سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه مديريت مصرف انرژي در ساختمان، مهندسي مکانیک

عنوان: پایان نامه مديريت مصرف انرژي در ساختمان، مهندسي مکانیک

رشته:  پروژه پایانی دوره کارشناسی‌،مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 110

 

چکیده :
در این پروژه با عنوان مدیریت مصرف انرژی در ساختمان بر اساس اصول طراحی مهندسی ساختمان و مبحث 19مقررات ملي ساختمان ، استانداردها و قوانین مصوب شده سازمان بهره وری ایران و بر پایه هدف صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان صورت گرفته است که در این راستا به شناسایی منابع اتلاف، انواع عایق کاری ها، انجام ممیزی انرژی در ساختمانها و راههای و روشهای صرفه جویی پرداخته شده است. جهت شناختن اينكه ساختماني از نظر اتلاف انرژي در چه سطحي است، بايد روشي در دست باشد كه طبق آن بتوان ساختمان را محك زد و منابع اتلاف آنرا شناسائي نمود. در اين پروژه روشي ارائه مي شود كه طبق آن منابع اتلاف انرژي در يك ساختمان مسكوني تعيين مي شود. ضمناً راهكارها و توصيه هايي در مورد جلوگيري و يا كاهش مصرف انرژي در اينگونه ساختمان ها نيز ارائه شده است. تهيه اين پروژه بر مبناي مطالعاتي در مواردي از قبيل وضع ظاهري ساختمان، تأسيسات گرمايي و سرمايي ، روشنايي، پوشش هاي ساختمان، عمليات بازيافتي و غيره مي باشد كه ذيلا به شرح آنها خواهيم پرداخت.

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه

فصل اول: مباني مديريت انرژي در ساختمان
1-1- روش شناسايي منابع اتلاف انرژي در ساختمان هاي مسكوني
1-1-1- تهيه وضعيت كمي مصرف
1-1-2- بررسي اجمالي .
1-1-3- دست يابي به اطلاعات كلي ساختمان
1-2- روش و مراحل انجام مميزي انرژي در ساختمان
1-2-1- مراحل انجام مميزي انرژي در ساختمان
1-2-2- فهرست كنترل برنامه مديريت انرژي در ساختمان
1-2-3- فهرست اقلام موجود
1-2-4- فهرست سوالات فهرست شده
1-3- پوشش ها و سطوح خارجي ساختمان
1-3-1 ميزان عايق كاري
1-3-2- انتخاب مصالح عايق كاري
1-3-3- پيشنهاداتي در مورد عايق كاري
1-4- سيستم هاي روشنايي.
1-5- پتانسيل استفاده از انرژي خورشيدي در ساختمان
1-5-1- موارد استفاده از انرژي خورشیدی در ساختمان
1-5-2- سيستمهاي انرژي خورشيدي
1-5-3- نكاتي جهت استفاده از انرژي خورشيد
1-6- سيستم هاي تهويه مطبوع در ساختمان.
1-6-1- اصول مديريت انرژي در سيستمها
1-6-2- بهينه كردن كارآيي سيستمها و تأسيسات خانگي
1-7- نحوة گردش هوا در ساختمان
1-8- موارد اندازه گيري ميزان اتلاف
1-8-1- انواع اندازه گيريها
1-8-2- زمان اندازه گيري.
1-8-3- تعيين استاندارد هاي بخش هاي مختلف ساختمان
1-9- تعيين پتانسيل جلوگيري از اتلاف انرژي
1-9-1- تعيين اولويت ها در رفع منابع اتلاف انرژي
1-9-1- ارائه فهرست كنترل جهت اجراي روش
1-9-3- توصيه هايي در مورد كاهش
1-9-4- توصيه هايي در مورد جلوگيري از اتلاف

فصل دوم: روش هاي صرفه جويي انرژي در ساختمان
2-1- روش هاي صرفه جويي انرژي در ساختمان
2-1-1- اصلاحات در ساختار و پوشش خارجي
2-1-2- اصلاحات در سيستم روشنايي
2-1-3- استفاده از كنترلها.
2-1-4- اصلاحات سيستم گرمايش وتهويه
2-1-5- اصلاحات تجهيزات احتراقي
2-1-6- استفاده از پنجره هاي دو جداره
2-2- عايق كاري حرارتي ساختمان ها.
2-2-1- انتقال حرارت از جداره هاي خارجي ساختمان
2-2-2- كاربرد عايق هاي حرارتي در ساختمان
2-2-3- آسايش حرارتي
2-3- رو شهاي اجرايي عايقكاري حرارتي
2-3-1- عايقكاري از داخل
2-3-2- عايقكاري از خارج
2-3-3- عايقكاري گسترده
2-3-4- روش هاي اجرايي عايقكاري حرارتي جداره هاي خارجي ساختمان
2-4- بهينه سازي مصرف انرژي در تأسيسات حرارتي و برودتي
2-4-1- معرفي سيستم هاي تهويه مطبوع
2-4-1-1- سيستم تهويه مطبوع تمام آب
2-4-1-2- سيستم تهويه مطبوع تمام هوا
2-4-1-3- سيستم تهويه مطبوع هوا آب
2-4-1-4- سيستم تهويه مطبوع پمپ حرارتي
2-5- بهره برداري و صرفه جويي انرژي در سيستم هاي تبريد
2-5-1- تاريخچه و كاربرد تبريد
2-5-2- انواع سيستمهاي تبريد و فرآيند مربوطه
2-5-3- صرفه جويي انرژي در اواپراتورها
2-5-4- صرفه جويي انرژي در كمپرسورها
2-5-5- صرفه جويي انرژي در كندانسورها
2-5-6- صرفه جويي انرژي در وسايل انبساط
2-5-7- مبردها و صرفه جويي انرژي.
2-5-8- روش هاي بازيافت در سيستم هاي تبريد
2-6- بهره برداري و صرفه جويي انرژي در سيستم هاي گرم كننده
2-6-1- انواع سيستمهاي گرمايش
2-6-2- كاهش هزينه هاي انرژي در گرمايش
2-7- توصيه هاي بهينه سازي مصرف انرژي در تأسيسات حرارتي وآبگرم مصرفي ساختمان
2-8- نتايج مطالعات موردي در 5 نمونه ساختمان
2-8-1- تراز مصرف انرژي الكتريكي
2-8-2- شاخص هاي مصرف ويژه انرژي حرارتي و الكتريكي
2-8-2-1- تراز تلفات انرژي حرارتي از جداره هاي خارجي ساختمان
2-8-3- پتانسيل صرفه جويي انرژي الكتريكي و حرارتيگيري
منابع و مراجع

« فهرست جداول »

عنوان

جداول فصل اول: مباني مديريت انرژي در ساختمان
جدول ( 1-1) ) ضرايب انتقال حرارت جداره هاي خارجي ساختما نها در قوانين كشورهاي اروپايي
جدول ( 1-2) ضرايب انتقال حرارت متوسط براي ساختمان هاي 1 الي 5 طبقه
جدول (1-3) مقادير استاندارد شدت روشنايي اماكن و فضاها با كاربري هاي مختلف
جدول (1-4) تبعات اقتصادي حاصل از صرف جويي انرژي با افزايش ضخامت عايق حرارتي (لوله ها)
جدول (1-5) تبعات اقتصادي حاصل از صرفه جويي انرژي با افزايش ضخامت عايق حرارتي (منابع آبگرم)
جدول (1-6) ميزان استاندارد مصرف انرژي در برخي از وسايل خانگي
جداول فصل دوم: روش هاي صرفه جويي انرژي در ساختمان
جدول (2-1) روش هاي اجراي عايق كاري حرارتي در جداره هاي خارجي ساختمان (ديوارهاي خارجي)
جدول(2-2) روش هاي اجراي عايقكاري حرارتي در جداره هاي خارجي ساختمان (سقف و كف).
جدول (2-3) روش هاي اجراي عايقكاري حرارتي در جداره هاي ساختمان (سقف شيبدار)
جدول(2-4) روش هاي اجراي عايقكاري حرارتي در جداره هاي خارجي ساختمان (عايقكاري گسترده)
جدول(2-5) ميزان تلفات انرژي از جداره هاي خارجي ساختمان يك بيمارستان
جدول(2-6) پتانسيل صرفه جويي انرژي الكتريكي و مقادير شاخص مصرف انرژي بعد از اجراي اقدامات
بهينه سازي مصرف انرژي

« فهرست نمودارها »

عنوان

نمودارهاي فصل دوم: روش هاي صرفه جويي انرژي در ساختمان
نمودار (2-1) تراز مصرف انرژي الكتريكي در 3 نمونه ساختمان
نمودار (2-2) شاخص مصرف انرژي الكتريكي و حرارتي در 5 نمونه ساختمان
نمودار (2-3) تراز تلفات انرژي حرارتي از جداره هاي خارجي ساختمان
نمودار ( 2-4) پتانسيل صرفه جويي انرژي قبل و بعد از اجراي اقدامات بهينه سازي مصرف انرژي

 

مقدمه :
مصرف انرژي در چند دهة اخير بطور سرسام آوري افزايش يافته، كه اين افزايش از يكطرف نشانة رشد اقتصادي بوده و بيشتر به گردش افتادن چرخ هاي صنعت و در پي آن جابجا شدن كالاهاي صنايع به نقاط مختلف و از طرف ديگر شايد به دليل قيمت ارزان انرژي صورت مي گيرد و به همين دليل صاحبان صنايع و مصرف كنندگان خصوصي در كشور ما در پي صرفه جويي و استفادة منطقي از آن نبوده اند. در بحران انرژي در سا لهاي 1974 به بعد كه با بالا رفتن قيمت نفت خام و قيمت انرژي، بطور كلي روند مصرف انرژي كمي تغيير كرد و كشورهاي بدون نفت در مصرف آن بصورت سيستماتيك تر عمل نمودند. بهمين دليل ممالك مصرف كنندة انرژي در جهت جايگزيني انرژ يهاي جديد بجاي انرژي فسيلي و صرفه جويي در مصرف انرژي و بهره برداري بهتر از انرژي هاي موجود گام برداشته اند.

استفاده منطقي از انرژي در رئوس اصلي كار كشورهاي فاقد انرژي فسيلي قرار گرفت و بر آن شدند كه در يكي از مراكز اصلي مصرف انرژي، يعني ساختما نهاي مسكوني، مسئله بهينه كردن مصرف انرژي را جدي بگيرند، بدين ترتيب اين مسئله مطرح شد و چندين سال است كه كشورهايي مانند آلمان، سوئد، ايتاليا، انگليس و … قوانين خاصي در امر ساختمان سازي و بكار بردن عايق هاي حرارتي، بهبود روش گرمايش و سرمايش و ساختار كلي ساختمان در جهت بهينه كردن مصرف انرژي در آن تدوين نموده اند كه لازم الاجرا مي باشد. اجراي اين موارد نتايج جالبي بدنبال داشته طوري كه موفق شده اند با بكارگيري اين قوانين تا حدود 30% در مصرف انرژي صرفه جويي نمايند. با توجه به ترازنامة سال 1388 ، مصرف انرژي در بخش ساختمان هاي خانگي و تجاري ايران حدود40 درصد كل مصرف انرژي مي باشد كه صرفه جويي حدود 30% در آن رقم بسيار قابل توجهي خواهد بود.
با توجه به اينكه كشور ما از صادركنندگان انرژي به كشورهاي مختلف است و هنوز ارزش واقعي آن از مصرف كنندگان وصول نمي شود. لذا مصرف كنندگان در پي صرفه جويي و يا استفادة منطقي از آن نيستند. جهت جلوگيري از روند مصرف بي رويه انرژي در ايران اقدامات اساسي از طرف دولت جمهوري اسلامي بايد بصورت قوانين همگاني صورت بگيرد. يكي از اقدامات كنترل ساختار ساختما نهاي جديد مسكوني مي باشد كه بايد تحت شرايط معيني كه در آن كاهش مصرف انرژي مدنظر باشد صورت بگيرد.
در مورد ساختمان هاي فعلي كه در حال استفاده مي باشند و از نظر مصرف انرژي در وضعيت خوبي قرار ندارند، بايد تعميرات اساسي در آنها انجام شده و يا اصولي در آنها پياده شود كه از نظر مصرف انرژي منطقي گردند.

این پایان نامه با آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه تهیه شده و آماده ارائه میباشد.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...