سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه مطالعه تاسیسات استخر، مهندسي مکانیک

عنوان:  پایان نامه مطالعه تاسیسات استخر، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 87

 

بهمرا فایل پاورپوینت  جهت ارائه پایان نامه

 

چکیده:
این مقاله در 5 فصل به بررسی محاسبات مورد نیاز جهت تجهیزات موتورخانه یک استخر شنا می‌پردازد.
5 فصل شامل:
1. مقدمه استخر
2. گرمایش استخر
3. فیلتراسیون استخر
4. سیستم پمپاژ
5. یک مثال طراحی موتور خانه استخر کامل حل شده با توجه به فصول آموزش داده شده.
با پیشرفتهایی که در چند سال اخیر حاصل شده است، شیوه ها و مفاهیم طراحی استخرها تغییر پیدا کرده و ویژگی های جدیدی به آنها اضافه شده است. طرح های جدید با توجه به توصیه های مشاوران استخرسازی درباره چیدمان، استقرار و شکل استخر تهیه می شوند. مهندسان تاسیسات نیز باید مطابقت داشتن کلیه تجهیزات استخر را با مقتضیات جریان و فیلتراسیون آن مورد بررسی قررار داده و تایید کنند. البته ملاحظات دیگری چون سیستم های الکتریکی، نوع پمپ ها، نوع فیلترها و شیمی آب نیز وجود دارند.
سازندگان استخرها باید بخوبی با تجهیزات مورد استفاده در استخرها، رنگها و پرداختهای سطوح، شیمی آب، پمپاژ مکانیکی، فیلتراسیون، سیستمهای گرمایش و الکتریکی آشنایی داشته باشند.
فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول  موتورخانه استخر
1-1- تاسیسات استخر شنا
1-2- استخر شنا (موتورخانه ی استخر شنا)
1-3- آب مناسب استخر
1-4- تاسیسات سالن استخر
1-5- تاسیسات جکوزی
1-6- تاسیسات سونای بخار
1-7- حوضچه آب سرد استخر
1-8- ورودی و رخت کن
1-9- دوش ها و دست شویی ها
فصل دوم   گرمایش استخر
2-1- مقدمه گرمایش استخر
2-2- طریقه محاسبه اتلاف حرارتی از سطح و آب جبرانی (Q1)
2-2-1- اتلاف حرارتی توسط آب جبرانی
2-2-2- اتلاف حرارتی از سطح و تبخیر سطحی
2-3- طریقه محاسبه گرمای مورد نیاز برای راه اندازی (Q2)
2-3-1- محاسبه سطح استخر
2-3-2- دمای مناسب در استخر
2-3-3- مدت زمان پیش راه اندازی استخر
2-3-4- محاسبه حجم استخر
2-4- طریقه محاسبه گرمای مورد نیاز برای تامین بار استحمامی استخر (Q3)
2-5- طریقه محاسبه بار گرمایشی سالن سرپوشیده استخر (Q4)
2-5-1- به دست آوردن بار های حرارتی جکوزی (Q5)
2-5-2- حجم جکوزی
2-5-3- پیش گرمایش آب جکوزی
2-5-4- محاسبه بار حرارتی اتلافی از سطح جکوزی
2-6- به دست آوردن ظرفیت حرارتی بویلر آبگرم
2-7- منبع کویل دار در استخر
2-7-1- محاسبه حجم منبع کویل دار
2-7-2- ضریب تقاضا
2-7-3- ضریب ذخیره
2-8- مبدل حرارتی در استخر
فصل سوم    فیلتراسیون استخر
3-1- مقدمه فیلتراسیون آب استخر
3-2- تصفیه مکانیکی، فیلتر ها و انواع آن
3-2-1- فیلتر های شنی
3-2-1-1- فیلترهای شنی تحت فشار
3-2-1-2- فیلتر شنی چگونه back wash می شود؟
3-2-1-3- شن های فیلترهای شنی پس از چند وقت باید عوض شوند؟
3-2-1-4- پارامترهای عملیاتی برای فیلترهای شنی تحت فشار
3-2-1-5- ویژگی های فیلترهای شنی تحت فشار (شرکت پاکمن)
3-2-1-6- مزیتهای فیلتر شنی تحت فشار
3-2-1-7- کاربرد فیلترهای شنی :
3-2-1-8- دبی جریان بهینه در فیلترهای شنی تحت فشار (سرعت)
3-2-1-9- انتخاب فیلتر شنی شرکت پاکمن:
3-2-1-10- تعداد فیلتر ها
3-2-2- فیلتر دیاتمیک
3-2-3- دیاتوم
3-2-3-1- چگونه فیلتر دیاتوم را تمیز کنیم
3-2-3-2- موگیر
3-3- تصفیه شیمیایی استخر
3-3-1- کلر
3-3-1-1- این مواد چه اثری روی دما و PH آب اثر دارند؟
3-3-1-2- تنظیم کلر
3-3-2- اشعه ماوراء بنفش
3-3-2-1- مزایای UV
3-3-3- اوزون
3-3-3-1- مزایای استفاده از اوزون
3-3-4- بروم
فصل چهارم   پمپاژ آب استخر
4-1- پمپاژ آب استخر
4-1-1- محاسبه دبی عبوری از پمپ
4-1-2- دبی پمپم سیرکولاسیون
4-1-3- دبی پمپ جکوزی
4-1-4- دبی پمپ
4-2- تعیین هد پمپ و تعیین افت ها
4-2-1- افت فشار در فیلتر ها
4-2-2- افت فشار در مبدل حرارتی
4-2-3- افت فشار در مسیر لوله کشی
4-3- برق مصرفی پمپ استخر
4-4- انتخاب و نصب پمپ
4-4-1- نصب پمپ
4-5- سیستم تخلیه استخر
فصل پنجم   مثال طراحی موتورخانه استخر
5-1- مثال طراحی موتور خانه استخر
5-2- محاسبه Q1 (افت حرارتی از سطح و آب جبرانی)
5-3- محاسبه Q2 (گرمای مورد نیاز برای راه اندازی استخر)
5-3-1- گرمای مورد نیاز برای راه اندازی (Q2)
5-4- محاسبه Q3 (گرمای مورد نیاز برای تامین بار استحمامی استخر)
5-4-1- مجموع بار های حرارتی:
5-4-2- حجم مخزن کویل دار
5-4-3- ظرفیت مبدل حرارتی استخر
5-4-4- فیلتر شنی مورد نیاز
5-5- پمپ سیرکولاسیون استخر
5-5-1- دبی پمپ بویلر
5-5-2- دبی پمپ بویلر
5-6- محاسبات جکوزی
5-6-1- دبی پمپ جکوزی
نتیجه گیری:
منابع :
فهرست اشکال

شکل 1-1: نمای یک استخر قهرمانی
شکل 1-2: چارت طراحی موتورخانه
شکل 1-3: تجهیزات استخر
شکل 1-4: تاسیسات جکوزی
شکل 1-5: تاسیسات سونای بخار
شکل 1-6: دوش ها و دست شویی ه
شکل 2-1: محاسبه حجم استخر
شکل 2-2: به دست آوردن بار های حرارتی جکوزی (Q5)
شکل 2-3: شماتیک جکوزی
شکل 2-4: منبع کویل دار در استخر
شکل 2-5: مبدل حرارتی در استخر
شکل 3-1: فیلتر دیاتمیک
شکل 3-2: فیلتر دیاتومیک
شکل 3-3: موگیر
شکل 3-4: کنترل تعداد قرص در فیدر
شکل 3-5: اشعه ماوراء بنفش
شکل 4-1: نصب پمپ
شکل 4-2: سیستم تخلیه استخر
شکل 5-1: نمودار مشخصات فیزیکی آب اشباع
شکل 5-2: جدول پمپ سیرکولاسیون استخر
شکل 5-3: محاسبات جکوزی
شکل 5-4: شماتیک جکوزی
شکل 5-5: نمودار های دبی پمپ جکوزی
شکل 5-6: دبی پمپ جکوزی
موتورخانه استخر

1-1- تاسیسات استخر شنا

تاسیسات استخر های شنا بنا به کاربرد و محل استفاده آن ها متفاوت است اما در اکثر استخر ها برای سیستم تاسیسات آن از موتورخانه استفاده می کنند.
استخر ها اگر به صورت سرپوشیده و یا سرباز باشند نحوه استقرار و تجهیز موتورخانه آن ها متفاوت است. در استخر های سرباز نیاز به گرمایش و سرمایش محیط نمی باشد و تنها تصفیه و گرمایش آب نیازمند سیستم های تاسیساتی است. این در حالی است که در استخر های سرپوشیده و در پارک های آبی سرپوشیده سیستم های گرمایشی و سرمایشی مناسب باید برای استخر انتخاب گردد و در موتورخانه استخر قرار گیرد.
در صورت سرپوشیده بودن استخر های شنا نیاز به تهویه سالن، وجود دارد. سالن مورد استفاده باید در درجه حرارت مناسب و رطوبت مطلوب باشد. برای تامین این درجه حرارت باید از وسایل سرمایشی و گرمایشی استفاده کرد که در این کتابچه به بررسی این مسائل نمی پردازیم و تنها به نوع سیستم تامین کننده این حرارت و رطوبت اشاره خواهد شد.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

 

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...