سایت در حال بارگذاری است ...

گزارش کارآموزی در کارخانه بافندگی تابان رشته نساجی

عنوان کارآموزی: گزارش کارآموزی در کارخانه بافندگی تابان رشته نساجی

رشته: مهندسی نساجی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 114

فهرست

 

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… صفحه

فهرست……………………………………………………………………………………………………….. 3

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول

تاريخچه كلي كارخانه ………………………………………………………………………………………. 11

مشخصات كلي و موقعيت كارخانه………………………………………………………………………… 11

فصل دوم

تشكيلات سازماني كارخانه………………………………………………………………………………… 13

فصل سوم

مواد اوليه……………………………………………………………………………………………………… 14

محصولات……………………………………………………………………………………………………… 15

فصل چهارم

تأسيسات……………………………………………………………………………………………………. 17

بخار و آب…………………………………………………………………………………………………….. 17

ديگ بخار ……………………………………………………………………………………………….. 17

منبع ديگازور…………………………………………………………………………………………………. 17

منبع زميني………………………………………………………………………………………………….. 18

منبع هوايي………………………………………………………………………………………………….. 18

چهار منبع استوانه اي در داخل سالن …………………………………………………………………… 18

سالن ديگازور و تهويه………………………………………………………………………………………. 18

تصفيه آب……………………………………………………………………………………………………. 19

منابع سوخت و مصرفي…………………………………………………………………………………… 19

تخليه و رسوب گيري ديگ بخار………………………………………………………………………. 19

برق…………………………………………………………………………………………………………… 19

فصل پنجم

كنترل كيفيت ……………………………………………………………………………………………….. 21

فصل ششم

گردش مواد اوليه تا محصول……………………………………………………………………………….. 23

انبار مواد اوليه……………………………………………………………………………………………….. 23

رنگرزي ………………………………………………………………………………………………………. 23

حلاجي……………………………………………………………………………………………………….. 23

كاردينگ………………………………………………………………………………………………………. 24

رينگ………………………………………………………………………………………………………….. 24

بوبين پيچي ………………………………………………………………………………………………….. 24

چله پيچي…………………………………………………………………………………………………….. 24

بافندگي……………………………………………………………………………………………………….. 24

تكميل………………………………………………………………………………………………………….. 25

خياطي…………………………………………………………………………………………………………. 25

فصل هفتم

انبار…………………………………………………………………………………………………………….. 26

پرس و عدل بندي كردن……………………………………………………………………………………… 26

الياف اكريليك…………………………………………………………………………………………………. 27

الياف ارلون………………………………………………………………………………………………. 28

الياف اكريلان ………………………………………………………………………………………………… 29

خواص فيزيكي و شيميايي الياف اكريليك………………………………………………………………… 29

فصل هشتم

ماشين آلات…………………………………………………………………………………………………. 30

فصل نهم

رنگرزي ………………………………………………………………………………………………………. 33

كاربرد مواد مورد استفاده در سالن رنگرزِی…………………………………………………………. .34

فصل دهم

باز كردن و تميز كردن الياف (حلاجي كردن)…………………………………………………………….. 35

اهداف حلاجي……………………………………………………………………………………………… 35

روش حلاجي در كارخانه تابان……………………………………………………………………………. 36

طرز كار ماشين باز كننده ولف……………………………………………………………………………. 37

آب و روغن زدن الياف ……………………………………………………………………………………… 39

اهداف آب و روغن زدن به الياف …………………………………………………………………………. 39

روشهاي آب و روغن زدن به الياف ………………………………………………………………….. 40

فصل یازدهم

كاردينگ…………………………………………………………………………………………………….. 41

طرز كار ماشين كاردينگ………………………………………………………………………………….. 41

قسمت هاي اصلي ماشين كارد………………………………………………………………………… 46

دستگاه تغذيه……………………………………………………………………………………………… 46

كارد مقدماتي……………………………………………………………………………………………… 48

كارد مياني (بريكو دوم)………………………………………………………………………………….. 48

كارد نهايي (كاردر)……………………………………………………………………………………….. 49

كندانسور………………………………………………………………………………………………….. 49

عمليات كارد………………………………………………………………………………………………. 50

پوشش كارد……………………………………………………………………………………………….. 50

تنظيم فواصل بين قسمتهاي كارد…………..51

نكات مهم در مورد تنظيم فاصله بين قسمتها………………………………………………………… 52

عيوب كلي در ماشين كارد………………………………………………………………………………. 53

نتايج كلي در مورد عيوب ماشين هاي كارد…………………………………………………………. 53

فصل دوازدهم

رينگ………………………………………………………………………………………………………… 55

اهداف استفاده از ماشين رينگ………………………………………………………………………… 55

طرز كار ماشين رينگ…………………………………………………………………………………….. 55

قسمتهاي اصلي تشكيل دهنده ماشين هاي رينگ………………………………………………….. 56

تاب نخ………………………………………………………………………………………………………. 63

فصل سيزدهم

بوبين پيچي…………………………………………………………………………………………………. 64

اهداف بوبين پيچي………………………………………………………………………………………… 64

انواع ماشين هاي بوبين پيچي…………………………………………………………………………… 66

غلطك محرك بوبين………………………………………………………………………………………… 68

به كار انداختن و متوقف كردن ماشين…………………………………………………………………… 68

كنترل بسته نخ و تنظيم آن……………………………………………………………………………….. 70

قرار دادن نخ روي بسته…………………………………………………………………………………… 70

دلايل به كارگيري وسايل توقف دستگاه………………………………………………………………… 70

وضعيت ماسوره ريسندگي روي ماشين بوبين پيچي…………………………………………………. 71

فصل چهاردهم

چله پيچي………………………………………………………………………………………………….. 72

قفسه يك رديفه: (single End)……………………………………………………………………….. 75

قسمت جلو ماشين (Head stock)…………………………………………………………………… 75

قسمت توقف الكتريكي (stop motion)……………………………………………………………… 76

شانه……………………………………………………………………………………………………….. 77

كشش وارده به نخ در چله پيچي………………………………………………………………………. 77

چله پيچي بخشي(SECTIONAL WARPING)………..79

كيفيت كار چله پيچي …………………………………………………………………………………… 82

فصل پانزدهم

نخ كشي…………………………………………………………………………………………………… 86

ماشين گره زني…………………………………………………………………………………………… 87

روشهاي نخ كشي (چله كشي)………………………………………………………………………… 88

فصل شانزدهم

بافندگي ……………………………………………………………………………………………………. 89

كناره گير پارچه…………………………………………………………………………………………….. 91

ورد ماشين بافندگي………………………………………………………………………………………. 92

ميل ميلك…………………………………………………………………………………………………… 92

لامل و دنده شانه اي……………………………………………………………………………………… 93

غلطك نخ تار (اسنو)……………………………………………………………………………………….. 94

پل نخ تار…………………………………………………………………………………………………….. 95

پل پارچه…………………………………………………………………………………………………….. 95

غلطك پيچيدن پارچه……………………………………………………………………………………….. 96

عمليات مختلف در ماشين بافندگي……………………………………………………………………… 96

ماشين ژاكارد………………………………………………………………………………………………… 98

اصول كار ژاكارد……………………………………………………………………………………………… 98

مراحل مختلف آماده كردن يك ماشين ژاكارد…………………………………………………………… 100

فصل هفدهم

تکميل…………………………………………………………………………………………………………. 105

خارزني……………………………………………………………………………………………………….. 105

تراش………………………………………………………………………………………………………….. 107

عيوب ترا ش…………………………………………………………………………………………………. 108

طرح فانتزي وجلا دادن به پرز………………………………………………………………………………. 108

بخار دادن…………………………………………………………………………………………………….. 109

خياطي……………………………………………………………………………………………………….. 110

منابع……………………………………………………………………………………………………………111

 

 

مقدمه:

انسان از زمان هاي بسيار دور ، علاوه بر اينكه با شكار حيوانات مي توانست مواد غذايي خود را تأمين كند ، از پوست آنها نيز به عنوان وسيله مناسبي براي گرم نگه داشتن بدن خود استفاده مي كرد.در يك زمان از طول تاريخ انسان دريافت كه رويش مويين پوست حيوانات و رشته هاي نازك و بلند برخي از گياهان آمادگي دارند كه به وسيله تابيده شدن به دور خود ، رشته هاي بلند تري را تشكيل دهند كه موسوم به نخ است و سپس پي برد كه از به هم بافتن اين نخ به صورت تار و پود ، محصولي مي تواند به دست آورد كه براي پوشانيدن بدن انسان بسيار مناسب است و آن را پارچه ناميد.

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش و چاپ است )

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...