سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه نیروگاه بخاری، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه نیروگاه بخاری، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: ۱۴۵

 

فهرست مطالب :
فصل اول 
نیروگاههای بخاری 
۱-۱- مقدمه
۱-۲- سیکل ترمودینامیکی نیروگاه بخاری
۱-۲-۱- مقدمه
۱-۲-۲- سیکل کارنو با استفاده از بخار آب
۱-۲-۳- سیکل رانکین
۱-۳- دیگ بخار و تجهیزات جانبی آن
۱-۳-۱- مقدمه
۱-۳-۲- اکونومایزر
۱-۳-۳- درام
۱-۳-۵- سوپر هیتر
۱-۳-۶- دی سوپرهیتر یا اتمپراتور
۱-۳-۷- ری هیترها
۱-۴-گرمکن های آب تغذیه و دی اریتور
۱-۴-۱- گرمکن های آب تغذیه
۱-۴-۲- دی اریتور
۱-۵- کوره یا محفظه احتراق
۱-۵-۱- مشخصات سوخت مایع مصرفی در کوره
۱-۵-۲-ساختمان مشعل ها و روش های پودر کردن سوخت در آنها
۱-۶- تجهیزات جانبی دیگ بخار
۱-۶-۱- گرمکن هوا
۱-۶-۲- دریچه های کنترل هوا یا دمپرها
۱-۶-۳- دودکش
۱-۷- فن های نیروگاه
۱-۸- والوها
۲-۹- کندانسور
۲-۹-۱- مقدمه
۲-۹-۲- اصول کار و وظایف کندانسور
۱-۹-۳- انواع کندانسور از نظر ساختمان قرار گرفتن آنها
۱-۹-۴- انواع کندانسور از نظر خنک سازی بخار
۱-۱۰- سیستم های آب گردشی خنک کننده کندانسور
۱-۱۰-۱- مقدمه
۱-۱۰-۲- انواع سیستم های خنک کن
۱-۱۰-۳- سیستم یکبار گذر
۱-۱۰-۴- سیستم چرخشی
۱-۱۰-۵-سیستم ترکیبی
۱-۱۱-توربین و تجهیزات جانبی آن
۱-۱۱-۱- مقدمه
۱-۱۱-۲- طبقه بندی توربین های بخار
۱-۱۱-۳- اجزاء مختلف توربین
۱-۱۱-۴- کوپلینگ ها
۱-۱۱-۵- ترنینگ گیر
۱-۱۱-۶- گلندهای توربین
فصل دوم: 
نیروگاه های گازی 
۲-۱- مقدمه
۲-۲-سیکل قدرت گازی
۲-۲-۱-مقدمه
۲-۲-۱- سیکل استاندارد برایتون
۲-۲-۳- بازده سیکل برایتون
۲-۳- تجهیزات نیروگاه گازی
۲-۳-۱- مقدمه
۲-۳-۲- کمپرسور
۲-۳-۲-۱- کمپرسور محوری
۲-۳-۳- بازیاب ها
۲-۳-۴- محفظه احتراق
۲-۳-۵- توربین گازی
۲-۳-۷- راه اندازی توربین گازی
فصل سوم 
نیروگاه سیکل ترکیبی 
۳-۱- مقدمه
۳-۲- نیروگاه چرخه ترکیبی با دیگ بخار بازیاب
۳-۳- محاسبه بازده نیروگاه چرخه ترکیبی
فصل چهارم 
مصرف داخلی نیروگاه های بخاری- گازی و پتانسیلی
۴-۱- مقدمه
۴-۲- مصرف داخلی نیروگاه های بخاری
۴-۴- تغذیه مصرف داخلی نیروگاه
۴-۵ تغذیه برق اضطراری
۴-۶- تغذیه شینdc
4-7- سیستم برق اضطراری
۴-۹- اثر ارتفاع نصب در نیروگاه های گازی و مصرف داخلی آنها
۴-۱۰- مصرف داخلی نیروگاه چرخه ترکیبی
فصل پنجم 
مقایسه اجمالی نیروگاهای بخاری – گازی – سیکل ترکیبی 
مقدمه
۱-۵- واحدهای بخاری
۳-۵- سیکل ترکیبی
۳-۳-۵- مقایسه نیروگاههای سیکل ترکیبی و نیروگاههای بخاری
۵-۵- تولید نیروگاههای ایران
۱-۵-۵- قدرت نصب شده (قدرت نامی) :
نتیجه گیری

 

مقدمه
نيروگاههاي بخاري يكي از مهمترين نيروگاههاي حرارتي مي باشند كه در اكثر كشورها، از جمله ايران سهم بسيار زيادي را در توليد انرژي الكتريكي بر عهده دارند، به طوريكه سهم توليد اين نوع نيروگاهها حدود 3/47% كل توليد انرژي كشورمان مي اشد. از مهمترين اين نيروگاهها در كشورمان مي توان به نيروگاههاي شهيد سليمي نكا ،‌شهيد رجايي قزوين، شهيد محمدمنتظري اصفهان، رامين اهواز، اسلام آباد اصفهان، طوس مشهد، بعثت تهران، شهيد منتظر قائم كرج، تبريز، بيستون كرمانشاه ، مفتح (غرب) همدان، و بندرعباس اشاره نمود. مشخصات اين نيروگاهها به همراه ديگر نيروگاههاي بخاري كشورمان در سال 1381 را ميتوان در جدول (1-1) مشاهده نمود.
در اين نيروگاهها، از منابع انرژي فسيلي از قبيل نفت، گاز طبيعي، مازوت و غيره استفاده ميشود؛ به اين ترتيب كه از اين سوختها جهت تبديل به انرژي حرارتي استفاده شده، سپس اين انرژي مكانيكي، و در مرحله بعد به انرژي الكتريكي تبديل مي گردد. به عبارت ديگر در اين نيروگاه سه نوع تبديل انرژي صورت مي گيرد. اولين نوع، تبديل انرژي شيميايي (انرژي نهفته در سوخت) به انرژي حرارتي است كه اين تحول در وسيله اي به نام ديگ بخار صورت مي پذيرد. اين تبديل انرژي باعث مي شود كه آب ورودي به ديگ بخار تبديل به بخار با دماي زياد شود. دومين نوع، تبديل انرژي حرارتي به انرژي مكانيكي است كه اين تحول در توربين نيروگاه صورت مي گيرد و انرژي حرارتي در بخار ورودي به توربين، تبديل به انرژي مكانيكي چرخشي محور توربين مي شود. سومين و آخرين نوع از تبديل انرژي در نيروگاههاي بخاري، تبديل انرژي مكانيكي روتور به انرژي الكتريكي مي باشد كه اين تحول در ژنراتور نيروگاهها صورت مي گيرد. در نهايت، انرژي الكتريكي توسط خطوط انتقال به مصرف كنندگان منتقل مي شود. در اين فصل برآنيم تا تجهيزات اين نوع نيروگاهها را تشريح كنيم. بدين منظور ابتدا سيكل ترموديناميكي بخاري بيان مي گردد. پس از آشنايي مقدماتي با تجهيزات اصلي يك نيروگاه از قبيل توربين، ديگ بخار، كندانسور، و پمپ تغذيه، به طور مجزا، تجهيزات اصلي و جانبي اين نيروگاهها مطرح مي شود.

نتيجه گيري
در اين پروژه ضمن شناخت كلي و بررسي دقيق نيروگاههاي بخاري و گازي و سيكل تركيبي سعي بر ارائه مطالبي دقيق و كامل در اين زمينه شده است كه ميتوان نتيجه گرفت نيروگاههاي سيكل تركيبي داراي بيشترين راندمان نسبت به ديگر سيكل ها بوده و در عين بهره مندي از مدت زمان نصب كم در مقايسه با سيكل بخار،‌ از انعطاف پذيري خوب بهره برداري نيز بهره منداند، به طوري كه از واحدهاي گازي آن ميتوان قبل از واحد سيكل تركيبي بهره برداري نمود كه اين خود مزيت خوبي مي باشد،‌همچنين با توجه به مشكل آب براي محل نصب نيروگاههاي بخاري نيروگاههاي سيكل تركيبي به آب خنك كن كمتري نيازمند مي باشد و لذا اين موضوع نيز مي تواند مشخصه خوب ديگري براي احداث اين نوع نيروگاهها در مناطق كم آب گردد.
همين طور نيروگاههاي سيكل تركيبي داراي مزيتهاي فراوان ديگري هم مي باشند كه با بررسي آنها ميتوان يك برنامه ريزي دقيق از توربينهاي گازي موجود جهت ساخت نيروگاههاي سيكل تركيبي اقدام نمود كه اين خود باعث كم كردن سرمايه گذاري مي شود.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...