سایت در حال بارگذاری است ...

نمودار ERD، پایگاه داده sql server و Query بانک

نمودار ERD، پایگاه داده sql server و Query بانک

Query, ERD, sql server

 

bb
پروژه های پایگاه داده اس کیو ال شامل بخش های زیر می باشند :
پیاده سازی جداول در اس کیو ال سرور
تعیین فیلدهای کلیدی اصلی و خارجی
روابط یک به یک و یک به چند بین جداول
نمودار ERD بانک-ER
نمودار SQL بانک

30 query کوئری نوشته شده برای جداول
نمودارER حساب جاری
نمودار ER بیشترین واریز کننده
نمودار ER مجموع واریزی هر شخص
نمودار ER اطلاعات کلی
جدول کارمندان بانک
جدول رکوردهای جدول کارمندان بانک
جدول مشتریان بانک
جدول رکوردهای جدول مشتریان
جدول حسابها
جدول رکوردهای جدول حسابها
جدول واریز
جدول رکوردهای جدول واریز
جدول نوع حساب
جدول رکوردهای جدول حسابپ

 

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...