سایت در حال بارگذاری است ...

تاثیر توبه در کاهش مجازات، فقه و حقوق اسلامی

عنوان پروژه: تتاثیر توبه در کاهش مجازات

رشته: فقه و حقوق اسلامی،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 80

 

فصل اول: مباحث عمومي و مبنايي

1-1- تعريف توبه

1-1-1- تعريف لغوي

1-1-2- تعريف اصطلاحي توبه

1-2- احكام و شرايط توبه

1-2-1- شرايط پذيرش توبه

1-2-1-1- عدم پذيرش توبه اي از افراد

1-2-1-1-1- مشرف به موت

1-2-1-1-2- كفار

1-3- آثار توبه

1-3-1- آثار ثبوتي توبه

1-3-2- آثار اثباتي توبه

1-3-2-1- سقوط مجازات

1-3-2-2- قبول شهادت

1-3-2-3- عفو امام

1-4- كيفيت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومي

1-4-1- علم قاضي و توبه

1-4-1-1- توبه قبل از علم قاضي

1-4-1-2- توبه بعد از علم قاضي

1-4-2- مرور زمان و توبه

1-4-2-1- تبيين موضوع

فصل دوم: كيفيت توبه در مجازات‌ها

2-1- نقش توبه در حدود

2-1-1- توبه قبل از دستگيري و اثبات جرم

2-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم

2-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود

2-1-4- زنا

2-1-5- لواط

2-1-6- مساحقه

2-1-7- شرب خمر

2-1-8- قوادي

2-1-9- سرقت

2-1-10- قذف

2-1-11- محاربه

2-2- توبه در تعزيرات

2-2-1- تعريف تعزير و اقسام آن

2-2-1-1- تعريف تعزير

2-2-1-1-1- تعريف لغوي تعزير

2-2-1-1-2- تعريف اصطلاحي تعزير

2-2-1-2- اقسام تعزير از نظر قانونگذار

2-2-1-3- تأثير توبه در سقوط مجازات‌هاي تعزيري

2-2-1-4- بررسي فقهي تأثير توبه

2-2-1-4-1- مرتد

2-2-1-4-2- ساب النبي

2-2-1-4-3- ساحر

2-2-1-4-4- آكل الربا

2-2-1-4-5- زنديق

2-2-1-4-6- مكتسل الصلوه

2-2-1-5- بررسي مواد قانوني ناظر به توبه در تعزيرات

2-2-1-5-1- توبه در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع مادة‌512

2-2-1-5-2- توبه در جرايم عليه آسايش عمومي موضوع ماده 521

2-3- تأثير توبه در جرايم منجر به قصاص و ديات

2-3-1- تأثير توبه در جرايم منجر به قصاص

2-3-2- تأثير توبه در جرايم منجر به ديات

نتيجه‌گيري و پيشنهاد

فهرست منابع

 

مقدمه
اگر بگويم قدرت و ريشة توبه، همپاي پاي گذاري آدمي بر روي كره خاكي است و عمري به درازاي حيات بشري دارد مي‌توان ادعا كرد، قلم را به مبالغه نياورده‌‌ايم.
توبه را نه تنها از ديدگاهي صرفاً ديني و مذهبي، بلكه از منظر انساني و عرفي نيز مي‌توان به نظاره نشست. چرا كه آدمي در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌اي كه به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرايشات فردي و اجتماعي عدول و احتراز و حتي انزجار از آنچه گذشته است و دوري از آنچه كه با ارزيابي و سنجش‌هاي آدمي در حال انطباق نمي‌يابد، امري بديهي و واقعيت مكرر است.
از سوي ديگر بازسازي جامعه بر مبناي معيارهاي اسلامي و انساني بدون بازسازي رفتار و شخصيت اعضاي آن و بدون تربيت و اصلاح افراد امري غيرممكن و دور از واقعيت به نظر مي‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصي كه بر مبناي ارزشهاي غلط تربيت شده و با آن خو گرفته اند، نمي توان جامعه‌اي سالم بنا كرد، لذا آمادگي و قابليت و سلامت افراد از شرايط اوليه يك اجتماع سالم است.
توبه مي‌تواند به عنوان بهترين روش در جهت نظارت بر خود و بازسازي خويش بر مبناي ارزشهاي الهي و انساني ايفاي نقش نمايد و شخصيت و رفتار انسان را طوري تغيير دهد كه دگربار به سمت گناهان سوق پيدا نكند و همين امر در نهايت به اصلاح و تربيت فرد كه هسته اوليه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...