سایت در حال بارگذاری است ...

ترجمه مقاله Cisco Press فصل 11، راهنمای رسمی آزمون صدور گواهینامهCCNA ICND1

عنوان اصلی مقاله: Cisco Press – CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide

تعداد صفحات انگلیسی:11(از صفحه 315-326)|تعداد صفحات ترجمه فارسی:17|فـرمت ترجمه : word

استقرار :WLANs
امنیت یکی از ویژگیهای مهم تر از WLAN ها است ، و دلیل خوب است.
exposures امنیتی در همان WLANs است تا اترنت را برای شبکه های محلی ، به علاوه وجود WLANs به بسیاری از معرض آسیب پذیری بیشتر نسبت به شبکه های محلی اترنت سیمی دارد.
به عنوان مثال :
کسی که می تواند خارج از ساختمان پارک ها و وانت سیگنال های بلوتوث از داخل
ساختمان استفاده کند، و اطلاعات را بخواند. لذا از تمامی تولید استقرار WLANباید شامل
بهترین گزینه های امنیتی برای آن WLANدر حال حاضرباشد.
اگر چه امنیت حیاتی مهم است ، نصب و راه اندازی WLANجدید باید در آغاز با
کار و تنها با رفتن WLANشروع شود. به محض این که یک دستگاه واحد بی سیم مشغول صحبت است به AP، تنظیمات امنیتی نیز می توانند افزوده و آزمایش گردند. به دنبال پیشرفت یکسان است که ، این بخش به بررسی روند برنامه ریزی و اجرای WLANمی پردازد، با نبود امنیت
بخش عمده ای از بخش نهایی این فصل به “امنیت شبکه محلی ،” مورد بررسی قرار می دهد .
مفاهیم امنیت پشت WLANاست.
پیاده سازی شبکه محلی فهرست :
فهرست بازبینی زیر پایه می تواند کمک راهنمای نصب جدید BSS WLANباشد:
مرحله یک : تایید کنیدکه آثار موجود در شبکه های سیمی ، از جمله خدمات DHCP ، VLANs ، و اتصال به اینترنت می باشد.
مرحله دو : نصب و پیکربندی AP / نسخه متنی/ اتصال آن به شبکه سیمی ، از جمله آدرس آی، ‘sAP ، ماسک ، و دروازه پیش فرض است.
مرحله سه : پیکربندی و تنظیمات نسخه متنی/ AP بی سیم ، از جمله خدمات تنظیم شناسه ، (SSID) ، اما ، نه امنیت.
مرحله چهار:نصب و پیکربندی یک سرویس گیرنده های بی سیم (برای مثال ، لپ تاپ) ، دوباره بدون امنیت.
مرحله پنچ: با این نسخه ها کار WLANاز لپ تاپ را تکرار کنید.
مرحله شش: پیکربندی بی سیم امنیت در AP و کلاینت.
مرحله هفت : نگارش دوباره که دوباره با این نسخه ها کار WLAN، در حضور امنیتی تصویری.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...