سایت در حال بارگذاری است ...

گزارش کارآموزی سخت افزار ACCESS

عنوان کارآموزی: گزارش کارآموزی سخت افزار ACCESS

محل کارآموزی: شرکت کامپیوتر

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 52

توجه به نكات زير در شروع مهم مي باشد.
نكته مهمي كه بايد قبل دست گرفتن قطعات كامپيوتر در نظر گرفت بايد الكتريسيته ساكن دست و بدن ما با دست زدن به يك فلز از بين برد و بار الكتريكي را تخليه نمود. از جمله قطعات حساس (برد، هارد، RAM , CPU ).
نكته: 1- هنگام در دست گرفتن قطعات پين ها را نگيريم.
2- تيپ قطعه يا conector هاي قطعه را لمس نكنيم.
3- اكثر قطعات به راحتي در جاي خود قرار ميگيرند و از فشار دادن قطعه خودداري نماييد.
4- پس از مونتاژ سيستم آن را به برق وصل نمي كنيم. چنانچه پيچي روي مادربرد جا مانده باشد موجب سوختن مادبورد مي گردد. پس سيستم را كمي تكان دهيم تا پيچي جا نماند.
انواع سيستم ها 1- سيستم هاي AT
2- سيستم هاي ATX
سيستم هاي AT : در پشت كيس دكمة صفر و يك قرار دارد ورود سيگنال ورود الكتريكي را آماده مي كند سيگنال ممكن است از طريق مودم يا پس از ورود رمز از طريق صفحه كليد وارد شود كه در اين نوع سيستم امكان ورود سيگنال از راه دور وجود ندارد. زيرا برق كاملاً قطع است.
2- سيستم هاي ATX : با وصل به برق ، جريان روي مادربورد قرار مي گيرد كه در اينجا از راه دور ميتوان سيگنال به سيستم ارسال نمود.
اجزاي آهن رباي قوي روي مادربورد اثر مي گذارد، پس آنها را دور نگه مي داريم.
برد كه قطعات مغناطيسي را شامل مي گردد در صورت فشار دادن و رها شدن آسيب مي‌بيند. هنگام روشن بودن كامپيوتر، در صورت تكان خوردن كامپيوتر، هارد آسيب مي بيند و قطعات ديگر خراب مي شود.
هنگام زدن كانكتورها پورتها سعي شود سيستم خاموش باشد احتمال جرقه زدن دارد كه باعث آسيب ديدن مادربورد گردد (پورت مانيتور، چاپگر ، مودم و پورتهاي موازي دقت بيشتر گردد).
چنانچه بخواهيم سيستم 1 يا 2 ساعت متوالي استفاده نماييم از خاموش كردن سيستم خودداري كنيم. يا در حالت standby قرار دهيم.
جهت Reset كردن سيستم ازكليدهاي ctrl+Alt+delet استفاده نماييم. در صورت قفل كردن سيستم تا آنجا كه ميشود از راه بوت نرم استفاده شود.
با استفاده از دفترچه راهنماي مادربورد ميتوان سيستم را مونتاژ كرد.
:CPU واحد پردازش مركزي Central Processing unit
مغز كامپيوتر است. عمل پردازش مركزي را انجام مي دهد. قطعه مربع شكل است كه مربع فلزي وسط شامل چندميليون هزار تا ترانزيستور و سراميك اطراف جهت محافظت را دارد بعضي از پين ها حالت گذرگاه داده (Data Bus) را دارند.
بعضي از پين ها حالت گذرگاه آدرس (Address Bus) دارند كه آدرس هنگام دادن يا گرفتن اطلاعات لازم است.
سوكت: عمل اتصال قطعه به سيستم است كه slot يا socket ناميده مي شوند.
1- slot حالت شكاف دارند كه كارتهاي توسعه در آنها قرار مي گيرد.
2- پورتهاي سوراخ دار socket مي نامند.
پين يك cpu بايد روي پين يك مادربودر (socket) قرار گيرد.
در واقع DB و AB روي مادربورد است و با قراردادن صحيح cpu اين ارتباط برقرار مي گردد در بالاي گوشة cpu يك شكستگي و يا دايره وجود دارد كه همان پيك يك است و رويك سوكت هم به همين شكل است كه بايد cpu و سوكت به همين ترتيب منطق گردد.
سوكت cpuيك اهرم دارد كه قبل از قراردادن cpu اهرم را باز كرده و بعد از قراردادن cpu اهرم را بسته (اهرم به راحتي بسته مي شود) و نبايد فشار داد.
در سيستم هاي on board , cpu , Desk top نيست در lap top ها on board , cpu است.
Intel يكي از شركتهاي سازندة cpu است كه در پنتيوم 2 و بعضي مدلهاي پنتيوم 3 مادربوردهاي خود را با ساختن slot هاي cpu از ديگر مادربوردها را جدا ساخت.
يك پايه cpu ، پايه clock است كه ضربان يا زمان اجزاي سيستم را هماهنگ مي كند.
لبه بالارونده، لبه پايين رونده 1 پالس را تشكيل مي دهد.
هر چقدر پالس ها فشرده تر باشد سرعت cpu كه با اين پالس كار مي كند بيشتر است.
اجزاء CPU :
1- Cu 2- ‍PTU 3- PU 4- Mmu 5- Alu
6- Decod unit 7- The pefeth unit 8- register 9- BIU
ارزيابي cpu با توجه به خصوصيات زير صورت مي گيرد:
1- سرعت پردازنده 2- مسير داده (گذرگاه خارجي) 3- گذرگاه داخلي (مسير داده داخلي) 4- تعداد خطوط آدرس 5- ميزان حافظه نهان داخلي 6- ميزان حافظه نهان خارجي 7- توانايي چند پردازشي 8- عملكردهاي خاص
نكته: هر چقدر مسير داده اي بين cpu و RAM بيشتر باشد. پردازش داده هاي cpu در هر ثانيه بالاتر مي رود.
يكي از خصوصيات cpu تعداد خطوط آدرس است كه هر چه تعداد خطوط آدرس بيشتر باشد cpu تعداد بيشتري از حافظه را آدرس دهي مي كند.
Cache حافظه اي سريعتر از RAM است كه بين RAM و CPU قرار دارد كه حافظه موقتي سريعتر از RAM است كه اطلاعات ابتدا از cpu به cache و بالعكس و سپس به RAM منتقل مي شود. حافظه cache L2 با حافظه نهان خارجي ناميده مي شود.
Cache L1 يا حافظه نهان داخلي يكي از اجزاي cpu است. براي ذخيره موقت داخلي cpu از اين حافظه استفاده مي شود.
Cpu هاي قديمي فاقد cache بودند. Cpu هاي اوليه شركت Intel كه بدون cache عرضه شدند سيستم هاي celeron ناميده شدند.
پس از مدتي به سيستم هاي celeron حافظه كش اضافه گرديد كه از حافظه كش kbyt128 half cache (كش خارجي) استفاده مي نمايند.

حافظه:
طبقه بندي براساس ساختمان داخلي
1- حافظه اصلي (موقت – اوليه) 2- جانبي (دائمي – ثانويه)
حافظه هاي جانبي دائمي مثل flapy – cd – Hard
حافظه اصلي : 1- ROM 2- RAM
حافظه RAM : 1- DRAM 2- SRAM
حافظه DRAM : 1- معمولي 2- FPM 3- EDO 4- SDRAM 5- DDR يا (RAM BUS)

(ثابت ، ايستا، پايدار)
نوعي DRAM است DRAM همزمان
حافظه ROM : 1- D ROM 2- EPROM 3- EEPROM 4- Flash Memory
انواع حافظه از نظر ساختمان داخلي
اصطلاحي كه رايج است بعنوان RAM حافظه سيستم منظور، DRAM سيستم است كه ماژول حافظه تواني از 2 است 256 64 * 400 *300
خانه هاي حافظه تواني از 2 است كه به خاطر نحوة آدرس دهي خانه هاي حافظه به صورت تواني 2 است.
دايناميك: هر چيزي كه ثانيه به ثانيه تغيير پيدا مي كند و ثابت نيست.
DRAM از خازن ساخته شده است كه دو حالت(صفر و يك ) شارژ را دارد
صفر شارژ و يك دشارژ
مديريت از حافظه از يك خازن تشكيل شده است.
خازن: دو صفحة مغزي رو به روي يكديگر دارند به خاطر خاصيت الكتريكي هر چند ثانيه بارهاي الكتريكي خالي مي گردد بنابراين بايد هر چند ثانيه يك بار حافظه هاي نوع DRAM را Refresh نماييم تا اطلاعات باقي بماند. RAM كه نياز به تازه شدن دارند به خاطر اين ساختار فيزيكي بايد هر چند لحظه يكبار تازه سازي شوند.
RAM نياز به تغذيه دارد.
DRAM احتياج به Refresh دارد SRAM نياز به Refresh ندارد. زمانيكه خانه هاي حافظه Refresh مي شوند cpu به آنها نمي تواند دستيابي داشته باشد (بخواند) بنابراين بازدهي سرعت RAM پايين مي آيد كه موجب ايجاد وقفه هايي گردند. DRAM ها كندتر از SRAM مي باشند.
SRAM ها از ترانزيستور ساخته شده اند ترانزيستور همانند الكتريسيته بسته و باز مي شود. ترانزيستور سريعتر مي باشد باز بودن صفر بسته بودن 1
نياز به Refresh نيست. ساختاري سريعتر براي ذخيره و بازيابي اطلاعات مي باشد.
كه قيمت بالاتري هم دارند. به خاطر ساختمان داخلي حجم بيشتري اشغال مي كنند از جمله SRAM ها 1- cache و 2- ram cmos
به خاطر ساختار فيزيكي DRAM : سرعت پايين تري دارند بين cpu و RAM از حافظه cache استفاده مي شود كه محدودتر از حافظه هاي RAM هستند. كه سرعت بالايي دارند و رابط بين cpu و RAM مي باشند.
Cpu خود داراي cache داخلي جهت پردازش دستورالعمل ها مي باشند كه اكنون cache خارجي را در داخل cpu قرار داده اند اما خارج از اجزاي cpu مي باشند.
حافظه اصلي از لحاظ سخت افزاري
1- Dip 2- Sip 3- SIMM 4- SODIM 5- DIMM
نوع هاي 1 و 2 و 3 براي سيستم هاي قديمي استفاده مي شده اند و از رده خارج شده اند. حافظه هاي Dip به صورت شكاف هايي كه RAM IC به صورت IC در آنجا قرار مي گيرد از نظر سرعت هم كمتر مي باشند.
نحوة قرار گرفتن حافظه Dip بايد بين 1 روي (منطق) بر socket قرار گيرد.
بعد از مدتي اين حافظه هاي Dip (Ic) روي صفحه اي قرار داده اند و به صورت ماژول مورد استفاده قرار داده اند كه Sip ناميده اند.
بعد از مدتي اين ماژول ها پيشرفت كرده اند و اندازة آنها بيشتر شد و پشت برد حالت لحيم شده نداشته اند كه SIMM ناميده شده اند كه خود دو نوع اند.
1- IMM 30 پايه 2- SIMM 72 پايه
حافظه نوع SIMM در طرف خودش با زاويه 45 درجه درون شيار قرار دارد بعد آن را صاف مي كنيم كه SIMM يك طرفه تنها در يك طرف آن Ic است و SIMM دو طرفه در دو طرف آن Ic مي باشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...