شبیه سازی مرکز پشتیبانی فنی کامپیوتر(ابل و بکر) با ارنا arena آرنا – سوال دو فصل دو 

موضوع پروژه: شبیه سازی مرکز پشتیبانی فنی کامپیوتر(ابل و بکر) با ارنا arena آرنا – سوال دو فصل دو 

|داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزارارنا

سوال ۲  فصل ۲ کتاب لاتین

Discrete-Event System Simulation

Jerry Banks

John S. Carson, II

Barry L. Nelson

David M. Nicol

Discrete-Event System Simulation

Discrete-Event System Simulation Jerry Banks John S. Carson, II Barry L. Nelson David M. Nicol

شبیه سازی سیستمهای گسسته-پیشامد

نویسندگان : جری بنکس و جان کارسن

 

صورت مسئله:

:A baker is trying to figure out how maily dozens of bagels to bake each day. The probability distribupon of the number of bagel customers is as follows

Number of Customers /Day

8

10

12

14

Probability

0.35

0.30

0.25

0.10

Customers order I, 2, 3, or 4 dozen bagels according to the following probability distribution

Number of Dozen Ordered/Customer

1

2

3

4

Probability

0.4

0.3

0.2

0.1

Bagels sell for $8.40 per dozen. They cost $5.80 per dozen to make. All bagels not sold at the end of

the day are sold at half-price to a local grocery store. Based on 5 days of simulation, how many dozen

(to the nearest 5 dozen( bagels should be baked each day

این مثال روند شبیه سازی را نشان می­دهد در هنگامی که بیش از یک کانال سرویس ­­دهی وجود دارد. یک مرکز پشتیبانی فنی کامپیوتر را در نظر بگیرید که پرسنل آن جا تماس دریافت کرده و خدمت­ دهی می­کنند. زمان بین تماس ها بین 1 تا 4 دقیقه است با توزیع احتمال نشان داده شده در جدول 2.11

دو عدد مشاوره فنی وجود دارد به نام Able و Baker سرعت کارکردن Able از Baker بیش تر است. توزیع احتمال زمان سرویس دهی آن ها در جدول 2.12 و 2.13 داده شده است. اگر هر دو بیکار بودند Able جوابگو است.

مساله را با ده بار تکرار و در هر تکرار با 150 ورودی شبیه سازی کنید .

چند تعدادی از تماس ها 4 دقیقه یا بیشتر منتظر مانده اند؟

 شبیه سازی با ارنا:

 

ماژولهای شبیه سازی:

نمودار هیستوگرام نتایج:

بررسی نتایج شبیه سازی

با توجه به نتایج حاصل از اجرای شبیه سازی  خروجی های زیر بدست آمده:

تعداد تماس هایی که بیش از 4 دقیقه منتظر مانده اند 4 نفر میباشد.

تعداد تماس هایی که ابل جواب داده: 82

تعداد تماس هایی که بکر جواب داده: 78

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !

محصولات مرتبط

متاسفانه موردی یافت نشد ...

شبیه سازی مرکز پشتیبانی فنی کامپیوتر(ابل و بکر) با ارنا arena آرنا – سوال دو فصل دو 

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

محصولات مرتبط

متاسفانه موردی یافت نشد ...