no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

پایان نامه خودروهاي هيبريدي و انواع سوخت های پیشرفته، مهندسی مکانیک


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه خودروهای هیبریدی و انواع سوخت های پیشرفته، مهندسی مکانیک
doc
آذر ۲۸, ۱۳۹۴
۱۵,۰۰۰ تومان
4 فروش
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه خودروهای هیبریدی و انواع سوخت های پیشرفته، مهندسی مکانیک


Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

عنوان:  پایان نامه خودروهای هیبریدی و انواع سوخت های پیشرفته، مهندسی مکانیک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۱۱۳

بهمرا فایل پاورپوینت  ppt قابل ویرایش(۲۲ اسلاید)

:Title

Khodrohaa Habrede

فهرست مطالب
عنوان                                            ‏
مقدمه
فصل اول:‏
تعریف خودروی هیبریدی و لزوم ساخت آن
‏۱-۱- بررسی علت کاهش مصرف سوخت خودروهای هیبرید در مقایسه با خودروهای احتراق داخلی:‏
‏۱-۲- بررسی علت تلفات سوخت در موتور درونسوز خودروهای معمولی:‏
فصل دوم:‏
تشریح و مقایسه سیستم هیبرید
‏۲-۱- تشریح سیستم هیبرید نمونه:‏
‏۲-۲- انرژی مصرف شده در خودرو هیبرید:‏
‏(۰٫۹۲×۰٫۲۶)/ ۰٫۸۶۸ × ‏peds.dt ‎‏ )=‏Win-eng-conv
‏۲-۳- مقایسه نتایج به دست آمده در خودروی هبریدی و خوردوی درون سوز:‏
فصل سوم:‏
بررسی اتومبیل های هیبریدی
‏۳-۱- معرفی انواع اتومبیل های هیبرید
‏۳-۲- اتومبیل گازی- الکتریکی:‏
‏۳-۳- اتومبیلهای موتوری توربین گاز- الکتریک:‏
‏۳-۴- اتومبیلهای موتوری کرایسلرو ولوو
‏۳-۵- اتومبیل توربین گاز- الکتریک ولو:‏
‏۳-۶- تقسیم بندی اتومبیلهای هیبریدی
‏۳-۷- ‏‎ ‎همکاری مشترک چند کشور اروپایی در زمینه اتومبیلهای هیبرید
‏۳-۸- ابزار شبیه سازی متحرک
‏۳-۹- مقایسه شش هیبرید مختلف با همدیگر.‏
‏۳-۱۰- اندازه گیری آلودگی در چند شهر اروپایی:‏
فصل چهارم:‏
هبریدهای سری و موازی
‏۴-۱- هیبریدهای سری
‏۴-۱-۱- کاربرد موتورهای احتراق داخلی دروسایل نقلیه هیبرید سری
‏۴-۱-۲- معایب هیبرید سری عبارتند از:‏
‏۴-۲- نکات مهم در طراحی موتورهای احتراق داخلی برای سیستم هیبرید:‏
‏۴-۳- نحوه کارهیبرید سری:‏
‏۴-۴- تقسیم محرک هیبرید سری واجزاء ان:‏
‏۴-۴-۱- ساختمان وسیله نقلیه:‏
‏۴-۴-۲- اجزاء هیبرید سری:‏
‏۴-۴-۲-۱- واحد قدرت کمکی(‏APU‏)‏
‏۴-۴-۲-۲- موتور احتراقی (‏ICE‏)‏
‏۴-۴-۲-۳- ژنراتور:‏
‏۴-۴-۲-۴- باتری:‏
‏۴-۵- نصب اجزاء روی پایه به منظور انجام آزمایشات:‏
‏۴-۶- هیبرید موازی:‏
‏۴-۶-۱- توسعه و کاربرد واحد کننده برای یک اتومبیل ‏BMW‏ با سیستم هیبرید موازی.‏
‏۴-۷- واحد کنترل کننده مرکزی ‏‎(CEU)‎
‏۴-۸- اداره اجزاء عمل در  ‏bmw‏  هیبرید موازی:‏
‏۴-۹- جعبه دنده الکترو مغناطیس:‏
‏۴-۱۰- هیبرید موازی جمع کننده گشتاور
‏۴-۱۱- هیبرید موازی جمع کننده سرعت:‏
‏۴-۱۲- هیبرید موازی – سری :‏
‏۴-۱۳- بالانس کامل و کاهش بی ثباتی گشتاور:‏
‏۴-۱۴- استفاده از موتور ‏CNG‏ برای اتوبوس شهری:‏
‏۴-۱۵- استفاده از موتور دیزل ‏TDI‏ برای یک خودرو هیبرید سری.‏
‏۴-۱۶- مزیتهای موتور ‏sytech‏ برای کاربرد در اتومبیلهای هیبریدی:‏
‏۴-۱۶-۱- کاربرد ‏cvt‏ دراتومبیلهای هیبریدی:‏
فصل پنجم:‏
پیل سوختی وکاربرد آن در اتومبیل
‏۵-۱- پیل سوختی چیست و چگونه کار می کند
‏۵-۲- انواع پیل سوختی :‏
‏۵-۲-۲- پیل سوختی اسید فسفریک (‏PAFC‏):‏
‏۵-۲-۳- پیل سوختی کربنات مذاب(‏MCFC‏) و پیل سوختی اکسید جامد ( ‏SFC‏ ):‏
‏۵-۳- طرحهای موجود برای خودرو پیل سوختی:‏
‏۵-۴- مقایسه سوختهای مختلف:‏
‏۵-۴-۱- بنزین و گازوئیل:‏
‏۵-۴-۲- هیدروژن :‏
‏۵-۴-۳-  گاز طبیعی ( جهت مصرف در مبدل سوخت در جایگاه سوختگیری ویا در تولید متمرکز و انبوه هیدروژن )‏
‏۵-۵- روشهای تولید و توزیع گاز هیدروژن:‏
منابع :‏

‏ ‏
فهرست اشکال
عنوان                                            ‏
شکل ۱-۱: شماتیک خودروی هیبریدی
شکل ۱-۲: نسبت هوا به سوخت مصرفی در موتور احتراقی نوعی (بنزینی) مربوط به  خودرو درونسوز معمولی در شرایط کار ‏مختلف.‏
شکل ۱-۳: (الف)میزان مصرف سوخت خودرو و توان ایجاد شده در نسبتهای هوا به سوخت مختلف. (ب) بازده و عملکرد ‏کالیزورهای ضد آلودگی در نسبتهای هوا به سوخت مختلف.‏
شکل ۱-۴: منحنیهای  ‏FHDS ‎‏ و‎  FHDS ‎برای آزمایش عملکرد . مصرف سوخت سیستم محرکه خودرو.‏
شکل ۱-۵: مقایسه میزان ایجاد آلودگی و مصرف سوخت در اتوبوس هیبرید، دیزل و ‏CNG‏.‏
شکل ۲-۱: نمودار جعبهای سیستم هیبرید سری کامیون یا اتوبوس.‏
شکل ۲-۲: اجزاء و محل نصب آنها در کامیون هیبرید ‏VOLVO FL6‎‏.‏
شکل ۲-۳: منحنی توان- زمان و سرعت- زمان در خودرو هیبرید نم.نه.‏
شکل ۲-۴: منحنی مصرف انرژی (توان- زمان) درخودرودرونسوزمعمولی.‏
شکل ۲-۵: نمودار ستونی ‏
شکل ۱-۳: مجموعه محرک
شکل ۳-۲: اتومبیل هیبریدی با سوخت گاز طبیعی
شکل ۳-۳: سیکل ساده باز توربین گاز
شکل ۳-۴: موتور القایی جریان متناوب
شکل۳-۵: آلایندگی موتوردی
شکل ۳-۶: ارزیابی آلودگی ومصرف اقتصادی درحالتهای مختلف
شکل ۳-۷: مصرف سوخت و مصرف الکتریسیته
شکل ۳-۸ کاهش آلودگی ‏CO‏ درمناطق شهری درنتیجه استفاده ازاتومبیل هیبرید.‏
شکل ۳-۹ کاهش آلودگی ‏HC‏ درمناطق شهری در نتیجه استفاده ازاتومبیل هیبریدی
شکل ۳-۱۰ کاهش آلودگی ‏NOx‏ درمناطق شهری ناشی از کاربرداتومبیل هیبرید
شکل ۴-۱: ساختمان هیبرید سری
شکل ۴-۲:واحد قدرت کمکی
شکل ۴-۳:کاربرد موتور تاندوم که روی پایه نصب شده است.‏
شکل ۴-۴: طبقه بندی اجزاء ونصب آنها را روی پایه ای
شکل ۴-۵: نمونه واقعی سیگنالهای ورودی وخروجی
شکل ۴-۶:فاکتورهایی که بر ‏VMUاثر می گذارند.‏
شکل ۴-۷: نقشه ‏APU‏ باخطوط بازده ثابت ،قدرت ثابت ،وخط عملکرد بهینه
شکل ۴-۸: دو روش عملکرد ‏APU
شکل ۴-۹: سیستم انتقال قدرت میانی برای هیبرید موازی
شکل ۴-۱۰: ساختمان هیبرید موازی ‏BMW
شکل ۴-۱۱: دیاگرام را گون برای دو سیستم باتری
شکل ۴-۱۲: واحد اداره کننده وسیله نقلیه و ارتباط واحد های کنترل
شکل ۴-۱۳:  ‏MU‏  و ارتباط آن با واحد های دیگر
شکل ۴-۱۴: ساختمان سیستم ‏S2‎
شکل ۴-۱۵: شماتیک ارتباط اجزاء
شکل ۴-۱۶: جمع کردن منحنی های قدرت موتور احتراق داخلی و موتور الکتریکی برای افزایش نیرو
شکل ۴-۱۷:جعبه دنده الکترومغناطیس
شکل ۴-۱۸ : چگونگی عمل درهر یک ازربعها
شکل ۴-۱۹: کاربرد ساده یک ترانس موتور
شکل ۴-۲۰: جعبه دنده خورشیدی
شکل ۴-۲۱: معادلات ترانس موتور
شکل ۴-۲۲: هیبرید جمع کننده گشتاور
شکل ۴-۲۳: هیبرید جمع کننده سرعت
شکل ۴-۲۴: ساده شده هیبرید جمع کننده سرعت
شکل ۴-۲۵ : جمع کننده سرعت با افت گشتاور
شکل ۴-۲۶: موتور جمع کننده سرعت وموتور جمع کننده گشتاور
شکل ۴-۲۷: کاربرد ترانس موتور
شکل ۴-۲۸: طرح ساده شده هیبرید سری – موازی
شکل ۴-۲۹: طرح یک وسیله نقلیه هیبریدی
شکل ۴-۳۰: مجموعه استارتر –آلترناتور
شکل ۴-۳۱: شماتیک وسیله نقلیه هیبریدی
شکل ۴-۳۲ مکانیسم لنگ در موتورهای ‏SYTech
شکل۴-۳۳ سرعتها و بارهای یاتاقان خطی
شکل ۴-۳۴: مکانیسم لنگ و شفت تعادل یک موتور ‏SYTech‏ چهار سیلندر
شکل ۴-۳۵: گشتاور خرروجی تمام بار برای یک موتور ۴ سیلندر و ۶ سیلندر معمولی و یک موتور ۴ سیلندر ‏SYTech
شکل ۴-۳۶: تلفات اصطحکاکی در موتور ۴ سیلندر معمولی و موتور ‏SYTech
شکل ۴-۳۷: بازده مکانیکی موتور معمولی و موتور ‏SYTech‏ یکسان.‏
شکل ۴-۳۸ کاهش آلودگی  ‏NOx‏ باسطح مشابه مصرف سوخت ویژه
جدول ۴-۳: مشخصات یک اتوبوس هیبرید
شکل ۴-۳۹ مقایسه مصرف سوخت و آلایندگی ۴ نوع اتوبوس با همدیگر
شکل ۴-۴۰:نمودار بالایی قسمتی از سیکل است ونمودار پایینی قدرت موتور احتراق داخلی درطی این سیکل است.‏
شکل ۴-۴۱ یک اتومبیل هیبرید با سه منبع قدرت
شکل ۴-۴۴: طرح سیستم الکتریکی هیبرید
شکل ۴-۴۵ شما تیک سیستم الکتریکی هیبرید با سه منبع قدرت
شکل ۵-۱: مقدار الایندگی فن اوری پیل سوختی در مقایسه با فن آوری موتور های احتراق داخلی
شکل ۵-۲: بازده اتومبیل سوختی
شکل ۵-۳: نحوه کار پیل سوختی
شکل ۵-۴ : طرح سیستم پیل سوختی متانولی مرکز جهانی نیروی محرکه جایگزین پیل سوختی اتمی مایع – فلز
شکل ۵-۵: انواع سیستم سوخت رسانی پیل سوختی
شکل ۵-۶: نمودار مقایسه مصرف سوخت انواع اتوبوس با حداکثر بار
شکل۵-۷: نمودار مقایسه شتاب اتومبیل پیل سوختی و اتوبوس دیزلی
شکل ۵-۸: دیاگرام اتوبوس پیل سوختی با سیستم چند قدرته
شکل ۵-۹:اتومبیل پیل سوختی ‏GM
شکل ۵-۱۰: اتومبیل با پیل سوختی آلومینیوم – هوا وباتری سربی واسیدی

مقدمه ‏

تکنولوژی را می توان کاربرد عملی دستاوردهای عملی وفنی به منظور پهسخ به یک یا چند نیاز ‏تعریف نمود. تکنولوژی نیرومندترین عامل تحول دریک جامعه به شمار می رود. ‏
تغییرات تکنولوژیکی فرآیندی پیوسته ومداوم است وبرهمه ارکان واجزای جامعه اثر گذاشته وجامعه ‏نیز به طور پیوسته دستخوش تغییز می باشد. اصولاً کشوری موفق می باشد که بتواند تغییرات آینده را ‏پیش بینی کند ، نیازهای مردم ونسلهای آینده رابشناسد وبه سوی رفع نیازگام بردارد در اینصورت اگر ‏درست عمل کند شاید کشور موفقی باشد.‏
محور فعالیتهای خودرو سازان جهان بر پنج نوع اتومبیل متمرکز شده است. این نوع خودرو عبارتند از ‏‏:‏
‏۱- خودرو پیل سوختی ‏‎(fC)‎
‏۲- خودرو الکتریکی  باتریB ‎
‏۳- خودرو هیبریدی‎(H)‎
‏۴- خودرو احتراق داخلی پیشرفته‎(ICE)‎
‏۵- خودروی احتراق داخلی پیشرفته با سوخت جدید‎( ICE.NF )‎
بعضی از شرکتهای خودرو سازی فعالیت در حوزه موتورهای احتراق داخلی را کاری بیهوده و عبث ‏انگاشته اهد و تمام همت خود را بکار بردهاند تا آینده صنعت خودرو سازی را به سوی خورشید آسمان ‏صنایع خودرو یعنی تکنولوژی پیل سوختی هدایت کنند. استراژی چنین شرکتهایی برای رسیدن به ‏تکنولوژی خودرو های نسل بعدی، تولید خودروهایی با راندماان و عملکرد بالا ، عدم آلایندگی و با ‏تکنولوژی پایدار ( طول عمر بالا )‏ ‏ است ‏
که در بین موارد بالا فقط پیل سوختی میتواند گزینه مناسب باشد . زیرا علاوه بر راندمان بالا و عدم ‏آلایندگی و مصرف سوخت هیدروژن که از منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر به دست  می آید ، طول عمر ‏و تکنولوژیپایداری دارد.‏
یکی از اهداف شرکتهای پیشتاز در استفاده از پیل سوختی کاهش قیمت اجزاء سیستم پیل سوختی ‏است.‏
فعالیت عدهای از آنها برروی تبدیل و مبدل بنزین است.عدهای دیگر برروی پیل سوختی هیدروژنی ‏تحقیق می کنند و بقیه روی تبدیل سوخت و ذخیره سازی هیدروژن متمرکز شده اند. هدف مشترک ‏تمام این شرکتها گسترش جهانی پیل سوختی است . با گسترش چنین فن آوری شرکتهای جدید نظیر ‏شرکتهای شیمیایی و الکتریکی وارد عرصه همکاری با خودرو سازان خواهند شد . این شرکتها امیدوارند ‏که بتوانند در نسل یازدهم و دوازدهم اتومبیل مورد نظر وایده آل خود را از نظر قیمت ، راندمان و اندازه ‏تحول بازار دهند.‏
یکی از شرکتهای مهم اتومبیل سازی که بزرگترین بازارها مصرف جهان خصوصاً آمریکا را در سیطره ‏خود دارد از پیشتازان خودرو پیل سوختی می باشد . این شرکتها معتقد است که هیدروژن می داند. ‏جنرال موتور بر این باور است که بنزین سوخت حد فاصل خودروهای پیل سوختی امروزی و خودرو های ‏هیدروژنی آینده است.‏
۱-۱- بررسی علت کاهش مصرف سوخت خودروهای هیبرید در مقایسه با خودروهای ‏احتراق داخلی:‏
در این بخش ابتدا بررسی و تحلیلی در مورد دلایل افزایش مصرف سوخت در خودرواحتراقی معمولی ‏در شرایط مختلف حرکت ارائه خواهد شد. سپس میزان مصرف و تولید انرژی  بصورت عددی و با انتگرال ‏گیری از منحنی توان زمان اجزاء محرکه اصلی در یک خودرو هیبرید ساخته شده در شرکت ‏Volvo ‎در ‏مدت ۱۵۰ ثانیه از حرکت آن محاسبه می شود آنگاه با استفاده از ضرایب بازده اجزاء سیستم،میزان ‏مصرف انرزی و توان متوسط مصرفی در یک خودرو هیبرید و یک خودرو احتراق داخلی معادل با آن به ‏روش شبیه سازی به دست می آید و میزان مصرف انرزی و توان متوسط دو سیستم با هم مقایسه می ‏شوند.‏
۱-۲- بررسی علت تلفات سوخت در موتور درونسوز خودروهای معمولی:‏
در خودروهای درونسوز معمولی میزان دور و گشتاور تولید شده توسط موتور احتراقی با شرایط اعمال ‏شده از طرف جاده ادتباط مستقیم دارد. خودرو عادی بسته به وضعیت کار خود  دارای شرایط زیر است
•    شرایط استارت-در این حالت موتور احتراقی از حالت سرد شروع به کار می کند.‏
•    شرایط هرزگرد-زمانی که موتور هرز می گردد و به باریمتصل نیست.‏
•    شرایط کار عادی در سرعت نامی و بار نامی.‏
•    شتاب گیری خودرو از حالت سکون.‏
•    شتاب گیری خودرو در حالت حرکت.‏
•    شرایط حداکثر باز شدن دریچه گاز(شتاب گیری آزاد یا تخت گاز).‏
۲-۱- تشریح سیستم هیبرید نمونه:‏
اجزاء اصلی سیستم هیبرید سری که در کامیون یا اتوبوس هیبرید ساخت شرکت ‏VOLVO‏ به کار ‏رفته در شکل (۲-۱) نشان داده شده است. به طوری که شکل  (۲-۱) نشان می دهد موتور دیزل ‏KW‏ ‏‏۱۵۴ که با ژنراتور سه فاز سنکرون مغناطیس دائم کوپل شده است، وظیفه تولید  انرژی  الکتریکی را در ‏سیستم برعهده دارد. ‏
انرژی تولید شده یا مستقیماً به مجموعه موتور کنترلر الکتریکی که با چرخها کوپل شده است ‏فرستاده می شود و یا در مجموعه زوج باتریها ذخیره می شود و در مواقع  مورد نیاز برای شتاب گیری و یا ‏زمانهای خموشی مجموعه موتور ژنراتور برای تامین انرژی الکتریکی محرکه خودرو و مورد استفاده قرار می ‏گیرد.‏
۲-۲- انرژی مصرف شده در خودرو هیبرید:‏
برای اندازه گیری توان مصرف شده توسط مجموعه ‏APU‏ در خودرو هیبرید بر اساس  منحنی شکل ‏‏(۲-۳) ابتدا منحنیهای اصلی توان و سرعت از این شکل استخراج می شود.  ‏
منحنیهای بوجود آمده توسط نرم افراز ‏Matlab‏ را در این حالت انرژی محاسبه شده باتریها ‏KWS‏۳۶/۸۸۰-=‏Wbat‏ که نشان میدهد این انرژی بعد از مدت ۱۵۰ ثانیه در باتریها ذخیره شده است.‏
‏(الف): منحنی توان- زمان مصرفی مجموعه موتور الکتریکی- اینورتر ‏
‎ ‎‏(ب):منحنی توان- زمان تولید الکتریسیته توسط ژنراتور
‏(پ): منحنی توان – زمان مجموعه باتریها   ‏
‏  (ت): منحنی سرعت-زمان حرکت خودرو
دیزل ژنراتور ‏‎(Pgen)‎، باتری‎(Pbat)‎، و سرعت- زمان خودرو ‏‎(Speed)‎‏.‏

منابع :‏
‏۱٫‏    هیدروژن و خودرو های امروزی-مهندس مجتبی نیکخواه
‏۲٫‏    سوخت های جایگزین _انتشارات سانا
‏۳٫‏    مقاله خودروهای تلفیقی _دانشگاه صنعتی شریف
‎۴٫‎    www.srist.com
‎۵٫‎    www.4shared.com
‎۶٫‎    www.vastdown.com

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.


ads

درباره نویسنده

admin 786 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code