سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه مطالعه اجزای اصلی یک نیروگاه بخار، مهندسی مکانيک

عنوان: پایان نامه مطالعه اجزای اصلی یک نیروگاه بخار، مهندسی مکانيک

رشته:  پروژه تخصصی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 126

 

چکیده:

در نيروگاه بخار كه عموما داراي ظرفيت توليد برق بالايي مي باشند از سوخت مازوت و يا گاز طبيعي براي توليد بخار  توسط بويلر جهت به حركت در آوردن پره هاي توربين روتر استفاده شده و در نهايت موجب توليد برق مي شود .

از تجهيزات اصلي نيروگاه بخار مي توان به پمپ ، بويلر، توربين و كندانسور اشاره كرد .

از مشكلاتي كه در پمپ كه باعث كاهش راندمان نيروگاه بخار مي شود مي توان به نشتي ،‌آب بندي و ياتاقان‌ها اشاره كرد.

بويلر بيشتر انتقال حرارت در نيروگاه بخار دارد كه اهميت زيادي در بالا بردن راندمان نيروگاه بخار دارد
هرچه فشار كندانسور پايين تر باشد با قدرت بيشتر و در نتيجه راندمان بهتر در نيروگاه مواجه مي شويم كه اين كاهش فشار توسط عمل تقطير در كندانسور انجام مي شود.

بنابراين جهت بهبود عملكرد نيروگاه بخار در اين پايان نامه اجزاء اصلي نيروگاه بخار بررسي مي شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    

مقدمه.

فصل اول

پمپ ها

1-1- پمپ…

1-1-1- كاربرد پمپها در صنايع شيميايي..

1-1-2- تقسيم بندي پمپ‌ها

1-2- انتخـاب پـمپ و تعاريف…

1-2-1- مسايل مربوط به پمپ…

1-2-2- تعاريف پمپ – طرف مكش…

1-3- پمپهاي گريز از مركز.

1-3-1- انواع پمپ‌هاي گريز از مركز

1-3-2- مزاياي پمپ‌هاي گريز از مركز.

1-4- پمپ‌هاي پروانه‌اي و توربيني..

1-4-1- آشنايي با پمپ پروانه‌اي..

1-4-2- پمپ‌هاي جريان محوري..

1-4-3- كاربردهاي خاص پمپ پروانه‌اي..

1-5- پمپ‌هاي دوار

1-5-1- آشنايي با پمپ‌هاي دوار

1-5-2- پمپ‌هاي دنده‌اي..

1-5-3- پمپ‌هاي با دندة داخلي..

1-5-4- پمپ‌هاي دنده حلزوني..

1-6- پمپ‌هاي پيستوني..

1-6-1- كاربردهاي پمپ پيستوني.

1-6-2- تعاريف مربوط به پمپ پيستوني..

1-6-3- پمپ‌هاي پيستوني با محرك دوار

1-6-4- پمپ‌هاي پيستوني افقي.

1-6-5- پمپ‌ها پيستوني عمودي..

فصل دوم

بویلرها

2-1- تقسیم بندی براساس ظرفیت:

2-1-1- دیگ های بخار لوله ای:

2-1-2- بویلرهای پوسته ای:

2-1-3- بویلرهای قطاعی

2-2- تقسیم بندی براساس تیپ و شکل:

2-3- تقسیم بندی از نظر محتوای لوله ها:

2-4- بررسی دیگ های لوله آبی..

2-4-1- بازده و مصرف سوخت…

2-4-1-1- تعیین بازده حرارتی..

2-5- عوامل موثر بر بازده حرارتی..

2-6- انتقال حرارت در لوله آتشی ها و لوله آبی ها

2-6-1-  سطوح انتقال حرارت کنوکسیونی تبخیری..

2-6-2- دیگ تابشی..

2-6-3-  فوق گرمکن همرفتی..

2-6-4- فوق گرمکن تابشی.

2-7- کاربری و انتخاب دیگ های بخار:

2-7-1-  کاربری دیگ های بخار

2-7-2-  ویژگی های واحد تولید بخار

2-7-3-  انتخاب نوع دیگ…

2-7-4- دیگ های لوله – آتشی..

2-7-4-1- محدودیت دیگ های لوله – آتشی..

2-7-4-2- سوخت…

2-7-5- دیگ های ترکیبی..

2-7-6- دیگ های لوله – آبی..

2-7-7- دیگ های بخار چند مخزنی..

2-7-8- دیگ های تک مخزنی..

2-7-9- دیگ های با چرخش اجباری آب..

2-7-10-  دیگ های یک سویه.

فصل سوم

توربين ها

3-1- تعريف و مفهوم

3-1-1- خروجي

3-1-2- سرعت مخصوص….

3-1-3- خلاءزائي..

3-2-  انواع توربين ها

3-2-1- توربين پلتون..

3-2-2-  توربين فرانسيس…

3-2-3- توربين كاپلان..

3-2-4- توربين‌هاي لوله‌اي..

3-2-5- توربين حبابي..

3-2-6- توربين لوله‌اي..

فصل چهارم

كندانسورها

4-1- انتخاب کندانسور

4-1-1- دستگاه کندانس نمودن:

4-1-2- طبقه بندی برای کاربردها صنعتی..

4-1-3- مقایسه کندانسور هوایی با آبی..

4-2- طراحی حرارتی..

4-2-1- تئوری..

4-2-2- انتقال حرارت..

4-3- محافظت و تميزي كندانسورها

4-3-1- نخاله.

4-3-2- سيستم تميزكاري لوله كندانسور

4-4- ملاحظات مخصوص….

4-5-   محدود كننده عمر كاري..

4-5-1-  نشت هوا به درون كندانسور

4-6- تميز كردن كندانسور

4-6-1-  رسوب كندانسور

4-6-2- تميز كردن كندانسور در حالت بدون بار

4-6-3- تميزكاري كندانسور درحالت بدون بار

4-6-3-1- گلوله كردن

4-6-3-2- تميزكاري اسيدي..

4-6-3-3-تميز كردن شبكه.

4-6-3-4- شستشو با آب..

4-6-3-5- روش هاي حرارتي..

نتیجه گیری:

منابع :

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                      

نمودار (1-1) تقسيم بندي پمپ‌ها

شكل 1-1 : يك پمپ با ارتفاع مكش منفي..

شكل 1-2: تأثير ارتفاع بر روي فشار آب..

شكل1-3:پمپي با ارتفاع مكش مثبت…

شكل1-4: ارتفاع خالص مكش مثبت…

شكل1-5: نمايش ارتفاع كل استاتيك…

شكل 1-6: مثال ديگري از ارتفاع استاتيك…

شكل 1-7:  قسمتهاي مختلف يك پمپ سانتريفوژ

شكل 1-8: نمونه هايي از پمپ‌هاي پروانه‌اي..

شكل1-9: تعريف نقاط تخليه بالا و پايين خط تراز

شكل 1-10: مقطع يك پمپ جريان مختلط..

شكل 1-11: طرز كار يك پمپ دوار دنده‌اي..

شكل1-12: انواع مختلف پروانه هاي دنده‌اي..

شكل 1-13: ساختمان يك پمپ دنده داخلي..

شكل 1-14: طرز كار يك پمپ دنده داخلي..

شكل 1-16: يك پمپ پيچي..

شكل 1-17: پمپ‌هاي پيستوني هوايي و بخاري..

شكل 1-18: جريان پمپ يك طرفه و دو طرفه.

شكل 1-19: جريان در يك پمپ دو سيلندر

شكل1-20: پمپ‌هاي پيستوني بخاري..

شكل 1-21: پمپهاي پيستوني با محرك دوار

شکل2-1: شماتیک یک دیگ بخار لوله ای به همراه اجزای آن..

شکل2-2: یک دیگ  پوسته ای افقی به همراه تجهیزات ان..

شکل 2-3: دیگ لوله اتشی..

شکل 2-4:  شکل شماتیکی از یک دیگ لوله ابی..

شکل 2-5: یک دیگ لوله اتشی  سه پاسه.

شكل 3-1: تعيين ارتفاع قابل دسترسي..

شكل 3-2: انواع نمونه از سرعت مخصوص با ارتفاع براي انواع مختلف توربين‌ها

شكل 3-3 توربين چرخ پلتون..

شكل3-4: توربين فرانسيس براي عملكرد ارتفاع پايين آب..

شكل 3-5: توربين كاپلان با جزئيات و مكانيزم داخل محفظه آن و شرايط زاويه پره‌هاي مختلف…

شكل 3-6: توربين حبابي..

شكل 3-7: توربين لوله‌اي..

شکل 4-1: شماتیک یک برج خنک کن تبخیری به همرا ه کندانسورابی در نیروگاه

شكل 4-2: الگوي جريان بخار در يك كندانسور

شكل 4-3: دياگرام اصلي جريان گرما

شكل 4-4: مقاومت ها و فيلم هاي انتقال حرارت..

شكل 4-5:  كندانسور از نوع سطحي خنك شونده با آب..

شكل 4-6: نمودار تغييرات دما بخار/آب بر حسب طول لوله.

شكل 4-7: سيستم تميز كاري كندانسورتحت بار

شكل 4-8:  نمودار حلاليت فسفات كلسيم با تغييرات دما و PH..

 

 

 

 

مقدمه

 

تقريباً در كليه فرآيندهاي شيميايي، جابجايي سيال(گاز و مايع) صورت مي‌گيرد. انرژي لازم براي حركت سيال توسط پمپ، كپرسور و دمنده تأمين مي‌شود. به كمك اين دستگاه‌ها مي‌توان بر انرژي مكانيكي اين دستگاه ها افزود و باعث ازدياد سرعت، فشار يا ارتفاع آنها شد. لازمة استفادة بهينه از دستگاه هاي ياد شده، آگاهي به اصول ترموديناميك و مكانيك سيالات مي‌باشد.

بویلر یا دیگ بخار دستگاهی است که برای انتقال حرارت آزاد شده توسط احتراق سوخت، به آب و برای آب داغ، بخار خشک، بخار اشباع یا بخار داغ استفاده می شود؛ آب یا بخار با مشخصات ذکر شده پس از تولید به محل مصرف انتقال می یابند.

لفظ بویلر از فعل to boil که به معنای جوشاندن می باشد، استخراج شده است و کلمه بویر به معنای جوشاننده است و معمولا در صنایع حرارتی و پتروشیمی ها با مصارف مختلف ساخت می شود و مورد استفاده واقع می گردد.

همانند انجام مراحل بخار در طبیعت، در اینجا نیز چگالش بخار، پیشرفته ترین و مطمئن ترین روش برای تولید نیرو و انرژی در معیارهای بزرگ است. چگالش بخار یک مرحله مهم و ضروری در جهت منابع عموم است که در کارخانه های بزرگ تولید نیرو وجود دارد. چگالش بخار بدین معنی است که انرژی گرمایی ذخیره شده در بخار آب را با کمک جریان آب سرد و یا جریان هوای سرد آزاد کنیم. در کارخانه های بزرگ تولید نیرو که به صورت مدرن و در شرایط فشار قوی و دمای بالا به چگالش بخار آب می پردازند، راندمان کار در حدود 40% محدود شده است.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...