no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

پشتيباني الكترونيك ES، مهندسی برق | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پشتیبانی الکترونیک ES، مهندسی برق
doc
دسامبر 11, 2015
۴,۰۰۰ تومان
2 فروش
۴,۰۰۰ تومان – خرید

پشتیبانی الکترونیک ES، مهندسی برق


عنوان پروژه: پشتیبانی الکترونیک ES، مهندسی برق

رشته: مهندسی برق،پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۲۰

 

فهرست ۲‏

چکیده: ۴‏

مقدمه: ۶‏

اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک: ۶‏

الف- جنبه‌های استراتژیکی ۹‏

ب- جنبه‌های تاکتیکی ۱۳‏

فصل اول: (‏Weapons) ES 21‎

معادله سیستم غیر عامل ۲۱‏

‏۱-۱- گیرنده های هشدار دهنده راداری (‏RWR): 25‎

‏۱-۱-۱- حساسیت ‏RWR 28‎

‏۲-۱- تجهیزات (‏ES) 32‎

‏۲-۱-۲-۱- آنتن های مختص جهت یابی ۳۹‏

‏۲-۲-۲-۱ گیرنده فرکانس بسیار پهن ۴۰‏

‏۱-۲-۲-۲-۱- حساسیت گیرنده تقویت شده ۴۷‏

‏۳-۲-۲-۱- گیرنده های سوپرهتروداین باند باریک ۴۸‏

‏۴-۲-۲-۱- گیرنده های سوپرهتروداین باند پهن ۴۹‏

‏۱-۴-۲-۲-۱- گیرنده کانالیزه ۵۱‏

‏۲-۴-۲-۲-۱- گیرنده ‏BRAGG CELLصوتی –نوری ۵۴‏

‏۱-۳-۲-۱- جهت یاب های از نوع مقایسه دامنه ۶۴‏

‏۲-۳-۲-۱جهت یاب های از نوع سنجش فاز ۶۹‏

اندازه گیری پهنای پالس ۷۱‏

‏۱-۴-۲-۱- کشف اتوماتیک ۷۳‏

‏۲-۴-۲-۱- کشف کننده های خودکار حلقه باز ۷۵‏

‏۳-۴-۲-۱- کشف کننده های خودکار حلقه بسته ۷۹‏

‏۵-۲-۱- شناسایی و پردازش اطلاعات ۸۳‏

‏۶-۲-۱- موارد مشکل در ‏ES 88‎

‏۷-۲-۱- ویژگیهای نمونه یک سیستم ‏ESدریایی ۸۹‏

‏۸-۲-۱- عامل (ضریب –فاکتور) پیشرفته برد در محیط ‏عملیاتی ۹۰‏

‏۳-۱- سیستم های رهگیر مادون قرمزی ۹۵‏

‏۱-۳-۱- هشدار دهنده پرتاب موشک / هشدار دهنده ‏نزدیک شدن موشک ۹۷‏

‏۲-۳-۱- سیستم های مادون قرمزی رو به جلو ۹۹‏

فصل دوم ۱۰۱‏

ESارتباطی و اطلاعات ارتباطی ۱۰۱‏

‏۱-۲- ‏ESارتباطی ۱۰۱‏

فصل سوم ۱۱۲‏

‏۱-۳- سیستم های اطلاعات الکترونیکی ‏ELINT 112‎

‏۱-۱-۳- حساسه های ‏ELINT 113‎

‏۲-۱-۳- مرکز پردازش کننده ‏ELINT 115‎

‏۲-۳- ‏COMINT 117‎

چکیده:‏
بیش از پنجاه سال است که دست اندرکاران مسائل نظامی جهان ‏با مفهوم جنگ الکترونیک آشنا هستند. جنگ الکترونیک در واقع ‏چیزی نیست جز تلاش برای «خوب دیدن دشمن» و در عین حال «دیده ‏نشدن توسط او» به عبارت دیگر هر گونه تکنیک و تکنولوژی ‏تأثیرگذار بر وسائل الکترونیکی که توانایی عمل کرد یک ‏سیستم دفاعی را کاهش می‌دهد جنگ الکترونیک نام دارد. ‏
و هر گونه تکنیک و تکنولوژی که جهت حذف اثرات مخرب ‏سیستم‌های جنگ الکترونیک در سیستم‌های دفاعی به کار می‌رود ‏دفاع الکترونیک نام دارد. ‏
امروزه بهترین مانع در مقابل بروز جنگ بین کشورها داشتن ‏ارتش‌‌های قدرتمند، قابل انعطاف و با قابلیت پاسخگویی سریع ‏می‌باشد. ‏
بیان چنین ارتش‌هایی که امروزه تعداد و امکانات آنها روبه ‏ازدیاد است، بر مخابرات استوار می‌گردد. موضوع مخابرات ‏نظامی خصوصاً زمانی که همه نیروهای نظامی یک کشور «زمینی، ‏هوایی، دریایی و ‏‎…‎‏ » باید در صفحه واحدی از عملیات با ‏یکدیگر کار کنند، موضوعی بسیار گسترده و پیچیده است. ‏
مقدمه: ‏
اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک:
استفاده گسترده از تجهیزات الکترونیکی مانند رادارها و ‏مخابرات به طور مستقل و یا مانند موشکها و هواپیماها به ‏صورت همراه و جزئی از سلاحهای نظامی دفاعی، صورت می‌پذیرد که ‏در هر حال کاربرد صحیح آنها بهر صورتی که باشد، باعث ‏ارتقاء سرعت، وقت و قدرت نظامی شده و موجب می‌گردد تا ضریب ‏موفقیت در جنگهای امروزی بالا رود. نتیجه سخن اینکه در پرتو ‏این کاربرد، شرایط میادین نبرد بگونه‌ای رقم زده شده است که ‏امروزه این میدانها علاوه بر ایجاد عمق، پهنا و فضا، دارای ‏بعد چهارمی بنام «قلمرو طیف امواج الکترومغناطیسی» هم ‏شده‌اند. این بعد آنچنان در تمامی زوایا و نقاط صحنه‌های ‏نبرد نفوذ و رسوخ کرده است که شاید بتوان گفت بدون توجه به ‏آن پیشرفت در سایر ابعاد جنگ هم امکان پذیر نخواهد بود. با ‏آنکه این ‏
جنبه‌های استراتژیکی و تاتیکی مورد بررسی قرار داد.‏
الف- جنبه‌های استراتژیکی
اصولاً استراتژی کلی یک کشور دارای ابعاد مختلف نظامی، ‏سیاسی، اقتصادی و . . . می‌باشد با توجه به اینکه استراتژی ‏را بصورتهای مختلف بیان کرده‌اند، می‌توان استراتژی نظامی را ‏بدین صورت تعریف کرد که: ‏
‏«هنر و فن بکارگیری شایسته امکانات نظامی یک کشور بطوریکه ‏بیشترین نتیجه را در رسیدن به اهداف نظامی و سیاسی آن ‏فراهم آورد.» البته علیرغم تعاریف مختلف ارائه شده، می‌توان ‏گفت چیزی که همگی بر آن اتفاق نظر و تأکید دارند. اینست که ‏چگونه می توان به نحوی مؤثر از منابع نظامی مشخص، برای ‏تحصیل اهداف سیاسی استفاده کرد. پس برای بدست آوردن تفوق ‏بر دشمن لازم است مجموعه کاملی از ابزارها و وسایل در ‏اختیار اهداف استراتژیک قرار گیرند که این ابزارها ‏می‌توانند هم مادی باشند و هم معنوی و روانی، بعنوان مثال ‏از بمباران اتمی گرفته تا انواع تبلیغات و یا، . . . . ‏
ب- جنبه‌های تاکتیکی
اما از جنبه تاکتیکی نیز اقدامات جنگ الکترونیک بعنوان یک ‏عنصر حیاتی و سرنوشت ساز مطرح می‌باشد بگونه‌ای که از آن ‏بعنوان عنصر تقویتی یا چند برابر کننده توان نیروهای خودی ‏و بالعکس عنصر تضعیفی و یا تقسیم کننده توان نیروهای دشمن، ‏نام برده می شود، لذا با چنین دیدگاهی علاوه بر اینکه ‏اقدامات جنگ الکترونیک را بایستی در سر تا سر بدنه نیروهای ‏نظامی بطور عام و بصورت یک فرهنگ نظامی اشاعه داده از از ‏سوی دیگر هم بایستی آنرا بصورت یک یگان رزمی (و یا حداقل ‏پشتیبانی رزمی) در نظر گرفته و همانند یگانهای پیاده، ‏توپخانه زرهی و . . . . در طرح مانورهای عملیاتی شرکت ‏داده و بعنوان یک عنصر تهاجمی (البته در قلمرو طیف امواج ‏الکترونیکی مغناطیسی) از آن بهره‌برداری نموده و آنرا تنها ‏بصورت یک عنصر جانبی و فرعی مناسبی بحساب نیاورد. هر چند ‏متأسفانه تاکنون چنین بوده است. ‏
‏۱-۱- گیرنده های هشدار دهنده راداری (‏RWR‏):‏
سادگی نسبی و هزینه پایین از ویژگیهای گیرنده هشدار دهنده ‏راداری ‏‎ (RWR)‎‏ است. این گیرنده عموماً روی سکوهایی که ‏نیازمند حفاظت در برابر سیستم های سلاح هدایت شونده می ‏باشند نصب می شود. معمولاً اطلاعاتی نظیر پهنای پالس، فرکانس، ‏فاصله تکرار پالس و از این قبیل را که مشخص کننده انتشار ‏تهدید کننده می باشند قبلاً در حافظه‎ RWR‏ قرار می گیرند ‏هنگامی که ‏
‏۱-۱-۱- حساسیت ‏RWR
به منظور ارزیابی میزان بزرگی حساسیت لازمه یک ‏RWR‏ محاسبات ‏ساده ای برای سیستم سلاح یک ‏AAA‏ و یک سیستم میان برد ‏SAM‏ ‏انجام خواهد شد. این دو سیستم ممکن است به طور نمونه به ‏پارامترهای زیر مشخص گردند: ‏
‏۲-۱-۱- سیستم های ‏RWR‏ را می توان به صورت زیر طبقه بندی ‏نمود:‏
• گیرنده های کریستال ویدئویی بدون مدار هماهنگ ( قادر به ‏دریافت تمام فرکانس های یک باند معین می باشند) ‏
• گیرنده های فرکانس رادیویی تنظیم شونده ‏‎( TRF)‎
• گیرنده های سوپر هتروداین باند باریک جارویی ‏
• گیرنده های سوپر هتروداین باند پهنموضوعات :
مهندسی برق
ads

درباره نویسنده

admin 785 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Secured By miniOrange