرغم اینکه نیازمندیهای گستره ی باند می‌تواند به طور عمده بر اساس بخش یا گروههای کاری، از هم متفاوت باشد تقسیم بندی به بخش با استفاده ا طرحswitching:
LAN ها به طور فزاینده‌ای به گروههای کاری طبقه بندی می شوند که به نحوی به هم متصل شده اند که بتوانند ارتباط شبکه‌ای VLAN را بوجود آورند. اساساً VLAN، ساختار LAN فیزیکی را به زیرگروههای فرعی تقسیم بندی می‌کند، طوری که بسته‌های مجهز به switch فقط میان مراکز در VLAN یکسان و واحد، منتقل می‌شوند.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...