سایت در حال بارگذاری است ...

تمرین 5 فصل 4 (4-5) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، فرودگاه

موضوع پروژه: تمرین 5 فصل 4 (4-5) دیوید کلتون، کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا-دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری، فرودگاه

داکیومنت:دارد|نسخه نرم افزار:14|فـرمت داکیومنت : word

همراه با داکیومنت صورت مسئله+نتایج شبیه سازی + فایل پیاده سازی در نرم افزار ارنا

سوال پنج فصل چهار کتاب دیوید کلتون-ترجمه محسن باقری

توضیح کامل فرایند شبیه سازی با اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده در  شبیه سازی 

Arena Simulation

صورت مسئله

شبيه سازي با نرم افزار ارنا-ديويد كلتون-رندال سادوسكي-ديويد استارك

 

صورت مسئله

4-5) در طي فرآيند صفحه گذاري سيستم تمرين 4-3، مشخص گرديد كه دو نوع مسافر وجود دارد. مسافران نوع اول بر طبق توزيع نمايي با ميانگين 4/2  دقيقه وارد مي شوند. و زمان خدمت دهي آنها از توزيع گاما با پارامتر   و   پيروي مي‌كند. نوع دوم مسافران بر طبق توزيع نمايي با ميانگين 4/4 دقيقه وارد مي‌شوند و زمان خدمت دهي آنها (برحسب دقيقه) از 3 به علاوه توزيع ارلنگ با پارامترهاي ميانگين نمايي   و   پيروي مي‌كند. يعني عبارت زمان خدمت دهي برابر   هر دو نوع مسافر در زمان صفر وارد مي‌شوند. اطلاعات جديد را وارد كرده و مدل تمرين 4-3 را اصلاح و نتايج را هم مقايسه نماييد.

شبکه شبیه سازی با ارنا:

 

اسکرین شات از تمامی ماژولهای استفاده شده

 

 

نمودار هیستوگرام نتایج:

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...