سایت در حال بارگذاری است ...

گزارش کار آموزی سردخانه تحت پوشش استان قدس رضوي

عنوان: کار آموزی سردخانه تحت پوشش استان قدس رضوي

رشته:  پروژه کار آموزی دوره کارشناسی‌

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 22

 

فهرست مطالب
مقدمه
درجه حرارت انبار
سيستم تبريد سردخانه
شيرها
سيستم نور در انبار
اوپراتورهاي سقفي
فينهاي گاز گرم 1
بخش بخار
سالنهاي نگهداري ميوه جات و مواد غذايي
بهداشت انبارها
روشهاي آزمايشي در سردخانه
ضدعفوني انبار

مقدمه:
سرد خانه تحت پوشش آستان قدس رضوي = با ظرفيت ton 3000- داراي 17 اتاق- 15 اتاق زير صفر- 12 اتاق بالاي صفر- اتاق بالاي صفر جهت نگه داري ميوه ها، رب و … استفاده مي شود داراي ظرفيت ton 400- 150 است. درجه ي حرارت ميوه جات نسبت به نوع ميوه متفاوت است به عنوان مثال براي نگهداري سيب لبناني براي مدت 6 ماه درجه ي حرارت بايد بين 0 تا 5/0 و رطوبت نسبي بين 85 تا 95% باشد. براي سيب عباسي درجه ي حرارت 5/0+0 و مدت ماندگاري 4 ماه است. درصد رطوبت 75 تا 80%- براي گلابي درگزي 65 تا 70% در درجه حرارت c8/0 تا 0 (گلابي نطنز 8/0- تا 0)
فشار ورودي مايع اواپراتور bar 10- 8 است. مايع كه عبور مي كند فشار شكسته شده و به 5/2 تا 2 بار مي رسد.
مرحله سوم: كمپرسور- (دستگاه متراكم كننده). تشكيل شده از 3 قسمت: 1- الكتروموتور 2- كمپرسور 3- سپراتور روغن. فشار مكش كمپرسور بين atm 5/3- 2- فشار خروجي كمپرسور atm 10- 8- درجه حرارت ورودي مكش كمپرسور: c10- 8 زير صفر- و خروجي كمپرسور: c10- 8 بالاي صفر-
مرحله ي چارم: كنداسور: (دستگاه تقطير كننده) شامل: 1- پرزهاي مشبك گاز گرم- 2- دوش هاي آب- 3- كوئل يا راديات- 4- شير بالانس- 5- شير هواگيري- 6- فن ها. فشار داخل كنداسور بين atm10- 8- درجه حرارت ورودي گاز c100- 80- خروجي گاز مايع برابر با درجه حرارت محيط است.
رطوبت دهي اتاق به وسيله ي سماتيك يا رطوبت زن- به وسيله ي دستگاهي بنام هيدروقمر رطوبت تنظيم مي گردد. (از يال اسب استفاده مي شود كه به صورت رديفي چيده مي شود وقتي رطوبت بالا رود اين ها كشيده و باز مي شوند و هنگامي كه رطوبت كم مي شود خشك مي شود.) وقتي رطوبت كم و زياد مي شود روي پلاتين اثر گذاشته وآن را قطع و يا وصل مي كند-فشار داخل كمپرسور:bar2/3- 3-
سپراتور: در قسمت برگشت از اواپراتور در داخل موتورخانه سپراتور مركزي را جهت جلوگيري از برگشت هرگونه ذرات مايع از قسمت اواپراتور و هدايت به سمت كمپرسور جلوگيري نمايد. ذرات معلق در گاز در داخل سپراتور مركزي جمع مي شود و در شيفت كاري در داخل سيستم تخليه مي گردد. سپراتورها در داخل سيستم وظيفه ي جدا كردن مايع از گاز را انجام مي دهند- در سيستم زير صفر گاز خروجي چون مي بايستي به قسمت مكش كمپرسور بالاي صفر هدايت شود و درجه حرارت خروجي بالا باشد. گاز داغ از داخل مخزني بنام اينتركولر- عبور داده تا حرارت گاز گرفته شود و به صورت گاز سرد به داخل مكش كمپرسور بالاي صفر برسد-
درهاي سردخانه از عايقي بنام پلاستي فرم يا عايق تزريقي- دور درب اتاق هاي زير صفر Heater به كار مي رود كه جلوگيري از يخ زدگي است. عايق پلاستي فرم در اتاق زير صفر: cm35- 30 بالاي صفر cm20- 15.
كف اتاق هاي سردخانه: 1- ابتدا قير مي ريزيم. 2- عايق گذاشته مي شود. 3- مجدداً قير ريخته مي شود. 4- دوباره عايق گذاشته مي شود. 5- قير ريخته مي شود. 6- بتن آرماتور ريخته مي شود به ضخامت cm10.
ديواره: 1- لايه قير. 2- عايق. 3- قير. 4- عايق. 5- تور مرغي (به خاطر اينكه سيمان به عايق بچسبد). 6- سيمان. سقف به همين صورت است و در آخر كار قير ريخته مي شود.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...