سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه گیربکس هوشمند (I SHIFT) کامیون های FH، مهندسی مکانيک

عنوان:  پایان نامه گیربکس هوشمند (I SHIFT) کامیون های  FH، مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 87

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

چکیده:

این پروژه از اجزا و قطعات تشکیل دهنده و روش کارکرد اجزا ی ان سخن به میان اورده است و شرح مختصری هم از اجزا و عملکرد انها در حین کارکرد بیان کرده است و نتیجه این اجزا و عملکرد کارکرد انها به هم در یک مجموعه باعث بوجود امدن یک مجموعه هما هنگ با کارکرد صحیح و منظم شده است که از آن به گیربکس Transmaition intellijent shift  یا (I SHIFT) گفته می شود.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                

مقدمه.

فصل اول: چند نمونه از کارایی گیربکس

1-1- چند نمونه از کارائی‌

فصل دوم: کليات

2-1- ساختمان جعبه دنده

2-2- همگام سازی..

2-3- محفظه نوسان..

2-4- پمپ خودتنظيم اضطرارى فرمان..

2-5- خنک کننده روغن..

2-6- دنده نوسان..

2-7- محفظه کنترل..

2-8- ترمز ميل هرزگرد.

2-9- ترمز ميل هرزگرد.

2-9-1- سیلندر کلاچ.

2-9-2- سيستم روانکاری..

2-10- پمپ روغن..

2-10-1- سطح روغن..

2-10-2- پرکننده 2

فصل سوم: کنترل کننده ها

3-1- تهویه.

3-2- سیستم الكتریكى..

3-3- سيستم هواى فشرده

3-4- سلسله نيرو

3-5- دسته ترمز کمکى..

3-6- انتخاب کننده دنده

3-7- نمايشگر.

3-8- مجموعه برنامه.

3-8-1- نکات عمومى درباره مجموعه برنامه.

3-8-2- جایگزینى مجموعه برنامه.

فصل چهارم: عملکرد ها

4-1- عملکردهاى موجود در هر مجموعه برنامه.

4-2- پارامترهاى مشترى..

4-3- تشريح عملکرد.

4-3-1- عملكردهاى استاندارد.

4-3-2- عملکردهاى اختیارى..

4-4- ارتباط با دیگر واحدهاى كنترل..

4-4-1- ارتباط با واحد كنترل VECU، MID 144.

4-4-2- ارتباط با واحد كنترل دستگاههای مركزى، MID 140.

4-4-3- ارتباط با واحد کنترل MID 128، EECU..

4-4-4- ارتباط با واحد كنترل ABS/EBS، MID 136.

4-4-5- سیگنالها / اطلاعات:

4-4-6- ارتباط با واحد كنترل LCM، MID 216.

4-5- ساختار جعبه دنده

4-6- سيستم الكتريكي..

4-7- سيستم روغن کاري..

4-7-1- پمپ روغن..

4-8- عملکردهای جعبه دنده

4-8-1- سيگنالهای دنده انتخاب شده

4-8-2- عملکرد.

4-8-3- شرايط..

4-8-4- عملکرد.

4-9- سيگنالهای دنده خلاص خودکار

4-10- انتخاب کننده دنده عقب…

4-10-1- شرايط..

4-11- سيگنالهای انتخاب کننده دنده عقب…

4-11-1- بررسي I-shift،

4-12- دستورالعملهای اصلی کيفيت…

نتیجه گیری:

منابع :

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                     

شکل 2-1 عملکرد جعبه دنده

شکل 2-2 ساختمان جعبه دنده

شکل 2-3 جعبه دنده هاى مجهز به منبع نیروى خروجى داراى یک محور محرک…

شکل 2-4 جعبه دنده

شکل 2-5 پمپ خودتنظيم اضطرارى فرمان، PSS-DUAL.

شکل 2-6 خنک کننده روغن..

شکل 2-7 دنده نوسان با واحد انتخاب کننده و محرک كندكننده

شکل 2-8 محفظه کنترل..

شکل 2-9 محفظه كنترل اجزاء

شکل 2-10 محلهای قرار گرفتن سيلندرها و حسگر موقعيت…

شکل 2-11 محل قرار گرفتن حسگر موقعيت و حسگر سرعت…

شکل 2-12 سیلندر کلاچ.

شکل 2-13 سيستم روانکاری..

شکل 2-14 فنر تراكمى..

شکل 2-15 سوپاپ سرريز.

شکل 3-16 نشان دهنده سطح روغن..

شکل 2-17 پمپ روغن..

شکل 2-18 شیشه چشمی براى بازدید سطح روغن..

شکل 3-1 تهویه.

شکل 3-2 حسگرها و سوكتها، برای جعبه دنده بدون کندکننده

شکل 3-3 کابل کشی از سوکت I به حسگر سرعت و کابل کشی شاسی.

شکل 3-4 كابل كشى از سوكت II به واحد سوپاپ مربوط به سیلندر كلاچ.

شکل 3-5 حسگرها و سوكتها، برای جعبه دنده های دارای کندکننده

شکل 3-6 کابل کشی از سوکت I به حسگر سرعت و کابل کشی شاسی.

شکل 3-7 کابل کشی از سوکت II به کند کننده.

شکل 3-8 كابل كشى از سوكت III به واحد سوپاپ مربوط به سیلندر كلاچ.

شکل 3-9 اتصالات هواى فشرده

شکل 3-10 اتصالات هواى فشرده بین محفظه كنترل و واحد سوپاپ مربوط به سیلندر كلاچ.

شکل 3-11 اتصال بادى بین محفظه كنترل و ترمز میل هرزگرد.

شکل 3-12 دنده اول..

شکل 3-13 دنده دوم.

شکل 3-14 دنده سوم.

شکل 3-15 دنده چهارم.

شکل 3-16 دنده پنجم.

شکل 3-17 دنده ششم.

شکل 3-18 دنده هفتم.

شکل 3-19 دنده هشتم.

شکل 3-20 دنده نهم.

شکل 3-21 دنده دهم.

شکل 3-22 دنده يازدهم.

شکل 3-23 دنده دوازدهم.

شکل 3-24 خلاص N1.

شکل 3-25 خلاص N2.

شکل 3-26 دنده عقب (R1)

شکل 3-27 دنده عقب (R2)

شکل 3-28 دنده عقب (R3)

شکل 3-29 دنده عقب…

شکل 3-30 دنده عقب (R4)

شکل 3-31 دسته ترمز کمکى..

شکل 3-32 يک خودرو مجهز به مجموعه برنامه پايه.

شکل 3-33 (B) ناحيه مربوط به ترمزگيری با استفاده از ترمز کمکی.

شکل 3-34 انتخاب کننده دنده

شکل 3-35 نمايشگر.

شکل 4-1 خلاصه، اجزاء (خلاصه سیگنال)

شکل 4-6 ساختار جعبه دنده

شکل 4-7 حسگرها و اتصالات الکتريکي جعبه دنده ها بدون يک ترمز کند کننده

شکل 4-8 سيم کشي از پايانه الکتريکي I به حسگر سرعت و سيم کشي شاسي.

شکل 4-9 سيم کشي اتصال الکتريکي III به سيستم خود تنظيم کلاچ.

شکل 4-10 حسگرها و اتصالات الکتريکي جعبه دنده ها بدون يک ترمز کند کننده

شکل 4-11 سيم کشي از پايانه الکتريکي I به حسگر سرعت و سيم کشي شاسي.

شکل 4-12 سيم کشي اتصال الکتريکي II به ترمز کند کننده.

شکل 4-13 سيم کشي اتصال الکتريکي III به سيستم خود تنظيم کلاچ.

شکل 4-14 سيستم روغن کاري..

شکل 4-15 پمپ روغن..

شکل 4-16 نمودار عملکردی، دنده خلاص خودکار

شکل 4-17 جعبه دنده

شکل 4-18 محفظه کنترل..

شکل 4-19 روکش رويی (واحد كنترل)

شکل 4-20 شناسه صفحه واحد كنترل..

شکل 4-21 حامل دسته دنده (I-Shift)

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                       

جدول 2-1 عملکرد جعبه دنده

جدول 2-2 عملکرد جعبه دنده

جدول 2-3 نسبت دنده

جدول 2-4 محفظه كنترل نه عدد سوپاپ سولنوئیدى..

جدول 3-1 مجموعه برنامه.

جدول 4-1 عملکردهاى موجود در هر مجموعه برنامه.

جدول 4-2 عملکردهاى ممکن در هر مجموعه برنامه.

جدول 4-3 نوع مربوط به عملكردهاى اختیارى..

جدول 4-4 پارمترهاى مشترى در واحد كنترل جعبه دنده

شکل 4-5 لیست اجزاء

جدول 4-6 سيگنالهای سيم بندی شده

جدول 4-7 پيوند کنترل SAE J1939.

جدول 4-8 D-bus.

جدول 4-9 لیست قطعه.

جدول 4-10 سيگنالهای سيم بندی شده

جدول 4-11 پيوند کنترل SAE J1939.

جدول 4-12 سيگنالهای سيم بندی شده

جدول 4-13 دستورالعما در خصوص I-shift، اطلاعات اضافی ادعای ضمانت…

جدول 4-14 نوع رانندگی..

جدول 4-15 ادامه نوع رانندگی..

 

 

 

مقدمه

هدف از این پروژه شرح مختصری از کارکرد اجزای مکانیکی والکترونیکی در گیربکس کامیون های کشنده مدل ولوو FH    است که ضمن اشاره به کارکرد و عملکرد اجزا ومدارات وقطعات استفاده شده در گیربکس به شرح عملکرد واجزای مختلف با نشان دادن شکل و مدارات سعی در نهوه استفاده درست و روش کارکرد صحیح  توسط راننده و شرایط استفاده از حالت اتوماتیک و دستی این گیربکس را توضیح داده است .که پس از اشنائی با این سیستم ها اطلاعات اجمالی و کلی از این سیستم بدست می اید که قابل استفاده و درک برای تمام مخاطبین ودانشجویان بویژه کاربران این خودرو می باشد.

 

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...