سایت در حال بارگذاری است ...

گزارش کار آفرینی توليد بخاري گازسوز

عنوان: گزارش کار آفرینی توليد بخاري گازسوز 

رشته:  پروژه کارآفرینی دوره کارشناسی‌

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 44

 

پاره اي از مقررات مربوط به صدور موافقت نامه اصولي
1- صدور موافقتنامه اصولي موکول به مقايسه و انطباق پرسشنامه هاي تکميل شده ، دريافتي با معيارهائي مانند : مناسب ترين قيمت تمام شده ، صرفه جويي ارزي بيشتر ، استفاده حداکثر ازمنابع داخلي ، ايجاد ارزش افزوده بالاتر ، انتخاب تکنولوژي مناسب ، انطباق ويژگي هاي کالا با استاندارد ملي و با استاندارد قابل قبول ، اثر طرح در ايجاد صنايع جنبي ، نقش طرح در ديگر بخشهاي اقتصادي ، پيش بيني روش هاي جلوگيري از آلودگيهاي محيطي ، ارائه خدمات پس از فروش و ديگر معيارها مشابه مي باشد .
2- به طرحهاي پذيرفته شده حداکثر 4 ماه پس از دريافت طرح موافقت اصولي داده مي شود .
3- در مورد طرحهاي بزرگ و ويژه اين مهلت با نظر معاون طرح و برنامه قابل تمديد است .
4- از آنجائيکه در مورد موافقت نامه اصولي از ذکر عناوين کلي مانند : بسته بندي مواد غذائي و… خودداري مي شود . بنابراين متقاضيان بايد نام ، ويژگي ها و فرمول انواع فرآورده‌هاي مورد درخواست را به صورت تفکيکي در پرسشنامه قيد نمايند .
5- چنانچه متقاضي مشخص يا اشخاص حقيقي باشد تاز ماني که اقدام به تشکيل شرکت نموده اند موافقت نامه به نام شخص صادر مي شود اگر متقاضي اشخاص حقوقي باشد . صدور موافقت نامه اصولا به نام اشخاص حقوقي موکول به دريافت اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها مي باشد .
6- متقاضي نمي تواند در يک زمان پيش از دو موافقت نامه دريافت کند.
7- مدت اعتبار از تاريخ صدور يکسال وحداکثر 3 بار و هر بار به مدت 6 ماه قابل تمديد است .
8- در مناطقي که شرکت شهرکهاي صنعتي قادر به ارائه خدمات مورد لزوم از قبيل واگذاري زمين وتامين آب و برق بوده و يا ظرف 6 ماه بعد از عقد قرارداد بتواند خدمات مورد نياز را بر اساس قرارداد ارائه نمايد . متقاضي ملزم به احداث واحد صنعتي در شهرک خواهد بود . در غير اينصورت و چنانچه متقاضي مالک زمين مجاز بوده و يا از منابع غير دولتي زمين مناسب را خريداري نمايد . مي تواند در اين زمين با رعايت مقررات مربوطه اقدام به احداث واحد کند .

چکيده بررسيهاي فني ، مالي و اقتصادي
سير تحول علوم و صنايع مختلف در ابعاد کنوني آن تا حدود زيادي معلول انگيزه رفاه طلبي بشر مي باشد . اختراع و به کارگيري وسايل و ابزارهاي ساده ابتدايي توسط بشر اوليه ، سرآغاز فعاليتهاي صنعتي گسترده اي است که درگذر از تحولات اعصار متمادي ، شکل پيشرفته و مکانيزه امروزي را در توليد و تامين مايحتاج ضروري و رفاهي زندگي به خود گرفته است .
از بين انبوه ضروريات زندگي ، لوازم خانگي به لحاظ گستردگي و ضرورت استفاده از آنها توسط اقشار مختلف اجتماعي از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار مي باشد . در مجموعه اين پروژه ، وسايل گرمايش به عنوان يک نياز همگاني و اجتناب ناپذير تلقي گرديده که با وجود قدمت چندين ساله صنايع توليدي آنها بواسطه رشد ناهمنگ جمعيت در مقايسه با عوامل عرضه اين وسايل ، همچنان از قابليت جذب بازار مناسبي برخوردار مي‌باشند.
قابليتها و محدوديت هاي سيستم هاي مختلف گرمايشي ، لزوم تطبيق شرايط محل بکارگيري آنها با نوع سيستم بکار برده شده را طلب نموده است .
در ارائه اين پروژه با پيروي از يک روند منطقي پيرامون بررسي بخاريهاي و آبگرمکن هاي گازسوز و کولر آبي ابتدا شناخت جامع و کاملي در مورد مشخصات ضروري و ظاهري و فني کالا ارائه گرديده و پس از کاوش در مورد بازار فروش ، ميزان تقاضا و قيمت محصول ، مواد اوليه و روش توليد و … توضيح داده است .

در پايان روند اين پروژه برآوردهاي مالي بر اساس اطلاعات کمي بدست آمده و با توجه به جداول و نرخهاي تعيين شده ارائه گرديده است .

رديف موضوعات
1-1 مشخصه کارخانه :
عنوان : توليد بخاري گازسوز
تعريف : وسيله گرم کننده با مصرف سوخت گازي بهينه
مشخصات ويژه فني : بخاريهاي گازسوز ، صرف نظر از مشخصات ظاهري ، ايمني و نوع کارکرد توسط پارامترهاي ظرفيت بر حسب کالري گرماي توليدي مشخص مي شود .
محصولات جنبي : توليد آبگرمکن گازي و کولر آبي
ظرفيت توليد : 000/100 عدد در سال
2-1 فرآيند توليد :
عمليات توليد شامل برش ، خمکاري ، پرسکاري (خمش ، کششي و جوش) که پس از اتمام ساخت هر کدام از قطعات طبق فرآيند معين در سالهاي مونتاژ روي بدنه و کوره استقرار يافته و پس از کنترل کيفيت و احراز شرايط لازم در استاندارد به مصرف کننده تحويل مي گردد .

3-1 شاخصهاي عملياتي :
تعداد روزکاري :290
تعداد شيفت کاري :1
زمان شيفت : 8
4-1 درصد تامين مواد اوليه :
داخلي : 100 درصد
5-1 تعداد کارکنان :
مديريت : 1 نفر
پرسنل توليدي :200 نفر
پرسنل اداري : 10 نفر
پرسنل خدماتي : 6 نفر
پرسنل مالي : 4 نفر
6-1 دستگاهها و تجهيزات توليد :
تجهيزات خط توليد شامل کوپل بازکن ها ، دستگاههاي برش پرس و جوش (نقطه اي و درز جوش) وسايل شستشو و رنگ آميزي تماما از منابع داخلي قابل تهيه است .
7-1 قيمت تمام شده :
کل هزينه هاي ثابت : …………… ريال
کل هزينه هاي متغير :……………ريال
8-1 شاخصهاي اقتصادي :
سود ويژه در ظرفيت نهائي ………… ريال
ارزش افزوده ……… ريال
نقطه سر به سر ……… درصد
سهم منابع داخلي ………درصد
سرمايه گذاري ثابت سرانه ……… ريال براي هر نفر
صرفه جويي (درآمد)ارزي ………… دلار
9-1 تاسيسات عمومي :
توان برق : (KW)
خط توليد :……… کيلووات
تاسيسات : ………کيلووات
اضطراري :
کل توان مورد نياز :
کيفيت و ميزان مصرف روزانه آب :
جهت مصارف آشاميدني و آبياري و بخشي از خط توليد معادل ……… متر مکعب آب در روز مورد نياز مي باشد.
نوع و مقدار مصرف روزانه سوخت فرآيند : بنزين …… ليتر
چگونگي رفع آلودگي محيط زيست :
به علت عدم استفاده از مواد آلوده کننده و متصاعد نشدن هيچگونه گاز سمي نيازي به تاسيسات رفع آلودگي نبوده و وجود فضاي سبز جهت سالم سازي محيط کافي است .
10-1 سرمايه گذاري :
دارائيهاي ثابت :.……… ريال
سرمايه درگردش :………ريال
کل سرمايه گذاري :………ريال
وام بلند مدت :……… ريال
وام کوتاه مدت :………ريال

 

فروش کل
تعديل فروش
فروش خالص
هزينه هاي توليد :
مواد اوليه
حقوق و دستمزد
آب و برق و سوخت (انرژي)
تعمير و نگهداري
هزينه هاي پيش بيني نشده
استهلاک دارائيهاي ثابت
جمع هزينه هاي توليد
تعديل موجودي
بهاي تمام شده کالاي ساخته شده
سود ناويژه
هزينه هاي عملياتي :
هزينه هاي عملياتي و فروش
هزينه هاي حمل ونقل
جمع هزينه هاي عملياتي
سود عملياتي
هزينه هاي غير عملياتي :
استهلاک هـ . ق . ب
هزينه تسهيلات مالي بلند مدت
هزينه تسهيلات مالي کوتاه مدت
جمع هزينه هاي غير عملياتي
سود و زيان ويژه
ماليات
سود ويژه پس از کسر ماليات
سود سهام
سود ويژه پسر از کسر سود سهام
سود سنواتي
سود نقل به ترازنامه

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...