سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه کوپلینگ تامسون Thompson Couplings، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه کوپلینگ تامسون Thompson Couplings، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 86

 

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: دسته بندی انواع کوپلینگها
1-1- کوپلینگ های صلب (سخت)
1-1-1- کوپلینگ های پوسته ای
1-1-2- کوپلینگ های فلنچی
1-2- کوپلینگ های انعطاف پذیر
1-2-1- کوپلینگ توربوفلکس
1-2-2- کوپلینگ شبکه ای ( فالک )
1-2-3- کوپلینگ های زنجیری
1-2-4- کوپلینگ های چرخ دنده ای
1-2-5- کوپلینگ فکی
1-2-6- کوپلینگ رولکس
1-2-7- آکارد ئونی
1-2-8- پارافلکس ( چرخی )
1-2-9- کوپلینگ متغیر زاویه ای ( یونیورسال)
1-3- کلاچ ها
1-3-1- کلاچ های یک صفحه ای
1-3-2- کلاچ چند صفحه ای
1-3-3- کلاچ های مخروطی :
1-3-4- کلاچ های اتوماتیک:
1-3-5- کلاچ های قطع و وصل شونده الکتریکی
1-3-6- کلاچ های قطع و وصل شونده هیدرولیکی و پنوماتیکی
1-4- جنس مصرفی برای کلاچ ها و ترمزها
1-4-1- لنت با آسبست بافته شده
1-4-2- لنت با آسبست ریخته شده
1-4-3- لنت ریخته شده نیمه فلزی
1-4-4- لنت مالشی پودر فلزی
1-5- معرفی پارامترهای موثر در انتخاب و فاکتورهای مشخصه هر کوپلینگ
1-6- مشخصه های کوپلینگ
1-7- انتخاب کوپلینگ
فصل دوم: تاریخچه مفصل های سرعت ثابت
2-1- تاریخچه مفصل های سرعت ثابت
2-2- اصول مفصل هوک
فصل سوم: روابط حاکم کلی بر کوپلینگها
3-1- مروری بر روابط حاکم بر مفصلهای اونیورسال:
3-2- بارهای ایجاد شده در یاتاقانها :
3-3- آنالیز مفصل هوک
3-3-1- هدف :
3-3-2- توضیحات:
3-3-3- رویۀ آزمایشات :
3-4- نتایج:
3-4-1- نتایج مفصل تنها :
3-4-2- نتایج دو مفصلی :
3-4-3- تحلیل تغییرات سرعت زاویهای :
فصل چهارم: کوپلینگ تامسون
4-1- مفصل سرعت ثابت تامسون (TCVJ) چیست؟
4-2- توضیحی دربارۀ معادلات حرکت مفصل اونیورسال:
4-3- توضیحات مختصری از روی نقشههای کوپلینگ تامسون :
4-4- کوپلینگ تامسون (دربارۀ مخترع):
4-4-1- دربارۀ مخترع:
4-4-2- ارتباط با کمپانی:
فصل پنجم: کاربردها
5-1- کاربرد کوپلینگ تامسون در روتور هلیکوپتر:
5-1-1- مقدمه:
5-2- دینامیک روتور هلیکوپتر:
5-2-1- انواع توپی روتور هلیکوپتر
5-2-2- مفصل سرعت ثابت تامسون :
5-2-3- مناسب بودن کوپلینگ تامسون برای توپی روتور هلیکوپتر:
فصل ششم: نتیجه گیری
6-1- نظریات و جوایز دربارۀ تامسون
6-1-1- مقالات و نظریات منتشر شده در بارۀ کوپلینگ تامسون:
6-1-2- دربارۀ کمپانی کوپلینگ سازی تامسون:
6-2- دربارۀ شرکت Autodesk :
6-2-1- نظریات متخصصین:
6-2-2- جوایز :
منابع :
فهرست اشکال
عنوان
شکل 1-1: کوپلینگ های پوسته ای
شکل 1-2: کوپلینگ های فلنچی
شکل 1-3: کوپلینگ توربوفلکس
شکل 1-4: کوپلینگ شبکه ای ( فالک )
شکل 1-5: کوپلینگ های زنجیری
شکل 1-6: کوپلینگ های چرخ دنده ای
شکل 1-7: کوپلینگ فکی
شکل 1-8: پارافلکس ( چرخی )
شکل 1-9: کوپلینگ متغیر زاویه ای ( یونیورسال)
شکل 1-10: کلاچ های یک صفحه ای
شکل 1-11: کلاچ چند صفحه ای
شکل 1-12: کلاچ های مخروطی
شکل 1-13: کلاچ های اتوماتیک
شکل 1-14: کلاچ های اتوماتیک یک جهته
شکل 2-1: مفصل های سرعت ثابت
شکل 2-2: اصول مفصل هوک
شکل 2-3: محصولات کمپانی اسپیسر
شکل 2-4: شماتیک مفصل هوک
شکل 2-5: مفصل Tracta
شکل 2-6: مفصل Bendix-Weiss
شکل 2-7: مفصل Rzeppa
شکل 2-8: کوپلینگ سرعت ثابت تامسون
شکل 2-9: مفصلهای ضد لغزش
شکل 3-1: محور 1 و محور 2 و زاویۀ β
شکل 3-2: دیاگرام تغییرات i را بر حسب α_1
شکل 3-3: نمودار درجۀ غیر یکنواختی U
شکل 3-4: چیدمان به شکل Z
شکل 3-5: زوایای جابجایی
شکل 3-6: محورهای با سه مفصل
شکل 3-7: علامت در معادله + فرض
شکل 3-8: علامت در معادله – فرض
شکل 3-9: بارهای ایجاد شده در یاتاقانها
شکل 3-10: نیروهای یاتاقان ناشی از طول محور
شکل 3-11: برای حالتی که α1=0 ,180
شکل 3-12: برای حالتی که α_2=90 ,270
شکل 3-13: برای حالتی که α=90 ,270 و β1=β2
شکل 3-14: برای حالتی که α=0 ,180 و β1=β2
شکل 3-15: آنالیز مفصل هوک
شکل 3-16: دو مفصل – محورهای خروجی عمود بر هم (الف)
شکل 3-17: دو مفصل – محورهای خروجی عمود بر هم (ب)
شکل 4-1: مفصل سرعت ثابت تامسون
شکل 4-2: محور شفت خروجی و محور صفحۀ هم سرعت
شکل 4-3: دو مفصل کاردان
شکل 4-4: نمودار عملکرد ارتعاشی کوپلینگ تامسون
شکل 4-5: معادلات حرکت مفصل اونیورسال
شکل 4-6: نمای پرسپکتیو از مفصل سرعت ثابت تامسون
شکل 4-7: نمای پرسپکتیو از کوپلینگ
شکل 4-8: نمای پرسپکتیو از کوپلیتپنگ تامسون
شکل 4-9: نمای پرسپکتیو از کوپلینگ تامسون
شکل 4-10: نمای پرسپکتیو مکانیزم کامل کنترلی کوپلینگ
شکل 4-11: نمای عمودی (2بعدی) از مکانیزم کنترلی
شکل 4-12: نمای عمودی مکانیزم پیکربندی
شکل 4-13: نمای پرسپکتیو از کوپلینگ سرعت ثابت
شکل 4-14: یک نمای پرسپکتیو
شکل 4-15: یک نمای پرسپکتیو از اجزاء
شکل 4-16: نمای پرسپکتیوی از یک چیدمان کوپلینگ
شکل 4-17: نمای جانبی از کوپلینگ
شکل 4-18: نمای پرسپکتیو از اعضای اولیۀ تشکیل دهندۀ سازندۀ کوپلینگ
شکل 4-19: یک ترسیمۀ کروی از صفحۀ هم سرعت و محورهای مرتبط آن
شکل 4-20: ترسیمههای سه بعدی کلی مختلف از کوپلینگ تامسون و اجزای مختلف آن
شکل 4-21: 29 عضو به کار رفته در کوپلینگ تامسون
شکل 6-1: توانایی الگوسازی دیجیتالی
شکل 6-2: مراحل طراحی کوپلینگ تامسون توسط شرکت Autodesk

 

 

 

مقدمه

در این تحقیق مطالعه¬ای روی انواع کوپلینگ¬ها با تاکید ویژه روی کوپلینگ تامسون صورت گرفته است.
جذابیت کوپلینگ تامسون در این است که به طور باور نکردنی ای نسبت به کوپلینگ های قبلی کارایی بهتری دارد و این ویژگی مثبت این کوپلینگ را از سایر کوپلینگ¬ها مجزا کرده است. استفاده از این کوپلینگ باعث ارتقاء در صنعت حمل و نقل و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی شده است.
در این تحقیق پس از معرفی انواع کوپلینگها و کلاچها و دسته بندی آنها به طور مختصر ، تاریخچۀ نسبتاً کاملی را دربارۀ کوپلینگ¬های سرعت ثابت (CV couplings) را ارائه می¬دهیم و سیر تکامل علم بشر را تا مرحلۀ دستیابی به کوپلینگ تامسون را مرور می¬کنیم.
در فصل بعدی به طور انحصاری به معرفی کوپلینگ تامسون می¬پردازیم. اطلاعات کلی دربارۀ مکانیزم منحصر به فرد آن و همچنین ویژگی¬ها و قابلیت¬های آن بدست می¬آوریم. سپس معادلات حرکت مفصل اونیورسال را بررسی می¬کنیم و در نهایت به رابطۀ مهم بین سرعت شفت خروجی و سرعت شفت ورودی، و همچنین رابطۀ بین شتاب شفت خروجی و شفت ورودی دست می¬یابیم. با استفاده از مقادیر فوق می¬توان میزان اصطحکاک و اتلاف انرژی را تعیین کرد. سپس توضیحات تصویری از روی نقشه¬های کوپلینگ تامسون را ارائه می¬دهیم و به معرفی اجزاء و قطعات ریز تشکیل دهندۀ آن می¬پردازیم. در انتها مختصری دربارۀ گلن تامسون ، مخترع کوپلینگ، و کمپانی کوپلینگ سازی تامسون توضیح می¬دهیم.
در فصل بعدی به عنوان یکی از کابردهای مهم و منحصر به فرد کوپلینگ تامسون به کاربرد آن در موتور هلیکوپتر می¬پردازیم.
در نهایت در فصل آخر نظریات منتشر شده در مورد کوپلینگ تامسون را بررسی می¬کنیم و به جوایزی که این اختراع بزرگ به کسب کرده اشاره می¬کنیم. ابتدا نظر گلن تامسون را دربارۀ اختراع خود و چشم انداز توسعۀ محصول خود را بیان می¬کنیم. همچنین نظریۀ کمپانی Autodesk را دربارۀ این محصول و نحوۀ طراحی آن شرح می¬دهیم. مطالبی نیز دربارۀ کوپلینگ تامسون که توسط دکتر جان گال و پروفسور فیلیپس ارائه شده را بیان می¬کنیم. در انتهای این بخش جوایزی را که این محصول دریافت کرده را معرفی می¬کنیم.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...