سایت در حال بارگذاری است ...

پروژه آماري تعداد سن افرادي كه در بيمارستان شهدای تبریز طي حادثه اي زخمي شده اند

موضوع پروژه: پروژه ي آماري تعداد سن افراد در بيمارستان شهدای تبریز word

همراه با فایل ورد در 16 صفحه
پروژه ي آماري كه براي شما عنايت گرديده شامل است از تعداد سن افرادي كه در بيمارستان شهدای تبریز طي حادثه اي مجروح و يا بطور تصادفي زخمي شده اند.
همان طور كه ملاحظه مي شود سن يك متغير كمي پيوسته است اين پروژه در مورد كناب آمار سال دوم دبيرستان «نظري» و همه ي مواردي كه ياد مي شود و در اين تحقيق نوشته مي شود مطابق روابط و موضوعات اين كتاب درسي مي باشد.
در اين بحث نمونه هايي از عواملي كه در زير مورد بحث است آمده است:
1ـ دسته بندي داده ها و جدول فراواني آنها
2ـ نمودار داده ها
3ـ شاخص هاي مركزي
4ـ شاخص هاي پراكندگي

در اين بخش بايد گفت كه نموادرها متنوع اند و انواع و اقسام مختلفي براي نشان دادن داده ها وجود دارد كه به آنها اشاره مي كنيم.
نموادرهايي كه رسم مي شود بصورت زير مي باشد:
1ـ نمودار ميله اي
2ـ نمودار مستطيلي
3ـ نمودار چند بر فراواني
4ـ نمودار دايره اي
5ـ نمودار ساقه و برگ

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...