سایت در حال بارگذاری است ...

پایان نامه مديريت بحران، مدیریت

عنوان: پایان نامه مديريت  بحران، مدیریت

رشته:  مدیریت آموزشی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 120

 

فهرست
مقدمه ۱
فصل اول: بحرانهای عارضی ۴
بحران چیست ؟ ۶
– منابع بحران ۱۶
چگونگی تشخیص بحران ها ۲۰
۱ – بحران هویت : ۲۲
ب– بحران مشروعیت : ۲۳
علل بحران های مشروعیت : ۲۴
ج- بحران رسوخ پذیری یا بحران نفوذ : ۲۵
د- بحران مشارکت : ۲۵
فصل دوم: شناخت بحران‌های هدایت شده ۲۸
رسانه های ارتباطی : ۲۹
شایعه : ۳۱
علل شایعه پراکنی : ۳۵
سانسور و شایعه ۳۶
عوامل مؤثر در ترغیب موفقیت آمیز ۳۷
الف ) عوامل مربوط به محتوا و عامل ارتباط ۳۸
تبلیغات چیست ؟ ۴۹
نگرشهای چه کسانی قابل تغییر است ؟ ۵۱
تأثیرگذاری ۶۱
تبلیغات آمریکا ۶۹
تبلیغات فرقه گرایانه اسرائیل در جنگ اکتبر ۱۹۷۳ ۷۴
نیکلائوس وان دم ۷۴
مقدمه ۷۴
مورد رافق حلاوه ۷۷
نتیجه ۸۵
فصل سوم: مکانیزم تفکیک بحرانهای عارضی از بحرانهای هدایت شده ۸۸
دیپلماسی و مدیریت بحران: ۹۰
نتیجه : ۹۷
منابع: ۹۸

مقدمه
مقوله بحران امروزه از پيچيده‌ترين موضوعاتي است كه رهبران، مديران جامعه با آن درگير مي‌باشند. گستردگي و تنوع موضوع به همراه حساسيت و اهميت آن باعث شده كه انديشمندان زيادي در اين وادي قلم‌فرسائي كرده و هر يك از ديدگاه خود راههاي براي شناخت و هدايت آن ارائه دهند در كنار اين انديشمندان رهبران جامعه هستند كه عملاً با موضوع دست و پنجه نرم كرده، به هنگام مواجهه با بحران سعي در هدايت، كنترل و مقابله با بحران دارند براي آنها معمولاً اين سوالات مطرح است كه ادبيات بحران چيست، منابع مورد حمايت در بحران كدامند عاملين و منابع مورد حمله در بحران احتمالاً چيست ليكن با گستردگي جوامع و موضوعات مرتبط با آن و سوء استفاده‌هاي بعمل امده در اين خصوص انديشمندان را بر آن داشته تا ضمن تعيين چارچوبهاي براي شناخت بحران زمينه‌هاي فراهم كنند تا بتوان بحرانها را از يكديگر تفكيك كرد و در همين راستا سخت اقدام به دسته‌بندي كلي شامل بحرانهاي عارضي، هدايت شده نموده‌اند، كه هر يك از اين بحرانها خود نيز از تقسيماتي برخوردارند.

بحرانهاي عارضي
در تعريف بحرانهاي عارضي آمده است كه اين بحرانها ريشه در ذات و درون ساختار نظام داشته و از ضعف رفتارها شكل مي‌گيرد.
به طور كلي جوامع را از نظر تاريخي مي توان بر اساس بعضي تمايزات به سه گونه يا مرحله اساسي «سنتي » و « در حال گذار » و « مدرن » طبقه بندي كرد ، كه دو گونه اول و آخر ، وضعيت تعادل را توصيف مي نمايند ؛ از اين رو وضعيت تعادل نسبتاً با ثبات تر است ، در حاليكه جوامع در حال گذار كه قسمت اعظم جهان سوم را در بر مي گيرد، بي ثبات تر و ذاتاً ناقص است . حاصل پژوهش راجع به روابط برابري ، ظرفيت و انفكاك ساختاري ، اين بوده كه، در حالي كه نظم هاي اجتماعي سنتي قادر به گسترش تنش ها و تضادهاي داخلي نمي باشند ، سرشت واقعي نوسازي حالتي پويا است كه نيازمند مديريت و بهبود تنش هاي غيرقابل اجتنابي است كه ذاتي نشانگان توسعه است . تحت تأثير بينشي كه اين رهيافت به ما داد ، دريافتيم كه مشكلات كشورهاي در حال توسعه امروزي آفريقا و آسيا به مشكلات هميشگي جوامع صنعتي پيشرفته نزديكتر بوده و از اموري كه به نظمهاي سنتي تعلق دارند ، فاصله زيادي دارد .

بحران چيست ؟
اگر مجبور باشيم بحران هاي مخلتف را در يك توالي قرار دهيم ، بايد مشخص كنيم كه آن بحرانها چيستند ؟ ممكن است تصور شود كه پنج بحران با فرايندي كه حكومت به وسيلة آن تصميم گيري و اجرا مي كنند رابطه اي نزديك دارد . ممكن است هويت ، مشروعيت ، مشاركت ، نفوذ و توزيع جنبه هايي از تصميم گيري حكومت تصور شوند كه مي توانند به مشكل تبديل شوند ، يا وقتي آنها به عرصة تعارض وارد شوند موجب بحران گردند . مي‌توان پنج حوزه مشكل اصطلاح «حوزه مشكل» را مي‌توان به جاي بحران به كار برد.
1 – بحران نفوذ مشكل ميزان كنترل مؤثري است كه حكومت مركزي داراست .

منابع:
1- حسين، حسيني، تبليغعژات و جنگ رواني (ترجمه مجموعه مقالات، تهران، پژوهشكده علوم دفاعي استراتژيك دانشگاه امام حسين، 1372)
2- عبدالهي، اكبر، عمليات رواني و ديپلماسي، پايان‌نامه دانشجويي دانشكده امام باقر (ع) 1370
3- مدلتي، ال، ار، تحليل محتوا در علوم اجتماعي و انساني، ترجمه نادر سالارزاده اميري، تهران دانشگاه علامه طباطبائي، 1373
4- صديق سروستاني، رحمت‌ا…، كاربرد حبس محتوا در علوم اجتماعي، فصلنامه علوم اجتماعي شماره 8، 1375
5- بوزان باري، مردم، دولت، هراي، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي- تهران 1378
6- شوسكي آبرام، منبرابي صدا درك دنياي اطلاعات، ترجمه معاونت پژوهشي دانشكده امام باقر، تهران 1381
7- آسابرگي آرتور، روش‌هاي تحليل رسانه‌ها، ترجمه پرويز اجلال، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها 1379
8- لوسين پاي و ديگران، بحران‌ها و توالي در توسعه سياسي، ترجمه غلامرضا خواجه سروي، انتشارات پژوهشكده مطالعات رهبردي تهران 1380
9- عضديان نژاد، مديريت بحران، دانشگاه عالي دفاع ملي تهران 1382
10- مطالعات راهبردي (فصلنامه) تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1378، شماره 5 و 6

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات مرتبط ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...