سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه مطالعه و بررسي جريان سيال و انتقال حرارت، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه بررسی طرح جدیدی از موتورهای احتراق داخلی، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 190

 

فهرست مطالب

عنوان
فصل اول: مقدمه 
1-1 جدایش جریان
1-2 نحوه تشکیل و پخش گردابه
1-3 کاربرد جریان¬بندها در مهندسی

فصل دوم: مروری بر فعالیت¬های تحقیقاتی گذشته 
2-1 مقدمه
2-2 هندسه يك سيلندري در جريان آرام .
2-3 هندسه يك سيلندري در جريان مغشوش
2-4 هندسه چند سيلندری در جريان آرام
2-5 هندسه چند سيلندری در جريان مغشوش

فصل سوم: بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن 
3-1 طرح مسأله فعلي و جايگاه آن
3-2 هندسه مسأله
3-3 معادلات حاكم در جريان آرام
3-3-1 ميدان جريان سيال
3-3-2 ميدان دما و انتقال حرارت
3-4 معادلات حاكم در جريان مغشوش
3-4-1 ميدان جريان سيال و دما
3-5 جمع¬بندي معادلات
3-6 روش حل مسأله
3-7 شرايط مرزي و نحوه اعمال آنها
3-7-1 مقدمه
3-7-2 شرط مرزي ورودي .
3-7-3 شرط مرزي خروجي
3-7-4 شرط مرزي ديوار
3-7-5 شرط مرزي تقارن

فصل چهارم: نتایج جریان آرام 
4-1 مقدمه
4-2 مقایسه نتایج بدست آمده برای هندسه یک سیلندری با نتایج موجود
4-3 مطالعه شبکه
4-4 مطالعه نسبت انسداد
4-5 تحليل نتايج رژيم جريان آرام
4-5-1 تحليل نتايج جريان سيال براي فاصله بين سيلندري ثابت
4-5-2 تحليل نتايج جريان سيال براي فواصل بين سيلندري مختلف
4-5-3 تحليل نتايج انتقال حرارت و ميدان دما

فصل پنجم: نتایج جریان مغشوش
5-1 مقدمه
5-2 تحليل نتايج بدست آمده برای جريان سيال
5-3 تحليل نتايج میدان دما و انتقال حرارت

جمع¬بندي نتايج و ارائه پيشنهادات

پيوستها
پيوست الف: متن كامل مقاله ارائه شده در دهمين كنفرانس ديناميك شاره¬ها
پيوست ب: متن كامل مقاله پذيرفته شده جهت ارائه در كنفرانسISME2007
پيوست ج: استخراج معادلات حاكم بر جريان و نحوه بي¬بعد كردن آنها
پيوست د: محاسبه مشتق اول با دقت مرتبه دوم در يك نقطه در شبكه غير يكنواخت

فهرست منابع

 

فهرست جداول

عنوان
فصل اول: مقدمه

فصل دوم: مروری بر فعالیت¬های تحقیقاتی گذشته
جدول 2-1 تأثير فاصله پايين¬دست سيلندر در رينولدز 100 و نسبت انسداد 7%
جدول 2-2 مقايسه نتايج حاصل از استفاده از شرط مرزی خروجی مختلف
جدول 2-3 مقايسه نتايج بدست آمده براي سيلندرهايي با نسبت منظرهاي متفاوت

فصل سوم: بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن
جدول 3-1 مقادير بي¬بعد ابعاد هندسي.
جدول 3-2 ترم¬هاي مختلف معادلات بي بعد شده جاكم بر مسأله .

فصل چهارم: نتایج جریان آرام
جدول 4-1 مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه¬بندی¬هایی متفاوت در نسبت انسداد10%
جدول 4-2 مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه¬بندی¬هایی متفاوت در نسبت انسداد 5%
جدول 4-3 مقایسه نتایج بدست آمده پارامترهاي جريان در نسبت انسدادهاي مختلف
جدول 4-4 مقایسه نتایج بدست آمده عدد نوسلت سیلندرها در نسبت انسدادهاي مختلف
جدول 4-5 مقادير پارامترهاي مختلف جريان در اعداد رينولدز متفاوت براي G=5
جدول 4-6 پارامترهاي مختلف محاسبه شده جريان در فواصل بين سيلندري مختلف
جدول 4-7 مقادير محاسبه شده عدد نوسلت سيلندرها در فواصل بين سيلندري مختلف

فصل پنجم: نتایج جریان مغشوش
جدول 5-1 مقادیر عدد نوسلت وجوه مختلف سیلندرها در اعداد رینولدز متفاوت

 

مقدمه

 جدايش جريان
محدوده مقادير لزجت در سيالات مختلف بسيار وسيع است. مثلاً لزجت هوا در فشارها و درجه حرارت¬های معمول، نسبتاً کوچک است. اين مقدار كوچك لزجت در بعضی شرايط، نقش مهمی در توصيف رفتار جريان ايفا می¬کند. يکی از اثرات مهم لزجت سيالات در تشکيل لايه¬ مرزی است.
جريان سيالی که بر روی يک سطح صاف و ثابت حرکت می¬کند را در نظر بگيريد. به تجربه ثابت شده است که سيال در تماس با سطح به آن می¬¬چسبد (شرط عدم لغزش ). اين پديده باعث می¬شود که حرکت سيال در يک لايه نزديک به سطح کند شود و ناحیه¬ای به ¬نام لايه ¬¬¬مرزی بوجود می¬آید. در داخل لايه مرزی سرعت سيال از مقدار صفر در سطح به مقدار کامل خود افزايش می¬يابد، که معادل سرعت جريان در خارج از اين لايه است. بعبارت ديگر، در لايه ¬مرزي سرعت افقي در امتداد عمود بر سطح تغيير مي¬كند، كه اين تغييرات در نزديكي سطح بسيار شديد است.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...