سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه پرداخت کاری با روش برنیشینگ( BURNISHING)، مهندسی مکانيک

عنوان: پایان نامه پرداخت کاری با روش  برنیشینگ( BURNISHING)، مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 120

 

چکیده:

این تحقیق دارای هفت فصل می باشد که عبارتند از :

 1– مفهوم برنیشینگ  2- انواع برنیشرها 3- روانکار برنیشر 4- برنیشینگ غلتکی 5- برراسی تاثیر عرض موثر و جهت برنیشینگ ، بربنیشینگ غلتکی روی کیفیت سطح و رفتار اصطکاکی آلومینیوم 6061  6-ابزارهای برنیشینگ غلتکی 7- برنیشینگ فلزات به کمک لیزر (LAB)

در فصل ها ابتدا به صورت مقدمه به توضیح پرداخته شده است ، سپس موضوع اصلی بیان شده است لذا از توضیح اضافی در این مرحله صرف نظر می گردد.

اکثرا سعی بر این شده است که مباحث با آزمایش های عینی و کاربردی و خاص ارایه گردند چرا اکثرا قابل تعمیم هستند و درک بهتری حاصل می کنند .

تلاش بر این بوده است که در هر جا لازم بوده از اشکال و نمودار ها و حتی جدول های مناسبی استفاده گردد .

از آنجایی که تماما از منابع اصلی و ترجمه نشده استفاده شده است و احتمال بر ارایه ی برخی از مطالب به صورت نامفهوم بوده با اینکه تمام سعی بکار رفته است ، اکثر لاتین عبارات به صورت زیر نویس آورده شده است .

امید براین است توانسته باشد قدم موثری در این باب برداشته شود وموثر واقع گردد .

 

 

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه.

فصل اول: مفهوم برنیشینگ

1-1- برنیشینگ  چیست ؟

1-2- تفاوت برنیشینگ و پولیشینگ :

فصل دوم: انواع برنیشرها

2-1- دست راست و دست چپ  :

2-2- ترکیب سوهان و برنیشر  :

2-3- برنیشرهای فولادی  :

2-4- برنیشرهای کاربیدی  :

2-5- برنیشرهای فولادی :

2-5-1- پرپینگ برنیشر  :

2-6- برنیشر کاربیدی :

2-6-1- ساختمان یا ترکیب برنیشر کاربیدی :

2-7- طریقه کاربرد یک برنیشر :

فصل سوم: روانکار برنیشر

3-1- روانکار برنیشر  :

فصل چهارم: برنیشینگ غلتکی

4-1- اصول فرآیند برنیشینگ غلتکی :

4-2- ابزار برنیشینگ غلتکی :

4-2-1- اصول ساخت و کار :

4-2-2- طراحی پیشروی خودکار :

4-2-3- طراحی بدون پیشروی :

4-2-4- قطر ثابت :

4-2-5- رها کردن خود کار ابزار :

4-3- فواید برنیشینگ غلتکی :

4-3-1- پرداخت بهتر :

4-3-2- اندازه کردن دقیق :

4-3-3- خواص متالوژیکی بهبود یافته :

4-3-4- عدم نیاز به سرمایه گذاری اضافی برای ماشین آلات :

4-3-5- عمر بالای ابزار :

4-3-6- عدم نیاز به مهارت اپراتور :

4-3-7- نیاز محدود به گشتاور و نیرو :

4-3-8- بیشترین قابلیت تعویض قطعات :

4-3-9- سطح پرداخت آیینه ای :

4-3-10- استحکام ابعادی / تکرار پذیری :

4-3-11- عملکرد تک وضعیتی  :

4-3-12- افزایش سختی سطحی :

4-3-13- کاهش دوباره کاری ها و اختلافات موجود :

4-3-14- کاربرد چند گانه  :

4-4- مقدار اضافه ی مجاز  :

4-5- پیشروی ها  :

4-6- سرعت ها  :

4-7- ملاحظات ماشین  :

4-8- روانکاری  : 32

فصل پنجم: بررسی تاثیر عرض موثر و جهت برنیشینگ دستگاه برنیشینگ غلتکی روی کیفیت سطح و رفتار اصطکاکی آلومینیوم 6061

5-1- مقدمه :

5-2- جزییات آزمایش  :

5-2-1- خواص ماده و تهیه ی نمونه :

5-2-2- ابزارهای برنیشینگ :

5-2-3- روند پروسه ی برنیشینگ :

5-2-4- اندازه گیری های سختی و زبری سطوح:

5-2-5- دستگاه تست سایش  :

5-3- نتایج آزمون و مباحث مربوط بهاین نتایج:

5-3-1- نتایج زبری و سختی سطوح :

5-3-2- نتایج ضریب اصطکاک  :

5-3-3- نتایج سایش  :

5-4- نتایج حاصل از این بررسی را می توان به شرح زیر جمع بندی نمود :54

فصل ششم: ابزارهای برنیشینگ غلتکی

6-1- ابزار برنیشینگ قطر داخلی  ( ID ) :

6-2- ابزار برنیشینگ قطر خارجی  ( OD ):

6-3- ابزار برنیشینگ مخروط داخلی و خارجی

6-4- ابزارهای برنیشینگ وجوه دایره ای مسطح:

6-5- ابزارهای مخصوص غلتکی چند کاره :

6-6- ابزارهای تک غلتکی :

6-6-1-ابزار برنیشینگ تک غلتکی قطر خارجی:

6-6-2- ابزار برنیشینگ تک غلتکی چند کاره ی سطح ( کاربیدی ) :

6-6-3- ابزارهای برنیشینگ تک غلتکی مخصوص:

6-6-3-1-ابزار تک غلتکی شیاردار برنیشینگ:

6-6-3-2- ابزار تک غلتکی پروفیلی برنیشینگ:

6-7-کاربردها  :

6-8- نمونه ی کاربردها  :

فصل هفتم: برنیشینگ فلزات به کمک لیزر  ( LAB )

7-1- مقدمه :

7-2- معرفی برخی روش های گسترش برنیشینگ :

7-3- معرفی روش LAB :

7-4- کار تجربی  :

7-4-1- سیستم تجربی  :

7-4-2- جنس قطعه کارها  :

7-5- چهارچوب تست  :

7-6- نتایج و بحث  :

7-6-1- نسبت های نیروی برنیشینگ :

7-6-2- زبری های سطحی :

7-6-3- سختی لایه ی سطحی  :

7-6-4- تنش پسماند  :

7-7- جمع بندی نتایج حاصل از LAB :

نتیجه گیری:

منابع :

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان

شکل 1-1 تصویر شماتیک از مکانیزم برنیشینگ…

شکل 2-1 برنیشر دست راست با لبه ای که برای استفاده از بالا همراه با کار کردن روی طرف راست یا برای استفاده از زیر با کارکردن در طرف چپ می تواند خلاصی دهد.

شکل 2-2  برنیشر دست چپ با لبه ای که برای استفاده از بالا همراه با کارکردن روی طرف چپ یا برای استفاده از زیر با کارکردن در طرف راست می تواند خلاصی دهد .

شکل 2-3 ترکيب.

شکل 2-4 برنيشر دسته فولادي..

شکل 2-5 برنيشر کاربيدي.

شکل 2-6 برنيشرفولادي..

شکل 2-7 اگر خطوط سایش برنیشر گسترش یابند ، نیاز خواهد بود که برنیشر دوباره پریپینگ گردد . این عیب مثل خطوط پی در پی در طول برنیشر ایجاد خواهد شد و به وضوح در یک عکس دیده می شوند

شکل 2-8 برنیشر فولادی پس از پرپینگ. هیچ گونه خطوط مداومی در طول برنیشر وجود ندارد و پرداخت مسطح و هموار است

شکل 2-9 ابزار جهت پریپینگ برنیشر فولادی شامل کاغذ شنی و صفحه ی شیشه ای ضخیم.

شکل 2-10 نگهداری لبه ی دسته ی برنیشر در مقابل لبه ی شیشه ، این اطمینان را خواهد داد که خطوط  در مسیر مناسبی قرار دارد .

شکل 2-11 روش پریپینگ یک برنیشر فولادی . راحتی ممکن است کمی وقت گیر باشد .

شکل 2-12 ابزارهای ساخت برنیشر کاربیدی شامل: نفت سفید ، lap و hone الماسی ، حوله یا دستمال..

شکل 2-13 تیغه  ی ابزار کاربیدی قبل از پرپینگ ، هیچ نشانی از خطوط را نمایش نمی دهد .

شکل 2-14 تیغه ی ابزار کاربیدی ، اکنون یک برنیشر تراشیده شده است وپرداخت مناسبی را نشان می دهد .

شکل 2-15 چند نمونه از ابزار های برنیشینگ الماسی.

شکل 5-1 طرحی شماتیک.

شکل 5-2 روند پروسه ی برنیشینگ

شکل 5-3 نوع دیگری از ابزار برنیشینگ غلتکی.

شکل 5-4 نشانگر، دیاگرام، طرح تعیین موقعیت.

شکل 5-5 تاثیر سرعت برنیشینگ را بر زبری سطح.

شکل 5-6 تصاویر مقایسه ای حاصل از میکروسکوپ..

شکل 5-7 نتایج حاصل از سختی..

شکل 5-8 تاثیر نیروی برنیشینگ را روی زبری سطحی

شکل 5-9 سختی سطح..

شکل 5-10 نتایج ضریب اصطکاک..

شکل 5-11 قسمت a مربوط برنیشینگ موازی جهت برنیشینگ و قسمت b مربوط به جهت متقابل با جهت برنیشینگ.

شکل 5-12 تاثیر نیروی برنیشینگ بر روی ضریب اصطکاک..

شکل 5-13 نتایج سایش….

شکل 5-14 تاثیر نیروی برنیشینگ روی کاهش جرم در شرایط لغزش خشک…

شکل 5-15 تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ بازتاب سطحی (SEM)

شکل 6-1 ) انواع ابزار های ID..

شکل 6-2 ابزار برنیشینگ قطر خارجی.

شکل 6-3 ابزار برنیشینگ مخروط داخلی و خارجی..

شکل 6-4 ابزارهای برنیشینگ وجوه دایره ای مسطح..

شکل 6-5 ابزار برنیشینگ قطر داخلی دارای طول برنیشینگ اضافی..

شکل 6-6 ابزار برنیشینگ سطح بزرگ…

شکل 6-7 ابزار قطر داخلی و سطح..

شکل 6-8 ابزار برای سوراخ مرکب..

شکل 6-9 ابزار ساچمه رو داخلی 1.

شکل 6-10 ابزار ساچمه رو خارجی 2.

شکل 6-11 ابزار برنیشینگ کروی..

شکل 6-12 ابزار برنیشینگ قطر خارجی بزرگ…

شکل 6-13 ابزار برنیشینگ مخصوص  چندکاره – ساچمه ای..

شکل 6-14 ابزار برنیشینگ تک غلتکی قطر خارجی..

شکل 6-15 ابزارهای تک غلتکی..

شکل 6-16 ابزار برنیشینگ تک غلتکی چند کاره ی سطح ( کاربیدی )

شکل 6-17 ابزار تک غلتکی شیاردار برنیشینگ…

شکل 6-17 ابزار تک غلتکی شیاردار برنیشینگ…

شکل 6-18 تمامی ابزارهای برنیشینگ بکار رفته شده به طور خلاصه وار

شکل 6-19 کاربردها

شکل 6-19 نمونه ی کاربردها

شکل 7-1 معرفی روش LAB..

شکل 7-2 سیستم تجربی..

شکل 7-3 روش بهبود دقت تنظیم.

شکل 7-4 نسبت های نیروی برنیشینگ…

شکل 7-5 نسبت نیروهای    و  ..

شکل 7-6 زبری های سطحی..

شکل 7-7 پروفیل سطحی قطعات  MP35N..

شکل 7-8 متوسط زبری سطحی قطعه کارهای AISAI4140 را پس از برنیشینگ معمولی و عملیات LAB..

شکل 7-9 متوسط زبری سطحی قطعه کارهای AISAI4140.

شکل 7-10 سختی لایه ی سطحی..

شکل 7-11 بهبود سختی سطحی..

شکل 7-12 بهبود سختی سطحی در عملیات  LAB..

شکل 7-13 محاسبه داده های اندازه گیری شده توسط دستگاه XRD..

 

 

مقدمه

عصر حاضر ، جهانی پویا و پر تلاطم می باشد و همواره به سوی پیشرفت و ارایه ی روشهای جدید جهت انجام هر چه بهتر و با کیفیت تر در تمامی علوم می باشد ومحققان و پژوهشگران بسیاری در این راه قدم بر می دارند. علم مکانیک نیز همانطوریکه از نامش بر می آید،علمی است که در حال حرکت و جنب و جوش است و همواره در حال تغییر متدهایش می باشد .

برای جا نماندن از این قطار سریع السیر و همگام شدن با آن می بایستی هم از دستاوردها استفاده نمود و آنها را به طور بایسته و شایسته به جامعه معرفی کرده و عملی ساخت و هم اینکه قدم های جدید و نو برداشته شود تا صرفا مصرف کننده ی مقلد نبود . برای مطرح بودن در میان جوامع پیشرفته باید خود را مدرن ساخت و از دستاوردها به نحو صحیح بهره برد تا جایی برای خود در میان بزرگان باز کرد.

با این اندیشه و طرز تفکر در این مطالعه و تحقیق سعی بر این بوده است که روش بسیار مهم و در عین حال مقرون به صرفه و با کیفیتی که امروزه در پرداخت کاری فلزات در جوامع پیشرفته و در کارهای حساس مورد استفاده قرار می گیرد و در کشور ما بسیار نا شناخته و غیر کاربردی می باشد را تا حد توان معرفی شود.  در این راستا از مقالات و پژوهش ها بسیاری و همچنین از کارخانه هایی که این روش را به کار می گیرند، استفاده شده است .

موضوع بررسی « برنیشینگ » می باشد که نوعی روش پرداخت کاری می باشد که بدون انجام براده بردای و با اعمال کارسردی بر روی قطعات ماشین کاری شده انجام می گردد. برنیشینگ سطح پرداختی در حد مافوق پرداخت حاصل می کند که بسیار دقیق و دارای محدوده ی تلرانس بسیار کمی می باشدو تنش پسماندی در قطعه ایجاد می کند . ابزار این روش ارزان و براحتی قابل نصب بر روی سایر دستگاهها از جمله دستگاه تراش و غیره می باشد . لذا هزینه بسیار بالایی هم نیاز نمی باشد و با توجه به پرداختی ایجاد می کند بسیار هم مقرون به صرفه است.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...