سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه مکانیک سیالات غیر نیوتنی، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه مکانیک سیالات غیر نیوتنی، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 60

 

 

فهرست مطالب
عنوان
چکیده
فصل اول  مقدمه
سیال غیر نیوتنی
سيال خالص رقیق
پلاستیک بینگهام.
رئوپکتیک
اوبلک
فلابر
سیلی پوتن
سیال هرسچل – بالکلی
جریان شبکه
جریان لوله
پلاستیک بینگهام
فرمول عامل اصطکاک
جریان لامینار
جریان متراکم
تقریبهای از معادله بوکینگهام رینر
معادله اسوامی- آگاروال
معادله دانش- کومار
معادله داربی- ملسون
فصل دوم  تعریف سیال نیوتنی
رفتار سیال غیر نیوتنی
رفتار سیال مستقل از زمان
سیالاتی با برش نازک
قانون قدرت یا معادله آست والد دو واله
معادله ویسکوزیته آقای کراس
نمونه سیال الیس
رفتار سیال ویسکو – پلاستیک
رفتار سیالات دایلاتنت.
رفتار محدود به زمان
رفتار تیکسوتراپیک
رفتار رئوپکتیک
رفتار با الاستیک ویسکو

 

فهرست مطالب
عنوان
حرکت برش نوسانی .
جریان الاستیک دار
ریشه های رفتار غیر نیوتنی
راهبردهایی برای استعمال مهندسی
نتیجه گیری
منابع

 

فهرست اشکال و نمودار
عنوان
فصل اول
شکل1-1 طرح نمودار جریان افقی مبتنی بر فشار
شکل 2-1 برش فشار سیال هرسچل بالک لی برای شاخصهای جریان
شکل 3-1 توضیح نتیجه جریان پلاستیک بینگهام
شکل 4-1مقایسه رفتار تنش برشی- سرعت برشی سیال نیوتنی و سیال پلاستیک بینگهام
فصل دوم
شکل 1-2. بیان نموداری یک جریان تک مسیری
شکل2-2. شاخص داده های مقداری فشاری برای سیالات نیوتنی
شکل3-2 عناصر فشار در جریان 3 بعدی
شکل4-2. منحنی های جریان با کیفیت برای انواع مختلف سیالات نیوتنی
شکل5-2. نمایشی از برش صفر و ویسکوزیته ظاهریهای برش نامحدود برای محلول پلیمر
شکل6-2. توجیه فشار برش و رفتار ویسکوزیته ظاهری برای محلولات پلیمری نیمه پلاستیک
شکل 7-2. داده های مقدار فشار برش برای عصاره گوشت و برای محلول
شکل 8-2. مقدار فشار برش برای رفتارهای ویسکوپلاستیک و پلاستیک بینگهام
شکل9-2شاخص داده های آزمایشی رفتار تیکسوتراپی در سوسپانسیون گل سرخ.
شکل10-2 رفتار کیفی مقدار برش فشرده برای مواد تیکسو تراپیک و رئوپکتیک
شکل 11-2. تیکسو تراپی در خمیر سیمان
شکل 12-2. شکسته شدن و ایجاد ساختار در لوسیون مخصوص بدن
شکل 13-2. رفتار رئوپکتیک در یک اشباع پولی استر
شکل 14-2. اولین نوع نرمال، اختلاف فشار داده ها برای پلی استرین و راه حلهای حد مجاز
شکل 15-2 زمان نرمال اختلاف فشار داده ها برای پلی استرین و راه حلهای حد مجاز.
شکل 16-2. بیان طرحی تک محوری (a) دو محوری (b) و گسترش چند محوری
شکل 17-2 جریان گسترده تک محوری.
شکل 18-2. رفتار گسترده در محلول PIB
شکل 19-2 طرح توضیح مدل ماکس ول
شکل 20-2. انواع گوناگونی از ریز ساختارها در سیستم های پیچیده
شکل21-2. انواع گوناگونی از ریز ساختارها در سیستم های پیچیده
شکل 22-2.فرمهای شدنی آویزان از متراکم شدن کائولن
شکل 23-2. نتیجه ای از گرد آمدن شکل کائولن آویزان که به صورت یکنواخت درآمده

 

 

فهرست جداول
عنوان
فصل اول
جدول 1-1 مقدیر ارزشی ویسکوزیت برای سیالات مشترک
جدول 2-1 مثالهایی از واکنش سیال غیر نیوتنی
فصل دوم
جدول 1-2 بیانگر تقریبی از مقادیر مدول یانگ

چکیده:
هدف از این بخش معرفی و توضیح وقوع گسترده و مکرر واکنش سیال غیر نیوتنی در دامنه گسترده ای از استعمال، هم در طبیعت و هم در تکنولوژی می باشد. با تعریف سیال غیر نیوتنی، انواع گوناگونی از ویژگیهای غیر نیوتنی مختصراً توضیح داده می شوند. مثالهای گویای مواد (تعلیقات و مواد ذوب و محلولهای پلیمر) که تحت شرایط مناسب، ضخامت خاص، ویسکوپلاستیک، واکنش ویسکو – الاستیک و وابستگی زمانی را نشان می دهد. هر نوع واکنش سیال غیر نیوتنی در میان داده های آزمایشی روی مواد واقعی بیان شده است. این با بحث کوتاه دنبال می شود که چگونه مشخصه های روانگر یک محصول غیر نیوتنی را برای استفاده رضایت بخش بوسیله تولید انبوه و بوسیله کنترل ویژگیهای فیزیکی – شیمیایی این سیستم طرح کرد. سرانجام ما به این سوال نهایی در مورد نقش ویژگیهای غیرنیوتنی بر تحلیل و نمونه سازی فرایندهای ویژگی مهندسی پراگماتیک می رسیم.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...