سایت در حال بارگذاری است ...

ترجمه مقاله برنامه های آکادمی شبکه های سیسکو فصل 2 :سال دوم ،راهنمای نسخه دوم

عنوان اصلی مقاله: Cisco Networking Academy Program:Second-Year Companion Guide Second Edition

تعداد صفحات انگلیسی:17(از صفحه 54-71)|تعداد صفحات ترجمه فارسی:31|فـرمت ترجمه : word

فصل2
از صفحه 54
LAN switch latency
هر switch(نوعی ابزار) که در LAN، Ethernet 10Mbpمورد استفاده قرار می‌گیرد موجب افزوده شدن latency(دوره‌ی عکس العمل به شبکه می شود ما با این وجود در برخی از switch، نوع switching می‌تواند بر دروه‌ی عکس العمل ایجاد شده غلبه کند.
Switching میان مرکز اصلی و خدمات، حدود 21 میکرو ثانیه به فرآیند انتقال اضافه می کند و مدت زمان انتقال را هر 1000 ثانیه بایت (واحد سنجش) بسته های داده ها، حدود 800 میکروثانیه و نیز مدت زمان کل انتقال بسته های داده ها از مرکز اصلی به بخش خدمات حدود 821 میکرو ثانیه است(821=21+800) و از انهایی که switching به کار گرفته شده به عنوان روش cutthrogh(روش تحویل بسته ها داده ها) معروف است، ابزار مقصد آدرسMAC شناسایی شد و switching شروع به انتقال بسته داده ها می کند، قبل از اینکه بسته کاملاً به switch برسد که این امر بیش از هر چیز منجر به ایجاد دوره عکس العمل اصلی در switch می شود سطوح 2 و 3 switching(گرفتن داده‌های ورودی از یک بخش و تحویل ان به بخش دیگر)
دو روش برای دریافت و تحویل بسته‌های داده‌ها وجود دارد که عبارت اند از سطوح 2 و 3 switching. Switching به فرآیند دریافت بسته های ورودی از یک بخش و تحویل ان به بخش دیگر اطلاق می شودrouter ها(نوعی ابزار) از سطح3 switching برای انتقال بسته ها استفاده می کنند و switch ها(نوعی ابزار) از سطح 2 switching برای انتقال بسته‌های داده ها استفاده می کنند. تفاوت میان سطح 2 و سطح 3 switchingدر واقع نوع اطلاعات داخل بسته هاست که برای تعیین درست بخش نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سطح 2 switching، بسته های داده ها بر اساس اطلاعات آدرسMAC منتقل می شوند. در حالی که در سطح 3 switching بسته های داده ها بر اساس اطلاعات سطح شبکه منتقل می شوند.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...